030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Over NSPOH

Non-profit

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod.

De NSPOH leidt mensen op tot vakbekwame en inspirerende medewerkers. Artsen, sociaal verpleegkundigen, arboprofessionals, preventiewerkers, bestuurders, managers… Ondernemende professionals die een toegevoegde waarde hebben voor de professionele onderneming waar zij werken.

Organisatie

Directie NSPOH

Portret Jenneke van Rheenen NSPOHPer 1 juni 2023 is mw. J.E. van Rheenen benoemd tot directeur-bestuurder. Zij was eerder directeur bedrijfsvoering bij de NSPOH.

Het MT wordt gevormd door:

  • mw. drs. J.E. van Rheenen EMFC: directeur-bestuurder, portefeuille bedrijfsvoering.
  • mw. drs. W. Verschoor, afdelingsmanager occupational health.
  • mw. drs. Y. Morsink, afdelingsmanager public health.
  • mw. dr. S.M. Hilte, afdelingsmanager projecten & innovatie.
  • mw. drs. E.H. The-van Leeuwen, adviserend lid, verzekeringsarts en eindverantwoordelijk instituutsopleider.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en heeft daarnaast een adviserende functie. De Raad van Toezicht van de NSPOH bestaat uit:

  • prof. dr. H.F.L. Garretsen (voorzitter)
  • drs. C.J. Groen MA RC
  • drs. H-G van Liempd
  • drs. G.B.S. Penders
  • mw. drs. A. van der Zijden

Medewerkers

De NSPOH telt ca. 150 medewerkers.

(de tekst gaat door onder de afbeelding)

Opleidingen van de NSPOH

Incompany

Soms wil je een volledige afdeling laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Bij- en nascholing

De NSPOH biedt een breed scala aan bij- en nascholing. Onze modules helpen je bij de ontwikkeling van je professionele vaardigheden en vakkennis. Maar de NSPOH biedt nog veel meer! Zoals onderwijs en training waardoor je met meer kennis en vaardigheden bijdraagt aan het verbeteren van de volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie.

Bekijk onze bij- en nascholing met jaarlijks 30 nieuwe titels en  keuze uit meer dan 160 modules. Door te filteren op jouw interesse en beroepsgebied, zie je direct welke modules daarbij passen.

Op jouw verzoek

Wij luisteren goed naar signalen ‘uit het veld’ en van deelnemers in het onderwijs. Daarnaast doen we regelmatig onderzoek naar de behoeften van professionals. Dit resulteert in de ontwikkeling van nieuwe, en de actualisering van bestaande modules.

Wij sluiten dus aan op jouw wensen. Daarbij staat de praktijk centraal. Vanuit die praktijk slaan we een brug naar beleid en onderzoek. Op deze manier bieden wij een inhoudelijk sterk programma aan professionals in alle gelederen van de public en occupational health.

Onze docenten komen zowel uit de wetenschap als uit de wereld van beleid en de praktijk. Vanuit hun enthousiasme creëren zij een open en gastvrije sfeer. Een sfeer die uitnodigt tot samenwerken en samen leren. Om tegemoet te komen aan drukke agenda’s, verzorgen we daarnaast steeds meer onderwijs ‘op afstand’, in de vorm van e-learning.

Geaccrediteerd onderwijs

Wij zijn als opleidingsinstituut geaccrediteerd door APHEA (Europese erkenning), ABSG, ABC1, KV&V en Register Zorgprofessionals. De bij- en nascholing van de NSPOH kun je dus inzetten voor je (her)registratie.

Mvo volgens de NSPOH: Gezond, geluk en groen

Bij de NSPOH staat mvo voor Medische Vervolgopleidingen. Maar de term staat natuurlijk ook voor maatschappelijk verantwoord, oftewel duurzaam ondernemen. Lees meer over hoe we  als NSPOH duurzame kernwaarden hanteren.

Meer informatie

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!