030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Accreditatie en erkenning

Het onderwijs van de NSPOH bestrijkt het gehele gebied van de sociale geneeskunde en de gezondheidszorg. Daarom is het interessant voor een groot aantal beroepsgroepen, ook voor niet-artsen. Het onderwijs van de NSPOH is geaccrediteerd door de instellingen die de registers beheren. Zo kun je het gevolgde onderwijs inzetten voor (her)registratie in de registers.

NSPOH Europees geaccrediteerd

NSPOH is europees geaccrediteerd door APHEA accredited institutionSinds 2017 is de NSPOH in Europees verband geaccrediteerd als European School of Public Health.

Hieronder lees je een opsomming van onze opleidingen en modules. Erachter staat welke instellingen ze geaccrediteerd of erkend hebben:

 • De medische vervolgopleidingen van de drie sociaal geneeskundige specialismen, verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en maatschappij & gezondheid, zijn erkend door RGS.
 • De Master of Public Health is Europees geaccrediteerd door APHEA.
 • Onze bij- en nascholing is geaccrediteerd voor sociaal geneeskundigen, huisartsen en verpleegkundigen door de accreditatiebureaus ABSG, ABC1, KV&V en Register zorgprofessionals (RZP). Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvPO (praktijkondersteuners) en NVDA/ KABIZ (CADD) (doktersassistenten). Voor veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten vragen wij accreditatie aan bij Hobéon SKO, voor arbeidsdeskundigen bij de beroepsvereniging NVvA. Scholing over reizigersadvisering wordt voor accreditatie aangemeld bij LCR.

Gevolgde scholing wordt automatisch in je GAIA dossier bijgeschreven voor accreditatie door de ABSG, ABC1, en KV&V en zorgprofessionals. Na goedkeuring door de overige accreditatiebureau’s geven we een certificaat af.

RGS

De medische vervolgopleidingen bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde en maatschappij & gezondheid, inclusief de profielopleidingen, zijn erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

APHEA

NSPOH Master Public Health door geaccrediteerd: Curriculum_validation

Het opleidingsprogramma van de Master of Public Health is sinds september 2015 Europees geaccrediteerd door het Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA). APHEA is opgericht door een breed consortium van public health organisaties in Europa: ASPHER, EUPHA, EuroHealthNet, EPHA, EHMA). APHEA maakt zich internationaal sterk voor de kwaliteitsborging van opleidingsprogramma’s in de publieke gezondheid.

ABSG

Bij het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG) heeft de NSPOH een instellingsaccreditatie. Die wordt jaarlijks toegekend. Op de certificaten staat vermeld voor welke specialismes het onderwijs bedoeld is, wat het aantal accreditatiepunten is en op welke bij- en nascholingscategorie het certificaat van toepassing is. Het aantal accreditatiepunten komt overeen met het aantal contacturen van het onderwijs. Dit is een veelgebruikte standaardapplicatie voor het registreren van permanente educatie (PE). Je kunt via PE-online zoeken naar voor jou interessant onderwijs. Na het volgen van onderwijs worden de accreditatiepunten bijgeschreven, mits je BIG nummer bij de NSPOH bekend is en de factuur is voldaan.

Bij- en nascholingscategorieën zijn:

 • bedrijfsgeneeskunde
 • verzekeringsgeneeskunde
 • maatschappij & gezondheid
 • jeugdgezondheidszorg
 • infectieziektebestrijding
 • tuberculosebestrijding
 • medische milieukunde
 • forensische geneeskunde
 • sociaal medische indicatiestelling en advisering
 • beleid en advies en
 • sociale geneeskunde algemeen / algemeen medisch
 • donorgeneeskunde

De certificaten kun je inzetten voor (her)registratie bij de RGS. Voor sociaal geneeskundigen meldt de NSPOH de accreditatiepunten in GAIA, ten behoeve van het elektronisch herregistratie dossier.

ABC1

Het ABC1 voor huisartsen heeft de NSPOH een beperkte instellingsaccreditatie gegeven. Dat houdt in dat de NSPOH uitsluitend bevoegd is om eigen cursorische nascholing te accrediteren en geen nascholing van derden. Het aantal accreditatiepunten komt overeen met het aantal contacturen van het onderwijs. Voor huisartsen meldt de NSPOH de accreditatiepunten in GAIA, ten behoeve van het elektronisch herregistratie dossier. Dit is een veelgebruikte standaardapplicatie voor het registreren van permanente educatie (PE). Je kunt via PE-online zoeken naar voor jou interessant onderwijs. Na het volgen van onderwijs worden de accreditatiepunten bijgeschreven, mits je BIG nummer bij de NSPOH bekend is en de factuur is voldaan.

KV&V

De NSPOH is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (KV&V). De NSPOH voert de onderwijsgegevens voor verpleegkundigen in via PE-online. Dit is een veelgebruikte standaardapplicatie voor het registreren van permanente educatie (PE). Je kunt via PE-online zoeken naar voor jou interessant onderwijs. Na het volgen van onderwijs worden de accreditatiepunten bijgeschreven, mits je BIG nummer bij de NSPOH bekend is en de factuur is voldaan.

Register zorgprofessionals

De NSPOH is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het KV&V en het Register zorgprofessionals (RZP). De NSPOH voert de onderwijsgegevens voor praktijkondersteuners huisartsen in via PE-online. Dit is een veelgebruikte standaardapplicatie voor het registreren van permanente educatie (PE). Je dient als praktijkondersteuner huisarts wel ingeschreven te zijn in het RZP. Je kunt via PE-online zoeken naar voor jou interessant onderwijs. Na het volgen van onderwijs worden je accreditatiepunten bijgeschreven, mits je RZP registratienummer bij de NSPOH bekend is en de factuur voldaan.

LCR

Het Kwaliteits-Consilium van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) toetst de certificering voor basisopleidingen en nascholingen reizigersadvisering. Dat doen ze voor zowel artsen als verpleegkundigen. De certificaten kun je inzetten voor (her)registratie bij het LCR als reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige.

NVDA/CADD

Accreditatie voor doktersassistenten wordt aangevraagd bij de CADD (Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten). De CADD is de accrediterende commissie voor de NVDA.

NVvPO

Accreditatie voor praktijkondersteuners wordt aangevraagd bij de NVvPO (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners).

NVvA

Accreditatie voor arbeidsdeskundigen wordt aangevraagd bij de beroepsvereniging NVvA.

 

 

 

CRKBO

De NSPOH is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Op basis van deze registratie kan de NSPOH btw-vrij leveren.