030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Wil je dat werknemers gezond kunnen werken? En zorg jij dat de politieagent gezond zijn werk kan doen? De bedrijfsarts werkt!  
Opleiding bedrijfsarts Print

Als bedrijfsarts sta je tussen werkgever en werknemer in. Je bent zowel arts als adviseur. In beide rollen ben je standvastig en onafhankelijk, tactvol en betrokken. Vind je het boeiend om te bewegen in het krachtenveld van werkgever, werknemer en arbodienst? En wil je leren hoe je de gezondheid van werknemers bevordert en beschermt? Doe dan deze vierjarige opleiding tot bedrijfsarts.

Wat je leert

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van werknemers

De medische vervolgopleiding Bedrijfsgeneeskunde duurt vier jaar en leidt tot inschrijving in het register van bedrijfsartsen. De opleiding bestaat voor 80% uit werken in de praktijk en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Praktijk- en instituutsonderwijs sluiten naadloos op elkaar aan. De opleiding is opgebouwd uit modules. Je kunt een deel van de modules ook volgen als bij- of nascholing.

De achtergrond

Als bedrijfsarts adviseer je zowel werknemer als werkgever op het gebied van arbeid en gezondheid. Je hoofdtaak: het bevorderen en beschermen van de gezondheid van werknemers. Je beoordeelt een werknemer op zijn belasting en belastbaarheid, je geeft een advies over de aanpassingen. En bij verzuim biedt je begeleiding en bespoedig je zijn herstel!
Preventie van ziekte is een andere belangrijke taak. Je voert werkplekbezoeken uit en adviseert werkgevers over het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Als bijvoorbeeld een schilder met een giftig oplosmiddel werkt, dan is het jouw taak om dit te signaleren, om alternatieven voor dit middel aan te dragen, om in gesprek te gaan met de werkgever. Op die manier zullen minder werknemers ziek worden en daar hebben beide partijen wat aan.
Jouw positie als onafhankelijk adviseur kan een spanningsveld veroorzaken. Immers, je staat tussen werknemer en werkgever in. Dit kan lastig zijn, maar de opleiding tot bedrijfsarts bereidt je hier goed op voor.
De komende jaren zullen veel oudere bedrijfsartsen afscheid nemen. Daardoor zal de vraag naar deze medisch specialisten verder groeien. Hoewel de meeste bedrijfsartsen bij een arbodienst werken, zien we dat steeds meer zelfstandige bedrijfsartsen een opleidingsplaats aanbieden. Dat is een mooie ontwikkeling.

Na afloop van deze opleiding tot bedrijfsarts:

 • ben je bekend met wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheidsbevordering, verzuim en arbeidsongeschiktheid.
 • ben je bekend met onderwerpen als verzuim, beroepsziekten, consultvoering en het medisch dossier.
 • weet je hoe je (beroeps-)ziekten kunt voorkomen of beperken.
 • kun je professioneel handelen en ken je jouw adviesrol als bedrijfsarts.
 • kun je werken in een commerciële setting van arbodienstverlening.
 • weet je welke consequenties die setting heeft voor jouw rol als bedrijfsarts-adviseur.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren specialisten en deskundigen. Daarnaast word je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH.

De opleiding tot bedrijfsarts is als volgt opgebouwd:

Je volgt, in wisselende volgorde, de volgende modules:

 • Inleiding Sociale Geneeskunde (4 maanden)

Je volgt deze module samen met de deelnemers van de andere profielopleidingen. Je verkent het vakgebied en krijgt inzicht in de inhoud en mogelijkheden van deze medische discipline.

 • Beroepsvaardigheden en Instrumenten (4 maanden)

Deze module biedt een verdieping op de inhoud van het vak. We behandelen onderwerpen als verzuim, beroepsziekten en consultvoering, het medisch dossier en jouw adviesrol als bedrijfsarts. Je legt tevens de basis voor je professioneel handelen.

 • Verzuim en re-integratie (5 maanden)

Tijdens deze module leer je het verzuimspreekuur te doen volgens professionele richtlijnen en methoden. Daarnaast maak je kennis met het domein van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Aan de orde komen: preventie van verzuim en WIA-instroom, het maken van verzuimanalyses en het adviseren over verzuimbeleid aan directie en ondernemingsraad.

