030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts Print

In het kort

Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is een nieuw beroep in arbodienstverlening. Wil jij de bedrijfsarts ondersteunen op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid? En tevens vanuit je eigen expertise hieraan een bijdrage leveren? Doe dan in 10 maanden deze opleiding Praktijkondersteuner bedrijfsarts.

Wat je leert

Ondersteuning bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid

De opleiding Praktijkondersteuner bedrijfsarts is op hbo-niveau.

De opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts sluit aan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, de focus van gezond werken ligt steeds meer op preventie, conform de nieuwe Arbowet. Daardoor is er steeds meer capaciteit nodig om bedrijfsartsen bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid te ondersteunen en faciliteren. Als praktijkondersteuner bedrijfsarts werk je in taakdelegatie nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan zich daardoor meer richten op zijn/haar kerntaken. Vanuit jouw eigen expertise lever je een zelfstandige bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, het vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

De vereisten en richtlijnen voor taakdelegatie zijn vastgelegd in de wet BIG, in het standpunt Taakdelegatie en in de leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB). De bedrijfsarts draagt zorg voor een verantwoorde manier van taakdelegatie door te handelen conform deze richtlijnen en spelregels. De Werkwijzer Taakdelegatie biedt alle partijen een handreiking om dat in de praktijk ook te toetsen.

De onderwerpen die aan bod komen in het onderwijs zijn onder andere:

 • Consultvoering verzuim en re-integratie.
 • Schriftelijke (terug)rapportage en dossiervorming.
 • NVAB-richtlijnen Psychische problemen, rugklachten en klachten arm, nek, schouder (KANS).
 • Motiverende gespreksvoering
 • Wettelijk kader (taakdelegatie, WvP, WIA, Arbowet, privacywetgeving, conflicthantering).
 • Preventie en signalering (PMO, beroepsziekten, arbospreekuur, werkplekbezoek).
 • Professionaliteit.

De opleiding Praktijkondersteuner bedrijfsarts bestaat uit 20 lesdagen en een praktijkleerdeel, verdeeld over 10 maanden. De opzet en structuur van de POB-opleiding is ontleend aan de opleiding Praktijkondersteuner huisarts (POH). De inhoud van de opleiding is nadrukkelijk bedrijfsgeneeskundig. Het programma volgt de dagelijkse praktijk van de POB. De eerste 10-12 weken is er cursorisch onderwijs (een dag per week, inclusief openboektoets en masterclass verzuimgespreksvoering). Daarna is er onder begeleiding van een bedrijfsarts 6 maanden een praktijkleerperiode (minimaal een dag per week werken in taakdelegatie van een bedrijfsarts), waarbij 1x per 2-3 weken een terugkomdag is.

Na afloop van deze opleiding:

 • kun je de bedrijfsarts ondersteunen en faciliteren op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.
 • kun je vanuit je eigen expertise een zelfstandige bijdrage leveren aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de werkende bevolking.

Wil je meer informatie over de opbouw en inhoud van de opleiding? Bijvoorbeeld over de verschillende modules of de praktijkperiode?

Kwaliteitsregister

Na succesvolle afronding ligt de weg open naar registratie in het register voor POB’s.  Aanmelden hiervoor kan via de beroepsvereniging NVPOB (Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners Bedrijfsarts).

Deze opleiding is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals voor 120 punten.

Deelnemers die met de opleiding zijn gestart met een hbo-v-achtergrond ontvangen na afronding van de opleiding accreditatiepunten.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren docenten uit het werkveld van de arbopraktijk. Daarnaast word je in de praktijk gecoacht door een bedrijfsarts.

Voor wie

Voor professionals die als praktijkondersteuner bedrijfsarts willen gaan werken.

Ben je verpleegkundige en wil jij de bedrijfsarts op een breder gebied gaan ondersteunen bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid? Volg dan na afloop van deze opleiding ook de aanvullende opleiding arboverpleegkundige.

Toelatingseisen

Hbo-werk-en-denkniveau en een relevante werkplek onder begeleiding van een geregistreerde bedrijfsarts. Je dient hiervoor zelf een werkplek van minimaal 1 dag en bij voorkeur 2 dagen per week  te organiseren. De bedrijfsarts dient bereid te zijn een dagdeel gratis bijscholing te volgen over coaching van de POB (2 accreditatiepunten ABSG) en 1-2 uur per week vrij te maken voor casuïstiekbespreking met de POB en 6-7 coachingsgesprekken te voeren met de POB.

Kun je het hbo-werk en denkniveau niet met een erkend hbo-diploma (in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) of een erkend mbo-niveau 4 diploma plus een diploma van een casemanagement opleiding (in het Register beroepsvereniging Nederlandse Vereniging Case- en caremanagers of in het Register Specialistisch Casemanagement) aantonen? Dan kun je via ons een assessment doen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten.

Heb je belangstelling voor de opleiding? Meld je dan aan via de aanmeldknop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met je op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. We vragen je bij aanmelding om extra informatie op te sturen (CV en kopieën van diploma’s). Na ontvangst van de ingevulde documenten, ontvang je een bericht of een intakegesprek nodig is. Mocht je in aanmerking willen komen voor een vrijstelling, dan kun je dat aangeven op het intakeformulier. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak die bij de NSPOH plaatsvindt. Als vastgesteld is dat je aan de toelatingseisen voldoet ontvang je een plaatsingsbrief.

Neem bij twijfel over je toelating contact met ons op om je vooropleiding(en) te bespreken.

Rooster en locatie

De opleidingsdagen vinden afwisselend via afstandsonderwijs en meetings in Utrecht plaats. Lesdagen zijn van 9.30 tot 16.30 uur.

Diplomauitreiking nov 2019 incompany opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts ArboUnie

Praktische informatie

Volgende groepen starten op:

 • 23 september 2024
 • 18 maart 2025
 • andere data in overleg – incompany

Wil jij op een ander moment beginnen dan de eerstgenoemde startdatum, neem dan even contact met ons op of geef dat aan bij de ‘opmerkingen’ als je je aanmeldt.

Kosten

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs? Klik op opleidings- en moduleprijzen.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2021 kreeg een incompany uitvoering van deze opleiding van de deelnemers een 8,0.

Uitspraken van deelnemers:

 • “Goeie cursus. Veel geleerd. Lunches waren uitstekend. Opgave voorbereidend materiaal goed.”
 • “Buitengewoon goed georganiseerd!”

Suzanne Vercouteren,

praktijkondersteuner bedrijfsarts

Suzanne volgde deze opleiding en vertelt er meer over in een uitgebreid interview: ‘Jouw plezier in het leven, energie en stabiliteit draag je over in gesprekken. […] Aandachtig luisteren en motiverende gespreksvoering waren voor mij de essentie.’

Lees het complete interview

Contact

Voor meer informatie over deze opleiding kun je op maandag tot en met donderdag contact opnemen met:

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.