030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Eerste selectie opleiding arts M&G nagenoeg afgerond

Datum: 7 dec '18

Selectiecommissie NSPOHDe eerste selectieronde op weg naar het nieuwe landelijk werkgeverschap voor de verschillende opleidingen arts Maatschappij en Gezondheid is bijna voltooid. Dit landelijk werkgeverschap is al gebruikelijk bij een groot aantal medisch specialismen. Vanaf 2019 is dit ook van kracht voor de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts, en de hierbij horende tweede fase.

Opleidingsinstellingen, zoals GGD’en, instellingen voor jeugdgezondheidszorg en forensische maatschappen, kregen medio 2018 het verzoek om opleidingsplaatsen open te stellen. Het resultaat, 139 beschikbare opleidingsplaatsen, is nog niet genoeg, maar het is een goed begin.

Voor aios is het nieuw dat zij solliciteren naar een opleidingsplek. En net zo nieuw is het voor de leden van de selectiecommissie om de juiste kandidaat te selecteren voor elke opleidingsplek. Instituutsopleiders, aios en praktijkopleiders voerden in twee weken tijd alle selectiegesprekken. De commissie was vooraf goed getraind in de STARR methode en er was voortdurend oog voor verbeterpunten. Het waren plezierige gesprekken, zo lieten sollicitanten en leden van de selectiecommissie weten.

Inhoud opleidingen

Ook inhoudelijk gaat de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid op de schop. De grootste verandering is dat aios meer ruimte krijgen om “bruggen” te bouwen. Niet alleen tussen de sociale geneeskunde en aanpalende (klinische) specialismen, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, en natuurlijk tussen de verschillende profielen M&G. Er is ook veel aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Concreet betekent de vernieuwing van het curriculum dat er meer (klinische) stages en keuzestages in de opleiding worden ingebouwd. Zo wordt van het vakgebied verbreed en leiden we artsen op voor de toekomst.

In januari 2019 van start

De eerste opleiding die in de nieuwe opzet in januari 2019 met landelijk geselecteerde kandidaten van start gaat, is de profielopleiding forensische geneeskunde. Deze opleiding is volgeboekt. In dezelfde maand start de 2e fase van de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid. In maart 2019 beginnen de profielopleidingen Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde.

De NSPOH staat inmiddels in de startblokken voor de volgende selectieronde. Voor kandidaten voor de opleidingsprofielen Jeugdarts, arts Infectieziektebestrijding en arts Maatschappij & Gezondheid is de sollicitatieperiode van 1 februari tot 8 maart 2019. Meer informatie is te vinden op www.artsmg.nl.

Waarom landelijk werkgeverschap?

Omdat de instroom van artsen in de opleiding onvoldoende is om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen, heeft het ministerie van VWS een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Eén daarvan is dat de arts in opleiding tot specialist (aios) M&G vanaf 1 januari 2019 in dienst komt van één werkgever, de SBOH. Zie ook het eerdere bericht over de start van de sollicitatieprocedure (1 augustus 2018). Stichting Sogeon faciliteert dit proces en staat voor innovatie en kwaliteit van de opleiding M&G waarbij nauwe samenwerking plaatsvindt met de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, KAMG, GGD GHOR Nederland, ActiZ en LOSGIO.