 • Risico’s in arbeid (ruim 5 maanden)

Hoe bevorder je goede arbeidsomstandigheden, hoe bewaak je de gezondheid en hoe adviseer je over duurzame inzetbaarheid? Je leert het in deze module. Aan de orde komen onder andere preventief medisch onderzoek, risicofactoren en beroepsziekten.

 • Professioneel werken (ruim 2 maanden)

Deze modules gaan over beoordelen, ethiek en kwaliteit. Daarbij ontwikkel je je professioneel handelen. Daarnaast bieden ze een verdieping op het gebied van onafhankelijk profileren, ICT, intervisie en reflectie op eigen functioneren en handelen.

Tijdens deze module verdiep je je in evidence based werken: het kritisch lezen en beoordelen van vakliteratuur. Ook leer je hoe je zelfstandig een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek opzet en uitvoert. Bij dit laatste onderdeel ontvang je intensieve begeleiding. Het onderzoeksproject leidt tot een conceptartikel en een presentatie op een afsluitend symposium.

 • Stages en keuzeonderwijs

Tijdens de opleiding tot bedrijfsarts loop je vier verplichte stages: een oriënterende stage, een vrije stage, een onderzoeksstage en een methodiekstage. Aan de hand van jouw individueel opleidingsplan (IOP) kies je daarnaast een aantal keuzemodules. Dat biedt ruimte voor persoonlijke competentieontwikkeling, zowel op beleidsmatig als somatisch vlak.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Ervaringen

Aios tijdens de opleiding tot bedrijfsarts:

 • “Ik wil graag meer aan het begin van de keten werken, preventief bezig zijn. Ik denk dat de opleiding mij kansen biedt dat te gaan doen.”
 • “Het werken in kleine groepjes is erg leuk. Iedereen krijgt voldoende persoonlijke aandacht, je kunt de opdracht en de casuïstiek goed uitdiepen en het werkt blik verruimend om van anderen te horen hoe ze hun werk aanpakken.”
 • “Ze vertelden dat de opleiding veel tijd vergt, maar dat valt tot nu toe mee. We hebben nu twee dagen een zelfstandige onderwijsdag gehad, met een opdracht gewerkt. Dat scheelde erg veel reistijd.”

Artikel en video

Lees “Bedrijfsarts balanceert tussen belangen”, Arts in spe, nov 2010, pag 18-20.

Bekijk hieronder “Een dag uit het leven van een bedrijfsarts” over het vak van de bedrijfsarts. De NVAB ontwikkelde dit filmpje samen met de KNMG.

Filmpresentaties ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’

De campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ biedt studenten, basisartsen en potentiële zij-instromers een moderne inkijk in het beroep. Tien ambassadeurs vertelden tien weken lang over hun werk als bedrijfsarts. Bekijk de video’s op het YouTube-kanaal.

Praktische informatie

Deze opleiding heeft meerdere startmomenten in het jaar. De eerstvolgende datum is 7 januari 2019.

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs? Lees meer op de pagina over opleidings- en moduleprijzen.

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking en financiering? Lees meer hierover op de pagina Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Bedrijfsarts én zelfstandige worden?

Bedrijfsarts2022 NSPOHWil je aan de slag met preventie en duurzame inzetbaarheid van individuele medewerkers en tevens directeuren adviseren over hun arbo- en verzuimbeleid, dan is het vak bedrijfsarts iets voor jou.

Maar, stel nu dat het vak van bedrijfsarts je aanspreekt en dat je niet in loondienst wilt werken? En zeker niet voor zes tot acht jaar? Dat je de vrijheid van het ondernemerschap wil proeven en al tijdens je opleiding bij verschillende praktijken wil werken? Stel dat je uitzicht wil hebben op een goed inkomen, zonder dat je studieschulden opbouwt? Wat dan?

Dan is het opleidingstraject Bedrijfsarts2022 mogelijk iets voor jou. Een ‘’eigen wijze’’ om bedrijfsarts te worden.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op, want wij helpen je graag verder. De contactgegevens vind je hier.

 

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.