030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Durf jij op te komen voor de rechten van chronisch zieken?  

Opleiding verzekeringsarts Print

In het kort

Als verzekeringsarts wil je de arbeidsmogelijkheden van mensen scherp en transparant beoordelen binnen de wettelijke kaders en polisvoorwaarden. Daarbij staat rechtmatige en rechtsgelijke behandeling hoog in het vaandel. Ben jij besluitvaardig, standvastig, tactvol en betrokken? Wil je je leren bewegen in het krachtenveld van verzekerden, opdrachtgevers en behandelaars? Doe dan deze opleiding tot verzekeringsarts.

Beschik je al over een erkend specialisme, bekijk dan de informatie over het zij-instroomtraject.

Wat je leert

Flexibele instroom, groepsgewijs werken aan individuele doelen

De medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde duurt vier jaar en leidt tot inschrijving in het register van verzekeringsartsen in het domein Arbeid en Gezondheid. De opleiding tot verzekeringsarts bestaat voor 80% uit werken in de praktijk en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Praktijk- en instituutsonderwijs sluiten naadloos op elkaar aan. De opleiding is opgebouwd uit modules. Je kunt een deel van de modules ook volgen als bij- of nascholing.

De achtergrond

Als verzekeringsarts fungeer je als een spin in het web. Je belangrijkste taken zijn:

 • medisch objectief vaststellen of een ziekte of gebrek iemand beperkt in het functioneren op zijn werk.
 • vaststellen wat de mogelijkheden voor participatie zijn.

Je stelt vast of de door jouw onderzochte cliënt beschikt over arbeidsvermogen in het kader van WAJONG of participatiewet. Of je beoordeelt of een verzekerde recht heeft op een publieke arbeidsongeschiktheidsregeling (ZW, WIA, WAO), of een particuliere arbeidsongeschiktheids- of letselschadeverzekering. Dit levert in de spreekkamer wel eens moeilijke gesprekken op. Je moet dus beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden: het gesprek is jouw belangrijkste instrument. Daar word je dan ook uitgebreid in getraind tijdens de opleiding tot verzekeringsarts.

Na afloop van deze vierjarige opleiding tot verzekeringsarts

Na afloop  heb je professionele competenties ontwikkeld waardoor je in staat bent adequaat te handelen in complexe beroepssituaties, constructief samen te werken in multidisciplinair verband en effectief te communiceren. De praktijkopleiding staat voorop en de instituutsopleiding sluit er naadloos op aan. Beide vormen van opleiding zijn een geïntegreerd geheel.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde docenten. Zij hebben hun sporen op het terrein van verzekeringsgeneeskunde ruimschoots verdiend. Tijdens de opleiding word je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH.

De opleiding tot verzekeringsarts is als volgt opgebouwd:

 1. Sociaal geneeskundige basis
  Je krijgt inzicht in sociale wetgeving en basisvaardigheden bij het beoordelen en vaststelling van mogelijkheden. Deze module bevat onderwijs, zelfstudie opdrachten en een eindtoets.
 2. Vak en vaardigheden 
  Deze module bevat contactonderwijs, moduleopdrachten waarbij je je verdiept in regelgeving, protocollen en beoordelingsmethodieken. Daarnaast oefen je je schrijfvaardigheden en leer je argumenteren. Ten slotte leer je evidence based werken.
 3. Beoordelen, begeleiden en behandelen
  Maak kennis met effectieve verzuimbegeleiding, belasting in functies en risico’s in arbeid. Maar ook met arbodienstverlening, verzuimpreventie en mogelijkheden tot interventies. Deze module omvat contactonderwijs en moduleopdrachten.
 4. Private verzekering
  Dit is een verdieping in verzekeringen in de private sector (arbeidsongeschiktheid, leven, letselschade). Je ontwikkelt inzicht in risicomanagement en nieuwe ontwikkelingen. Deze module omvat contactdagen en toetsende opdrachten en kun je ook als bij- en nascholingsmodule volgen.
 5. Professioneel werken
  Tijdens deze module raak je onder meer thuis in zaken als invloed nemen, de rol van de professional en ethiek en omgaan met dilemma’s.
 6. Onderzoeksproject
  Tijdens deze module verdiep je je in evidence based werken, het kritisch lezen en beoordelen van vakliteratuur. Ook leer je hoe je zelfstandig een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek opzet en uitvoert. Bij dit laatste onderdeel ontvang je intensieve begeleiding. Het onderzoeksproject leidt tot een conceptartikel en een presentatie op een afsluitend symposium.
 7. Stages en keuzeonderwijs
  Tijdens je opleiding loop je verschillende stages. Daarnaast volg je keuzeonderwijs. Aan de hand van jouw individueel opleidingsplan (IOP) kies je een aantal keuzemodules. Dat biedt ruimte voor persoonlijke competentieontwikkeling.verzekeringsgeneeskunde- NSPOH

Voor wie

Voor artsen die willen specialiseren in verzekeringsgeneeskunde.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan (IOP).

Ervaringen

Portret Eveline The. NSPOHEveline The-Van Leeuwen, verzekeringsarts,

opleidingsmanager / instituutsopleider NSPOH

“Ik vind het een mooie uitdaging om het vak van verzekeringsgeneeskunde over te brengen aan anderen. Dat ik deelnemers enthousiast kan maken voor de leuke dingen van het vak is voor mij de belangrijkste reden om bij de NSPOH  verzekeringsartsen op te leiden. We willen als opleidingsinstituut mensen opleiden tot professionals met lef. Want dat heb je in de dagelijkse praktijk als verzekeringsarts nodig.” 

Aios tijdens de opleiding:

 • “Ons werk begint waar het voor andere artsen eindigt.”
 • “Als verzekeringsarts heb je een medisch, sociaal én juridisch beroep.”

Artikelen

Lees

Video

Bekijk hieronder over het vak van de verzekeringsarts. De NVVG ontwikkelde dit filmpje samen met de KNMG.

Praktische informatie

Ben je aios UWV? Dan meld je je aan via de afdeling opleidingen van het UWV. Ben je een private aios? Dan schrijf je je direct in via de aanmeldknop op deze webpagina. De opleiding heeft meerdere startmomenten* in het jaar en begint met een introductie op een externe locatie.

De volgende 2-daagsen starten op

 • De volgende 2-daagse start op:
  14 en 15 oktober 2024*
  (8 en 9 april 2024 = vol)

* Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs? Klik op opleidings- en moduleprijzen.

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking en financiering? Klik op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!