030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP Print

In het kort

De postmasteropleiding Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP leidt (master) psychologen op tot psychologisch experts in de combinatie van werk en gezondheid, zodat zij in het register Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP opgenomen kunnen worden. Zij begeleiden, behandelen en adviseren werknemers en werkgevers bij (het omgaan met) psychische problemen en bevorderen het werkfunctioneren en de (psychische) gezondheid binnen arbeidssituaties. Zij stimuleren op die manier duurzame inzetbaarheid en terugkeer naar werk en bieden daarnaast hulp en advies gericht op het welbevinden en goed presteren in werk via het verbeteren van motivatie, vitaliteit, effectiviteit, productiviteit en werkplezier. Bekijk het beroepsprofiel van de Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP.

Wat je leert

Hulp en advies bij duurzame inzetbaarheid en terugkeer naar werk

Tijdens deze postmasteropleiding staat de specifieke kennis en deskundigheid van het begeleiden en behandelen van werkenden en hun psychische gezondheid, centraal. Daarnaast wordt kennis aangeboden ten aanzien van het voorkomen van uitval en het versterken en bevorderen van een gezond arbeidsklimaat binnen teams en organisaties.
De opleiding voor geregistreerde Arbeid & Organisatiepsychologen NIP (zogenaamde zijinstromers) bestaat uit drie modules:

 1. Sociale zekerheid wet- en regelgeving
 2. Individuele begeleiding en behandeling en training
 3. Advisering en training.

Klik voor de verdeling van studiepunten per module op Puntenverdeling per module. Uitgangspunt hierbij is dat zijinstromers standaard vrijstelling krijgen voor alle modules op het gebied van A&O kennis en vaardigheden (194 punten), de meeste overige studiepunten (72 punten) en de helft van de benodigde supervisie (45 individuele uren). Indien je afgelopen 5 jaar al (klinische) supervisie hebt gevolgd kan je volledige vrijstelling voor supervisie aanvragen via de registratiecommissie van het NIP.

Na afloop van deze opleiding kan je:

 • begeleiding en behandeling bieden gericht op re-integratie op de werkvloer wanneer sprake is van psychische problematiek.
 • begeleiding bieden bij een individueel functioneringsprobleem.
 • adviseren over preventiebeleid ten aanzien van kwaliteit van arbeid en het terugdringen van ziekteverzuim en personeelsverloop.
 • trainingen ontwikkelen en verzorgen, bijvoorbeeld rondom persoonlijke effectiviteit.
 • adviseren over bevordering van duurzame inzetbaarheid en vitaal gedrag op de werkvloer.
 • beleid over de sociale werkomgeving ontwikkelen en implementeren, bijvoorbeeld met het oog op sociale veiligheid.

Het opleidingsprogramma voor zij-instromers A&O geeft invulling aan acht EPA’s uit het beroepsprofiel.

Voor de masterpsychologen, zonder registratie Arbeid & Organisatiepsycholoog NIP, zal de opleiding tevens bestaan uit A&O kennis- en vaardigheden die relevant is voor de psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP (194 punten). Daarnaast volg je tijdens het werken in de praktijk 90 uren individuele of 135 uren groepssupervisie.

De opleiding bestaat uit klassikale lesdagen, (online) groepssupervisie, zelfstudie en praktijkopdrachten. Door de modulaire opbouw kan iedere deelnemer een zoveel mogelijk op maat gemaakt traject kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met eerder verkregen ervaring en expertise op het gebied van arbeid en gezondheid. Daarbij bestaat tevens de mogelijkheid om vrijstelling voor één of meerdere van de modules te krijgen middels een Eerder Verworven Competenties (EVC) gesprek. Zo’n EVC-gesprek op basis van verzameld bewijsmateriaal is vooral geschikt voor zijinstromers met werkervaring op het A&G werkgebied die reeds geregistreerd zijn als Arbeid & Organisatiepsycholoog NIP.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door betrokken hoofddocenten:

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, Registerpsycholoog NIP A&O.
 • drs. P. (Patricia) van Casteren, Registerpsycholoog NIP A&G en Registerpsycholoog NIP A&O.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, Registerpsycholoog NIP A&O / Registerpsycholoog NIP A&G i.o.
 • dr. F.W. (Erik) Noordik, Gezondheidswetenschapper en expert op het gebied van arbeid, gezondheid en psychologie, verzuim en sociale zekerheid.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor psychologen die een postmasteropleiding tot psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP willen doen. Voor zijinstromers die reeds Arbeid & Organisatiepsycholoog NIP zijn, wordt dus een verkort traject van maximaal een jaar aangeboden met losse modules. Met deze zijinstroomdoelgroep beginnen we op verzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Via een EVC-gesprek met een tweetal assessoren kan je als geregistreerd Arbeid & Organisatiepsycholoog NIP in aanmerking komen voor vrijstelling en daarmee een certificaat van één of meer A&G-modules krijgen zonder het onderwijs te hoeven volgen.

Toelatingseisen

 • Minimaal 2 dagen per week werkzaam op het terrein van Arbeid & Gezondheid.
 • Bewijs van aanmelding voor het register Psycholoog NIP A&G.
 • Master psychologie diploma.
 • Voor A&O zijinstromers: Bewijs van inschrijving in het register NIP A&O.

Kwaliteitsregister

Na succesvolle afronding van de opleiding heb je als master psycholoog (zonder registratie) 480 geaccrediteerde punten behaald. Voor zijinstromers met een A&O registratie kan je met behulp van de losse modules 214 punten en 18 groepssupervisie-uren behalen. Deze scholingspunten geven in combinatie met het totale aantal supervisie-uren toegang tot het register Arbeid & Organisatiepsycholoog NIP.

Praktische informatie

De opleidingsdagen vinden afwisselend plaats op locatie van de NSPOH en online op vrijdagen van 9.30 – 16.30 uur. Zie ook de planning (pdf)

Kosten
Afhankelijk van jouw kennis en ervaring kun je als A&O zijinstromer één of meerdere A&G-modules en/of supervisie volgen.

De opleiding start met een éénmalige startdag, waarin theorie rondom professionele identiteit centraal staat en ingegaan wordt op jouw persoonlijke ontwikkeling tot Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP. Deze dag kost €450.

Na deze dag vinden onderstaande modules plaats:

 • Module Individuele begeleiding en behandeling en training: €2500.
 • Module Advisering en training: €2500.

Mocht je in aanmerking komen voor vrijstelling van (één van) bovenstaande modules: EVC-gesprek (met twee assessoren): €840.
Mocht het EVC-gesprek geen vrijstelling opleveren, dan krijg je €450 korting op de moduleprijs Advisering en training of Individuele begeleiding en behandeling en training.

Module Sociale Zekerheidswet- en regelgeving voor de A&G psycholoog: €995.

Aanvullende supervisie van een erkende supervisor:

 • Individuele supervisie: €150 per uur.
 • Groepssupervisie met 2 personen: €75 per uur.
 • Groepssupervisie met 3 personen: €50 per uur.
  Groepssupervisie met 4 personen: €40 per uur .

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!