030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Klacht indienen bij de NSPOH

Klacht indienen bij de NSPOH

De NSPOH doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je toch ergens ontevreden over? Dan horen wij dat graag, zodat wij een oplossing kunnen vinden en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Klachten over het onderwijs

Heb je een klacht over het onderwijs? Meld dat dan eerst bij de betreffende opleider of adviseur. Als je je niet kunt vinden in zijn of haar besluit, wend je dan tot het secretariaat van de betreffende examencommissie. Dat kan tot 4 weken na het besluit van de NSPOH-opleider en dat doe je schriftelijk, of per e-mail. De e-mailadressen vind je hieronder.
Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. De examencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing en deelt deze schriftelijk mee aan jou en de betrokkenen binnen de NSPOH.
Als de commissie deze termijn niet haalt, wordt je geïnformeerd binnen welke termijn de klacht wél afgehandeld zal zijn.

  • Medische vervolgopleidingen

Richt je brief aan het secretariaat van de examencommissie, ter attentie van Joke Wuis. Haar e-mailadres is: j.wuis@nspoh.nl.

  • Andere opleidingen

Bij klachten over de Master of Public Health (MPH), de Opleiding Sociaal Verpleegkundige Algemene Gezondheidszorg (AGZ-verpleegkundige) en de Opleiding Jeugdverpleegkundige (JGZ-verpleegkundige) richt je je brief aan het secretariaat van de examencommissie, ter attentie van Merlien Tuinfort. Haar e-mailadres is: m.tuinfort@nspoh.nl.

  • Bij- en nascholing en incompany onderwijs

Richt je brief aan het secretariaat van de examencommissie, ter attentie van Nicole Selier. Haar e-mailadres is: n.selier@nspoh.nl.

Klachten over ongewenst gedrag

Neem je deel aan onderwijs en heb je een klacht over seksuele intimidatie, pesten, discriminatie of ander ongewenst gedrag? Wend je dan tot de externe vertrouwenspersoon:  Karoline Havenaar. Zij is ook te bereiken via telefoonnummer 030-2336060.

Overige klachten

Met klachten van een andere aard wend je je tot de klachtencoördinator. Dat doe je door een e-mail te sturen naar klachtenregistratie@nspoh.nl.
De klacht komt dan binnen bij de kwaliteitscoördinator, Linda van der Knoop. Zij stuurt de klacht door naar de medewerker die de klacht zal afhandelen.
Je ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht, met daarin de gegevens van de medewerker die je klacht in behandeling heeft genomen. Wij doen ons uiterste best om de klacht binnen 6 weken naar tevredenheid af te handelen. Klachten worden anoniem geregistreerd en 5 jaar bewaard.

Beroepsmogelijkheden tegen besluiten examencommissies

Doe je een medische vervolgopleiding en kan je je niet vinden in het door de examencommissie genomen besluit? Teken dan beroep aan bij de geschillencommissie van de KNMG. Dat moet binnen 8 weken nadat je de klacht hebt ingediend bij de examencommissie. Doe dit ook als de examencommissie nog geen uitspraak heeft gedaan, want na die 8 weken wordt een geschil niet meer in behandeling genomen. Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend.
Volg je een van de andere opleidingen en ben je het niet eens met het besluit van de examencommissie? Teken dan bezwaar aan bij de Beroepscommissie. Zie hieronder.

Beroepsmogelijkheden tegen de afhandeling van overige klachten

Heb je een andere klacht ingediend en ben je het niet eens met de uitkomst? Teken dan binnen 6 weken na afhandeling van de klacht beroep aan bij de Beroepscommissie. Deze bestaat uit 3 externe, onafhankelijke leden.
De Beroepscommissie doet binnen 4 weken na ontvangst van het beroep een uitspraak en communiceert deze aan de betrokkenen. Als het langer duurt om tot een uitspraak te komen, dan wordt je geïnformeerd binnen welke termijn wél een uitspraak kan worden gedaan. De uitspraak van de Beroepscommissie is bindend. Om contact op te nemen met de Beroepscommissie, stuur je een e-mail naar Lydia Roelofsen: ldr@dds.nl.