030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen

Sociale geneeskunde is onderverdeeld in de domeinen maatschappij & gezondheid en arbeid & gezondheid. De NSPOH biedt drie medische vervolgopleidingen voor (basis-)artsen binnen dit vakgebied:

De opleidingen verschillen inhoudelijk van elkaar. Maar de randvoorwaarden zijn veelal gelijk. Die hebben we op deze pagina voor je samengevoegd.
Lees hieronder meer over:

Flexibele opleiding

Al onze medische vervolgopleidingen duren bij een voltijdsaanstelling vier jaar. De opleiding tot arts Maatschappij + gezondheid is opgedeeld in twee fases, die ieder twee jaar duren.

We verwachten dat je voor minimaal 50% werkzaam bent in het vakgebied waarin je de opleiding volgt. Maar afhankelijk van jouw dienstverband, kan de opleiding langer duren. Als je parttime werkt wordt de praktijkopleiding naar rato verlengd. Bijvoorbeeld bij 80% werkzaam zijn, wordt de opleidingsduur 5 i.p.v. 4 jaar. De inhoud van de instituutsopleiding blijft daarbij gelijk tenzij er sprake is van vrijstelling.

Voor de profielopleidingen die deel uitmaken van het landelijk werkgeverschap (Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde, Tuberculosebestrijding en Forensische Geneeskunde) gelden andere regels. De parttime factoren die zijn toegestaan vanuit het landelijk werkgeverschap zijn 38 uur (fulltime), 30,5 uur (0,8fte) en 26,5 uur (0,7 fte).

Individueel programma

Bij de start van de opleiding maak je een individueel opleidingsplan. Daarin beschrijf je jouw persoonlijke leerdoelen. Op basis daarvan kies je keuze-onderwijs . Die modules volg je naast of volgend op het verplichte onderwijs.

Naast keuzeonderwijs kun je, in bepaalde gevallen, vrijstellingen krijgen. Denk je daarvoor in aanmerking te komen? Lees dan meer over de Individualisering opleidingsduur en gevolgen voor de deelnemer.

Op deze manier bieden wij een maatwerkopleiding tot geneeskundig specialist, waarbij ieders competenties optimaal tot ontwikkeling komen.

De opleiding

Alle medische vervolgopleidingen bestaan voor 80% uit werken in de praktijk en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Dat betekent bij fulltime dienstverband gemiddeld vier dagen per week opleiding op de werkplek, als aios. Je ontwikkelt en oefent competenties onder begeleiding van de praktijkopleider en op basis van praktijkopdrachten.

Gemiddeld volg je één dag per week instituutsonderwijs. Dat sluit aan op de belangrijkste ontwikkelingen in het werkveld en is gericht op de dagelijkse praktijk van je werk. Je volgt verplichte modules en kiest daarnaast onderwijs dat jou in staat stelt om jouw persoonlijke doelstellingen te behalen.

De ontwikkeling van professionele competenties staat centraal. Je leert:

  • adequaat handelen in complexe beroepssituaties,
  • constructief samenwerken in multidisciplinair verband en
  • effectief communiceren.

De praktijkopleiding staat voorop en de instituutsopleiding sluit er naadloos op aan. Beide vormen van opleiding zijn een geïntegreerd geheel.

Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw leerproces. Je stelt een eigen portfolio samen om jouw competenties concreet te maken en je ontwikkeling te volgen.

Samen leren en werken is belangrijk bij de NSPOH. Ook multidisciplinair: artsen uit de verschillende opleidingen ervaren dat als een belangrijke meerwaarde. Er is veel contact met universiteiten en kenniscentra. Je maakt kennis met het academische netwerk en op die manier houdt de wetenschappelijke tak van het vakgebied voeling met de behoeftes en wensen die in het werkveld spelen.

In goed overleg met de werkgever kun je op meerdere vaste momenten in een jaar instromen. Bij een aantal profielen kun je ook tussendoor starten.

Intake en leerroute

Heb je belangstelling voor één van onze medische vervolgopleidingen? Meld je dan aan via de knop ‘Direct inschrijven’ op de betreffende opleidingspagina. Voor UWV-aios geldt dat aanmelding alleen verloopt via de afdeling Opleidingen van de eigen organisatie. Voor de profielopleidingen die deel uitmaken van het landelijk werkgeverschap solliciteer je naar een opleidingsplek. Dat geldt dus voor Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde, Tuberculosebestrijding en Forensische Geneeskunde. De financiering van de opleiding 2e fase M&G verloopt niet altijd op dezelfde manier. Wil je je aanmelden vanuit het profiel JGZ, MMK, TBC, IZB? Solliciteer via www.artsmg.nl naar een opleidingsplaats. Wil je de opleiding 2e fase M&G vanuit een ander profiel volgen? Dan meld je je via de NSPOH aan.

Wij vragen je dan om informatie op te sturen, zoals een CV en kopieën van diploma’s. Na ontvangst daarvan nodigen wij je uit voor een intakegesprek. Dit kan zowel telefonisch plaatsvinden als persoonlijk, bij de NSPOH.

Tijdens het intakegesprek bespreken we je werk- en opleidingssituatie, werkervaring, motivatie, verwachtingen.

Wanneer je na het intakegesprek besluit om de opleiding te volgen, ontvang je de overeenkomsten ter ondertekening. Vervolgens ontvang je een definitieve plaatsingsbevestiging.

Voortgang en toetsing

Gedurende de opleiding vinden voortgangsgesprekken plaats. Daarin bespreek je samen met je praktijk- en instituutsopleider jouw ontwikkeling.

Je wordt op onderdelen van het cursorisch onderwijs en de praktijkopleiding getoetst. Je opleiders hanteren een mix van toetsingsinstrumenten, waaronder (schriftelijke) toetsen, stageverslagen, praktijkopdracht, projectbesprekingen of presentaties.

Elk onderdeel dient minimaal met een voldoende afgesloten te worden. In het portfolio verzamel je alle producten die een bewijs leveren van je competentieontwikkeling. De opleiding is afgesloten wanneer je kunt aantonen dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan en dat je competentieniveau voldoende is.

Toelatingseisen

Om aan de opleiding tot geneeskundig specialist te kunnen deelnemen:

Zowel aios als praktijkopleider dienen voldoende tijd te krijgen voor de opleiding.

Kwaliteitsbewaking

Al onze medische vervolgopleidingen zijn ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld. Ze zijn opgezet volgens het CanMeds competentie model. Het curriculum is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen.

Per (profiel-)opleiding is er een onderwijscommissie samengesteld. Zij adviseren de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding. Ook zijn de commissies betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

Aanvragen literatuur

Binnen je opleiding heb je wetenschappelijke literatuur nodig. Bij je NSPOH-opleider kun je navragen hoe en waar je literatuur kunt vinden. Je werkgever verzorgt de toegang tot literatuur die je nodig hebt. Vraag bij je werkgever na hoe dat geregeld is.
Voor deelnemers die geen toegang hebben tot wetenschappelijke literatuur via de werkgever, biedt de NSPOH de mogelijkheid om de artikelen bij de NSPOH op te vragen. Wij sturen je het artikel binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier.
Een aanvraagformulier vraag je op door een mail te sturen naar: bibliotheek@nspoh.nl