030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Klacht of bezwaar indienen bij de NSPOH

De NSPOH doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je toch ergens ontevreden over? Dan horen wij dat graag, zodat wij een oplossing kunnen vinden en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Wanneer een klacht, wanneer een bezwaar?

Deze uitleg is het best te volgen als we eerst verduidelijken wanneer we spreken van een bezwaar.

Bij een bezwaar gaat het over een oordeel van je opleider, op jou gericht met gevolgen voor de afronding van je opleiding. Bijvoorbeeld een toetsuitslag of een niet verleende vrijstelling. Het gaat dus niet om besluiten die zich richten op een hele groep deelnemers: bijvoorbeeld het aanpassen van het rooster.

Ben je het niet eens met een toetsuitslag of een ander oordeel van je opleider, meld dat dan eerst bij de betreffende opleider of adviseur. Mogelijk is er een misverstand en herziet de opleider zijn oordeel. Als je je dan opnieuw niet kunt vinden in zijn of haar besluit dan is er de mogelijkheid om formeel bezwaar aan te tekenen en in tweede instantie is er zelfs een beroepsmogelijkheid.

Ben je ontevreden over een van de andere aspecten van het onderwijs of over de sollicitatieprocedure? Dan spreken we van een klacht.

Dat kan zijn als je problemen ervaart  bij de sollicitatie of met de planning, het uitvallen van lessen, kwaliteit van docenten of bejegening door onze staf. Dit bespreek je doorgaans het eerst met de verantwoordelijk opleider. Problemen die gemeld worden bij de opleider zullen doorgaans worden afgehandeld door de opleider zelf. Mocht het probleem niet naar tevredenheid worden opgelost overweeg dan een formele klacht
Ook financiële problemen die niet naar tevredenheid worden opgelost kun je als klacht voorleggen. Dit kan gaan om klachten van uiteenlopende aard.

Tot slot heeft de NSPOH een specifieke regeling voor klachten met betrekking tot ongewenst gedrag.

Tot wie richt je jouw bezwaar?

Als je je niet kunt vinden in het besluit van de opleider, wend je dan tot het secretariaat van de betreffende examencommissie. Dat kan tot 4 weken na het besluit van de NSPOH-opleider en dat doe je schriftelijk, of per e-mail. De e-mailadressen vind je hieronder.
Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. De examencommissie handelt je bezwaar binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar af. De examencommissie heeft een bemiddelde rol.  Als de commissie deze termijn niet haalt, wordt je geïnformeerd binnen welke termijn de klacht wél afgehandeld zal zijn.

  • Medische vervolgopleidingen

Richt je brief aan het secretariaat van de examencommissie en stuur je mail naar management-assistenten@nspoh.nl.

  • Andere opleidingen

Bij bezwaren in het kader van de Master of Public Health (MPH), de Opleiding sociaal verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ-verpleegkundige), de Opleiding jeugdverpleegkundige (JGZ-verpleegkundige), de Opleiding forensische verpleegkunde, de opleiding Arboverpleegkundige en de Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts richt je je brief aan het secretariaat van de examencommissie en stuur deze naar management-assistenten@nspoh.nl.

  • Bij- en nascholing en incompany onderwijs

Richt je brief aan het secretariaat van de examencommissie, ter attentie van Vanessa van Boeschoten. Haar e-mailadres is: v.vanboeschoten@nspoh.nl.

Tot wie richt je jouw klacht?

Met klachten wend je je tot de klachtencoördinator van de NSPOH. Dat doe je door een e-mail te sturen naar klachtenregistratie@nspoh.nl.
De klacht komt dan binnen bij de kwaliteitsmedewerker. Die stuurt de klacht door naar de medewerker die de klacht zal afhandelen.
Je ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht, met daarin de gegevens van de medewerker die je klacht in behandeling heeft genomen. Wij doen ons uiterste best om de klacht binnen 6 weken naar tevredenheid af te handelen. Klachten worden anoniem geregistreerd en 5 jaar bewaard.

Klachten over ongewenst gedrag

Neem je deel aan onderwijs en heb je een klacht over seksuele intimidatie, pesten, discriminatie of ander ongewenst gedrag? Wend je dan tot de externe vertrouwenspersoon. Op MijnNSPOH staan de contactgegevens – na inloggen – onder het kopje algemene informatie.

Beroepsmogelijkheden na ingediend bezwaar

Doe je een medische vervolgopleiding en kun je je niet vinden in de uitkomst van de bemiddeling door de examencommissie MVO? Teken dan beroep aan bij de geschillencommissie van de KNMG. Dat moet binnen 8 weken nadat je de klacht hebt ingediend bij de examencommissie. Doe dit ook als de examencommissie nog geen uitspraak heeft gedaan, want na die 8 weken wordt een geschil niet meer in behandeling genomen. Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend.
Volg je een van de andere opleidingen en ben je het niet eens met het besluit van de examencommissie? Teken dan bezwaar aan bij de Beroepscommissie. Zie hieronder.

Beroepsmogelijkheden tegen de afhandeling van klachten

Heb je een andere klacht ingediend en ben je het niet eens met de uitkomst? Teken dan binnen 6 weken na afhandeling van de klacht beroep aan bij de Beroepscommissie. Deze zal bestaan uit 3 externe, onafhankelijke leden. Contactpersoon is mw. C. Derijck, kwaliteitscoördinator SSGO.
De Beroepscommissie doet binnen 6 weken na ontvangst van het beroep een uitspraak en communiceert deze aan de betrokkenen. Als het langer duurt om tot een uitspraak te komen, dan word je geïnformeerd binnen welke termijn wél een uitspraak kan worden gedaan. De uitspraak van de Beroepscommissie is bindend. Om contact op te nemen met de Beroepscommissie, stuur je een e-mail naar klachtenregistratie@nspoh.nl.

Deelnemers vanuit Breederode die de Opleiding POB volgen kunnen in beroep bij de beroepscommissie van Breederode.