030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Ben jij een arts die verder durft te kijken?  

Opleiding arts maatschappij + gezondheid (1e en 2e fase)

Sta je met je ene been in de geneeskunde en met je andere in de maatschappij? En wil je je als arts specialiseren op dit snijvlak? Doe dan de opleiding arts maatschappij + gezondheid.

Wat je leert

Beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

Als arts maatschappij + gezondheid is samenwerking met andere disciplines vanzelfsprekend. Economen, gezondheidswetenschappers, epidemiologen, beleidsmakers, verpleegkundigen, bestuurders en politici: allen zijn van invloed op de volksgezondheid.

Het werk van een arts M+G is zeer veelzijdig. Je combineert medisch inhoudelijke kennis met kennis over collectieve preventie, gedragsverandering en epidemiologie. Voor welk profiel je ook kiest, je werkt toe naar een situatie waarin je doelgroepen gezonder worden en over gezondheidsvaardigheden beschikken, waarin ze zich krachtig tonen en zelf de regie nemen. Waar nodig grijp je in, maar tot die tijd sta je als adviseur aan de zijlijn. De opleiding arts maatschappij + gezondheid bereidt je hierop voor.

Opzet opleiding

Deze medische vervolgopleiding bestaat uit twee fases van ieder twee jaar. Het grootste deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk. Het instituutsonderwijs is daarin ondersteunend.

Eerste fase

In de eerste fase leg je je sociaalgeneeskundige basis en specialiseer je je in één van de acht profielen:

  • Jeugdgezondheidszorg. De gezondheid van alle kinderen en samenwerking met ouders, welzijn, onderwijs en zorg. Zomaar wat thema’s uit het brede vakgebied. Je doel is preventie van bijvoorbeeld overgewicht, psychosociale problemen, schooluitval en kindermishandeling door vroegsignalering en normalisering. Je adviseert en begeleidt zowel individueel als groepsgericht op basis van de kennis van je wijk/gemeente.
  • Infectieziektebestrijding. Je draait je hand niet om voor antibioticaresistentie of zoönoseproblematiek. Ook niet voor risicocommunicatie en reizigersadvisering, trouwens.
  • Tuberculosebestrijding. Je werkt graag met kwetsbare groepen, waarmee je jouw bijdrage levert aan het opsporen, behandelen en voorkomen van tbc.
  • Medische milieukunde. Wat zijn de gevolgen van klimaatveranderingen, kunstgraskorrels of megastallen op de gezondheid van mensen? In dit profiel leer je beleidsadviezen ontwikkelen en communiceren over de risico’s.
  • Sociaal medische indicatiestelling en advisering. Heeft iemand recht op een traplift? Of op een verpleeghuisopname? Ouderenproblematiek is slechts één van de thema’s waarmee je te maken krijgt.
  • Beleid en advies. Dit is de arena waar de toegang tot zorg, de kwaliteit en de kosten daarvan strijden om prioriteit. Welk beleid adviseer jij?
  • Vertrouwensarts. Vrije richting arts M+G, medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Donorgeneeskunde. Bloed, weefsel en organen zijn jouw specialiteit. Dit lichaamsmateriaal gebruik je voor de behandeling van patiënten, óf voor preventie bij gezonde personen.

In enkele gevallen pas je niet in één van de bovenstaande profielen. Wil je je toch laten opleiden tot arts M+G? Neem dan contact met ons op voor informatie over de vrije richting.

Een diploma leidt tot een KNMG-registratie als profielarts. Met die registratie kun je deelnemen aan de tweede fase van de opleiding. Dit leidt tot inschrijving in het BIG-register als arts maatschappij + gezondheid.

Fase 2: medisch leiderschap

Na de eerste fase stroom je door in de tweede fase. Die is gericht op je vermogen voor systeemverandering en dus op medisch leiderschap.

Forensische geneeskunde

Daarnaast is er nog een zelfstandig profiel: de opleiding forensische geneeskunde.

Hoe kom je in opleiding?

​Voor de profielen arts jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde, vertrouwensarts en donorarts wordt de 2e fase gefinancierd via de SBOH. Informatie over de selectieprocedure vind je op www.artsmg.nl. Je kunt meer lezen via de link veel gestelde vragen landelijk werkgeverschap.

De opleiding forensische geneeskunde is sinds 2022 een zelfstandige driejarige profielopleiding. Solliciteren voor een opleidingsplek forensische geneeskunde kan nog steeds via artsmg.nl.

Voor de andere profielen verloopt financiering via de opleidingsinstelling of werkgever en kun je je rechtstreeks bij NSPOH aanmelden.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

We zien regelmatig artsen die na een succesvolle carrière in een ander specialisme, overstappen naar M+G. Voor hen zijn er mogelijkheden voor vrijstellingen en een programma op maat.

Ervaringen

Johan Mackenbach NSPOHProf. Johan Mackenbach, Dept of Public Health, Erasmus MC

“Voor een verdere professionalisering van dokters die werkzaam zijn in de openbare gezondheidszorg, is het van groot belang dat zij de beroepsopleiding volgen en de registratie Arts M+G behalen.”

Praktische informatie

Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk.
Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs? Lees meer op de pagina over opleidings- en moduleprijzen.

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking en financiering? Meer informatie vind je op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!