030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
"Bij de NSPOH ben je aan het juiste adres voor je opleiding bedrijfsarts, verzekeringsarts of arts maatschappij & gezondheid"  

Vier medische vervolgopleidingen voor artsen

Sociale geneeskunde

Sociale geneeskunde is onderverdeeld in de domeinen maatschappij & gezondheid en arbeid & gezondheid. De NSPOH biedt vier medische vervolgopleidingen voor (basis-)artsen binnen dit vakgebied.

Durf je met wet- en regelgeving in de hand adviezen te geven en beslissingen te nemen? Of geneeskundig onderzoek in een politiecel uit te voeren? Durf je gezondheidsrisico’s te onderzoeken, in te grijpen bij een outbreak, of op te komen voor de rechten van chronisch zieken?

Wil je dat alle kinderen in Nederland dezelfde gezondheidskansen hebben? Dat werknemers gezond kunnen werken? En dat onze militairen en veteranen gezond blijven?

Als jij als arts één van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan ben je bij de NSPOH aan het juiste adres voor je medische vervolgopleiding.

Competentiegericht en geaccrediteerd onderwijs

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Wij zijn als opleidingsinstituut geaccrediteerd door onder meer de RGS. Deze accreditatie is van toepassing op al onze medische vervolgopleidingen.

Bedrijfsgeneeskunde (vier jaar)

De hoofdtaak van een bedrijfsarts is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van werknemers. Je beoordeelt beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen. Je begeleidt werknemer en werkgever en doet veel op het gebied van preventie. Maar je bent je ook bewust van de commerciële setting waarin je werkt. Jouw positie als onafhankelijk adviseur kan daarom een spanningsveld veroorzaken: je staat tussen werkgever en werknemer in. Dat maakt het vakgebied soms pittig, maar uitermate boeiend.
Leer in vier jaar hoe je je je beweegt tussen werkgevers, werknemers en de arbodienst. Ben je geïnteresseerd het voorkómen van gezondheidsschade door werk? Wil jij aan het werk als bedrijfsarts? Lees dan meer over Bedrijfsgeneeskunde.

Verzekeringsgeneeskunde (vier jaar)

Als verzekeringsarts heb je bij je beoordeling of advisering te maken met verzekerden, opdrachtgevers , behandelaars, wet-en regelgeving en polisvoorwaarden. Naast verzekeringsgeneeskundige kennis zijn communicatieve vaardigheden en argumenteren van het grootste belang. Maar ook besluitvaardigheid, standvastigheid, betrokkenheid en tact. Stel je maar eens voor dat je een verzekerde moet vertellen dat hij geen recht heeft op een uitkering. Dat kan zwaar zijn.
Maar je biedt ook duidelijkheid. En dat opent de deur naar een proces waarin je mensen ondersteunt om binnen hun mogelijkheden te functioneren in het arbeidsproces.
Wil je leren hoe je mensen helpt om binnen hun eigen mogelijkheden te functioneren in het arbeidsproces? Leer in vier jaar hoe je samenwerkt met verzekerden, opdrachtgevers en behandelaars. Wil jij als verzekeringsarts aan de slag? Lees dan meer over Verzekeringsgeneeskunde.

Maatschappij + gezondheid (2 fasen van twee jaar)

Als arts maatschappij + gezondheid kom je terecht in een divers vakgebied. Je draagt bij aan de gezondheid van grote groepen mensen en houd je bezig met maatschappelijke problemen die daarop van invloed zijn. Je werkt veel met andere disciplines. Daar bereiden we je tijdens de opleiding goed op voor.
Je combineert je medische kennis met kennis uit andere vakgebieden. Je komt op voor groepen in de samenleving die dit niet zo goed zelf kunnen doen, je houdt je bezig met maatschappelijk relevante gezondheidsthema’s.
Specialiseer je in de eerste fase in één van de acht profielen en verdiep je daarna in beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. De rode draad is medisch leiderschap. Wil jij aan het werk als arts maatschappij + gezondheid? Lees dan meer over Maatschappij + gezondheid.

Forensische geneeskunde (drie jaar)

Lijkschouwingen zijn fascinerend. Maar arrestantenzorg, letselbeschrijvingen en sporenonderzoek doen daar niet voor onder!
De opleiding forensische geneeskunde is sinds 2022 een zelfstandige driejarige profielopleiding die (basis)artsen opleidt tot forensisch arts (daarvoor viel de opleiding onder de arts M+G opleidingen). Na het afronden van de opleiding kan de forensisch arts geregistreerd worden in het profielregister als forensisch arts KNMG. Wil jij aan het werk als forensisch arts? Lees dan meer over Forensische geneeskunde.

Meer informatie

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!