030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Durf jij op te komen voor de rechten van chronisch zieken?  

Opleiding verzekeringsarts Print

In het kort

Als verzekeringsarts wil je de arbeidsmogelijkheden van mensen scherp en transparant beoordelen binnen de wettelijke kaders en polisvoorwaarden. Daarbij staat rechtmatige en rechtsgelijke behandeling hoog in het vaandel. Ben jij besluitvaardig, standvastig, tactvol en betrokken? Wil je je leren bewegen in het krachtenveld van verzekerden, opdrachtgevers en behandelaars? Doe dan deze opleiding tot verzekeringsarts.

Wat je leert

Flexibele instroom, groepsgewijs werken aan individuele doelen

De medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde duurt vier jaar en leidt tot inschrijving in het register van verzekeringsartsen in het domein Arbeid en Gezondheid. De opleiding tot verzekeringsarts bestaat voor 80% uit werken in de praktijk en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Praktijk- en instituutsonderwijs sluiten naadloos op elkaar aan. De opleiding is opgebouwd uit modules. Je kunt een deel van de modules ook volgen als bij- of nascholing.

De achtergrond

Als verzekeringsarts fungeer je als een spin in het web. Je belangrijkste taken zijn:

 • medisch objectief vaststellen of een ziekte of gebrek iemand beperkt in het functioneren op zijn werk.
 • vaststellen wat de mogelijkheden voor participatie zijn.

Je stelt vast of de door jouw onderzochte cliënt beschikt over arbeidsvermogen in het kader van WAJONG of participatiewet. Of je beoordeelt of een verzekerde recht heeft op een publieke arbeidsongeschiktheidsregeling (ZW, WIA, WAO), of een particuliere arbeidsongeschiktheids- of letselschadeverzekering. Dit levert in de spreekkamer wel eens moeilijke gesprekken op. Je moet dus beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden: het gesprek is jouw belangrijkste instrument. Daar word je dan ook uitgebreid in getraind tijdens de opleiding tot verzekeringsarts.

verzekeringsgeneeskunde- NSPOH

Na afloop van deze vierjarige opleiding tot verzekeringsarts

Na afloop  heb je professionele competenties ontwikkeld waardoor je in staat bent adequaat te handelen in complexe beroepssituaties, constructief samen te werken in multidisciplinair verband en effectief te communiceren. De praktijkopleiding staat voorop en de instituutsopleiding sluit er naadloos op aan. Beide vormen van opleiding zijn een geïntegreerd geheel.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde docenten. Zij hebben hun sporen op het terrein van verzekeringsgeneeskunde ruimschoots verdiend. Tijdens de opleiding word je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH.

De opleiding tot verzekeringsarts is als volgt opgebouwd:

 1. Inleiding Sociale Geneeskunde
  Je krijgt inzicht in sociale verzekering, wettelijke kaders en basisvaardigheden bij het beoordelen en vaststelling van mogelijkheden. Deze module van gemiddeld 13 dagen contactonderwijs, zelfstudie opdrachten en een eindtoets kan als ook als bij- of nascholing worden gevolgd.
 2. Beroepsvaardigheden en instrumenten
  Tijdens deze module van gemiddeld 12 dagen contactonderwijs, toetsende opdrachten en een einddag verdiep je je in regelgeving, protocollen en beoordelingsmethodieken. Daarnaast oefen je je schrijfvaardigheden en leer je argumenteren. Ten slotte leer je evidence based werken.
 3. Verzuim en re-integratie
  Maak kennis met effectieve verzuimbegeleiding, belasting in functies en risico’s in arbeid. Maar ook met arbodienstverlening, verzuimpreventie en mogelijkheden tot interventies. Deze module omvat gemiddeld 12 dagen contactonderwijs, en toetsende opdrachten.
 4. Private verzekering
  Dit is een verdieping in verzekeringen in de private sector (arbeidsongeschiktheid, leven, letselschade). Je ontwikkelt inzicht in risicomanagement en nieuwe ontwikkelingen. Deze module omvat gemiddeld 11 contactdagen en toetsende opdrachten.
 5. 13 daags Onderzoeksproject
  Tijdens deze module verdiep je je in evidence based werken, het kritisch lezen en beoordelen van vakliteratuur. Ook leer je hoe je zelfstandig een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek opzet en uitvoert. Bij dit laatste onderdeel ontvang je intensieve begeleiding. Het onderzoeksproject leidt tot een conceptartikel en een presentatie op een afsluitend symposium.
 6. Achtdaagse module Professioneel werken gericht op professionele vaardigheden
  Tijdens deze module raak je ondermeer thuis in zaken als Invloed nemen, de rol van de professional, mediprudentie, intervisie, verdieping in complexe argumentatie, verdieping in protocollen, ethiek en omgaan met incidenten
 7. Stages en keuzeonderwijs
  Tijdens je opleiding loop je drie verplichte stages van in totaal 25 dagen. Daarnaast volg je 72 uur keuzeonderwijs. Aan de hand van jouw individueel opleidingsplan (IOP) kies je een aantal keuzemodules. Dat biedt ruimte voor persoonlijke competentieontwikkeling.
  Als je de UWV-Basisopleiding Verzekeringsgeneeskunde (BOVG) volgt, kun je een vrijstelling vragen voor de gelijksoortige module Inleiding Sociale Geneeskunde van de NSPOH.

Voor wie

Voor artsen die willen specialiseren in verzekeringsgeneeskunde.
Behoor je tot een andere doelgroep? Neem dan contact met ons op. Onderdelen van de opleiding kunnen namelijk interessant voor je zijn in het kader van bij- en nascholing.

Werk je bij het UWV? Dan kun je je alleen via de werkgever inschrijven als je de UWV-basisopleiding (BOVG) hebt afgerond. Na afronding kun je een vrijstelling aanvragen voor de Inleiding Sociale Geneeskunde.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Ervaringen

Portret Ineke van Werven NSPOHIneke van Werven-Bruijne, bedrijfsarts,

opleider/adviseur NSPOH

“Ik vind het een mooie uitdaging om naast het andere werk, als bedrijfsarts bij de Inspectie SZW, het vak over te brengen aan anderen. Dat ik deelnemers enthousiast kan maken voor de leuke dingen van het vak is voor mij de belangrijkste reden om bij de NSPOH bedrijfsartsen en verzekeringsartsen op te leiden.” 

Aios tijdens de opleiding:

 

“Ons werk begint waar het voor andere artsen eindigt.”

“Als verzekeringsarts heb je een medisch, sociaal én juridisch beroep.”

Artikelen

Lees

Video

Bekijk hieronder over het vak van de verzekeringsarts. De NVVG ontwikkelde dit filmpje samen met de KNMG.

Praktische informatie

Deze opleiding heeft meerdere startmomenten in het jaar. Voor aios niet werkzaam bij het UWV:

 • 05-09-2019*

Voor aios werkzaam bij het UWV

 • 01-10-2019*
 • 09-01-2020*

* Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs? Klik op opleidings- en moduleprijzen.

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking en financiering? Klik op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!