030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP Print

In het kort

De postmasteropleiding Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP leidt (master) psychologen op tot psychologisch experts in de combinatie van werk en gezondheid, zodat zij in het register Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP opgenomen kunnen worden. Zij begeleiden, behandelen en adviseren werknemers en werkgevers bij (het omgaan met) psychische problemen en bevorderen het werkfunctioneren en de (psychische) gezondheid binnen arbeidssituaties. Zij stimuleren op die manier duurzame inzetbaarheid en terugkeer naar werk en bieden daarnaast hulp en advies gericht op het welbevinden en goed presteren in werk via het verbeteren van motivatie, vitaliteit, effectiviteit, productiviteit en werkplezier. Bekijk het beroepsprofiel van de Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP.

Wat je leert

Hulp en advies bij duurzame inzetbaarheid en terugkeer naar werk

Tijdens deze postmasteropleiding staat de specifieke kennis en deskundigheid van het begeleiden en behandelen van werkenden en hun psychische gezondheid, centraal. Daarnaast wordt kennis aangeboden ten aanzien van het voorkomen van uitval en het versterken en bevorderen van een gezond arbeidsklimaat binnen teams en organisaties.

Na afloop van deze opleiding kun je:

 • begeleiding en behandeling bieden gericht op re-integratie op de werkvloer wanneer sprake is van psychische problematiek.
 • begeleiding bieden bij een individueel functioneringsprobleem.
 • adviseren over preventiebeleid ten aanzien van kwaliteit van arbeid en het terugdringen van ziekteverzuim en personeelsverloop.
 • trainingen ontwikkelen en verzorgen, bijvoorbeeld rondom persoonlijke effectiviteit.
 • adviseren over bevordering van duurzame inzetbaarheid en vitaal gedrag op de werkvloer.
 • beleid over de sociale werkomgeving ontwikkelen en implementeren, bijvoorbeeld met het oog op sociale veiligheid.

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit scholing ten aanzien van A&G klinische kennis- en vaardigheden (194 punten) en A&O kennis- en vaardigheden die relevant is voor de psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP (194 punten). Daarnaast wordt de cursus Sociale Zekerheidswetgeving aangeboden (20 punten). Iedere deelnemer moet tot slot nog 72 punten uit de categorie Overig invullen.

Tijdens het werken in de praktijk volgt iedere deelnemer 90 uren individuele of 135 uren groepssupervisie. Een gedeelte daarvan, 9 uren groepssupervisie per module, wordt door ons tijdens de opleiding verzorgd.

De opleiding voor geregistreerde Arbeid & Organisatiepsychologen NIP (zogenaamde zijinstromers) is een aangepaste en verkorte route.  Deze bestaat uit drie modules:

 1. Sociale zekerheid wet- en regelgeving.
 2. Individuele begeleiding en behandeling en training.
 3. Advisering en training.

Ook is het mogelijk om vrijstelling voor één of meerdere modules te krijgen middels een Eerder Verworven Competenties (EVC) gesprek. Zo’n EVC-gesprek op basis van verzameld bewijsmateriaal is vooral geschikt voor zij-instromers met werkervaring op het A&G werkgebied.

Voorafgaand aan module 2 of 3 volg je een éénmalige startdag waarin het vormen van je professionele identiteit centraal staat en ingegaan wordt op jouw persoonlijke ontwikkeling tot Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP. Tijdens module 2 en 3 kun je desgewenst ook nog eens 9 supervisie-uren behalen. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden.

Het opleidingsprogramma voor zij-instromers A&O geeft invulling aan acht EPA’s uit het beroepsprofiel. Klik voor de verdeling van studiepunten per module op Puntenverdeling per module. Uitgangspunt hierbij is dat je als zijinstromer standaard vrijstelling krijgt voor alle modules op het gebied van A&O kennis en vaardigheden (194 punten), de meeste overige studiepunten (72 punten) en de helft van de benodigde supervisie (45 individuele uren). Indien je afgelopen 5 jaar al (klinische) supervisie hebt gevolgd kan je (volledige) vrijstelling voor supervisie aanvragen via de registratiecommissie van het NIP.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door betrokken hoofddocenten:

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, Registerpsycholoog NIP A&O.
 • drs. P. (Patricia) van Casteren, Registerpsycholoog NIP A&G en Registerpsycholoog NIP A&O.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, Registerpsycholoog NIP A&O / Registerpsycholoog NIP A&G i.o.
 • dr. F.W. (Erik) Noordik, Gezondheidswetenschapper en expert op het gebied van arbeid, gezondheid en psychologie, verzuim en sociale zekerheid.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor psychologen die een postmasteropleiding tot psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP willen doen.

Voor zij-instromers die reeds Arbeid & Organisatiepsycholoog NIP zijn, wordt een verkort traject aangeboden. Wanneer je al veel ervaring hebt op postmasterniveau ten aanzien van de EPA’s die bij een module horen, is het mogelijk om via een EVC-gesprek met een tweetal assessoren in aanmerking te komen voor vrijstellingen en daarmee een certificaat van één of meer modules te krijgen zonder het onderwijs te hoeven volgen.

Toelatingseisen

 • Minimaal 2 dagen per week werkzaam op het terrein van Arbeid & Gezondheid.
 • Bewijs van aanmelding voor het register Psycholoog NIP A&G.
 • Master psychologie diploma.
 • Voor A&O zijinstromers: Bewijs van inschrijving in het register NIP A&O.

Kwaliteitsregister

Na succesvolle afronding van de opleiding heb je als master-psycholoog (zonder registratie) 480 geaccrediteerde punten behaald. En […X…] supervisie-uren.

Voor zij-instromers met een A&O registratie kun je met behulp van de losse modules 214 punten en 18 groepssupervisie-uren behalen. Deze scholingspunten geven in combinatie met het totale aantal supervisie-uren toegang tot het register Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP.

Praktische informatie

Instromen vóór de officiële startdatum van februari 2024 is goed mogelijk. Klik daarvoor op de verschillende titels van modules, hieronder.
Wil je meer informatie? Meld je aan voor een informatiebijeenkomst.

De opleidingsdagen vinden afwisselend plaats op locatie van de NSPOH en online op vrijdagen van 9.30 – 16.30 uur.

Kosten

Na deze startdag vinden (één van) onderstaande modules plaats:

 • Module Individuele begeleiding en behandeling en training: €2500.
 • Module Advisering en training: €2500.

Mocht je in aanmerking komen voor vrijstelling van (één van) bovenstaande modules: EVC-gesprek (met twee assessoren): €840.
Mocht het EVC-gesprek geen vrijstelling opleveren, dan krijg je €450 korting op de moduleprijs Advisering en training of Individuele begeleiding en behandeling en training.

Aanvullende supervisie van een erkende supervisor:

 • Individuele supervisie: €150 per uur.
 • Groepssupervisie met 2 personen: €75 per uur.
 • Groepssupervisie met 3 personen: €50 per uur.
 • Groepssupervisie met 4 personen: €40 per uur.

De kosten van de A&O modules zijn nog niet bekend.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!