030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Over NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod.

De NSPOH leidt mensen op tot vakbekwame en inspirerende medewerkers. Artsen, sociaal verpleegkundigen, arbo-consultants, preventiewerkers, bestuurders, managers… Ondernemende professionals die een toegevoegde waarde hebben voor de professionele onderneming waar zij werken.

Opleidingen van de NSPOH

Klik op de link als je meer wilt lezen over

Incompany

Soms wil je echter een volledige afdeling laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Bij- en nascholing

De NSPOH biedt een breed scala aan bij- en nascholing. Onze modules helpen je bij de ontwikkeling van je professionele vaardigheden of juridische kennis. Maar de NSPOH biedt nog veel meer! Zoals onderwijs en training waardoor je met meer kennis en vaardigheden bijdraagt aan het verbeteren van de volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie.

Bekijk onze bij- en nascholing

Door jouw interesse en beroepsgebied aan te geven, zie je direct welke modules daarbij passen.

Op jouw verzoek

Wij luisteren goed naar signalen ‘uit het veld’ en van deelnemers in het onderwijs. Daarnaast doen we regelmatig onderzoek naar de behoeften van professionals. Dit resulteert in de ontwikkeling van nieuwe, en de actualisering van bestaande modules. Bijvoorbeeld over de zorg voor vluchtelingen, duurzame inzetbaarheid, radicalisering en gezondheidsbevordering.

Wij sluiten dus aan op jouw wensen.

Daarbij staat de praktijk centraal. Vanuit die praktijk slaan we een brug naar beleid en onderzoek. Op deze manier bieden wij een inhoudelijk sterk programma aan professionals in alle gelederen van de public en occupational health.

Onze docenten komen zowel uit de wetenschap als uit de wereld van beleid en de praktijk. Vanuit hun enthousiasme creëren zij een open en gastvrije sfeer. Een sfeer die uitnodigt tot samenwerken en samen leren. Om tegemoet te komen aan drukke agenda’s, verzorgen we daarnaast steeds meer onderwijs ‘op afstand’, in de vorm van e-learning.

Geaccrediteerd onderwijs

Wij zijn als opleidingsinstituut geaccrediteerd door APHEA (Europese erkenning), ABSG, ABC1, KV&V en Register Zorgprofessionals. De bij- en nascholing van de NSPOH kun je dus inzetten voor je (her)registratie.

Bekijk onze bij- en nascholing

Organisatie

Directie NSPOH

De NSPOH is een stichting met Dr. Petrien Uniken Venema als directeur-bestuurder. Zij heeft de statutaire bevoegdheden en is eindverantwoordelijk voor het beleid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en heeft daarnaast een adviserende functie. De Raad van Toezicht van de NSPOH bestaat uit:

  • Prof. dr..H.F.L. Garretsen (voorzitter)
  • Prof. dr. W. van Rhenen
  • Drs. A. van der Zijden
  • Drs. A.P. Waller
  • Drs. S. Vellenga

Medewerkers

De NSPOH telt zo’n 70 medewerkers.

Meer informatie

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!