030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Durf jij geneeskundig onderzoek in een politiecel uit te voeren?  

Opleiding forensisch arts Print

De profielopleiding Forensische geneeskunde is volop in ontwikkeling. Momenteel werken we aan een vernieuwd en geactualiseerd programma. Wil je weten wanneer je met de opleiding tot forensisch arts kunt beginnen? Neem dan contact met ons op, dan houden wij je op de hoogte.

Wat je leert

Waar medisch handelen en strafrecht elkaar raken

De profielopleiding Forensische geneeskunde is onderdeel van de medische vervolgopleiding tot arts maatschappij en gezondheid.

Als je de volledige opleiding niet kunt volgen, dan is het mogelijk om één of meerdere onderwijsmodules los te volgen. Dit kan in overleg met de instituutsopleider. De opleiding duurt  twee jaar bij een fulltime aanstelling. Bij een parttime instelling wordt de duur afgestemd op de omvang van jouw dienstverband en doe je er dus langer over.
Deze eerste fase rond je af met een KNMG-registratie in het profiel Forensische geneeskunde. Na afronding kun je doorstromen naar fase twee van de opleiding. Op die manier verwerf je je registratie als arts maatschappij en gezondheid.

De achtergrond

Als forensisch geneeskundige zorg je voor letselbeschrijvingen en voer je zedenonderzoek uit. Ook de afname van lichaamseigen materiaal en lijkschouwing behoren tot je takenpakket. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de zorg van arrestanten.
Je werkt dus veel samen met politie en justitie. Daarom moet je, veel meer dan andere artsen, weten welke taken politie, openbaar ministerie, rechtspraak, rijksoverheid (ministerie van justitie en binnenlandse zaken) en gemeenten hebben. Zowel bij de opsporing en berechting van strafbare feiten, als bij de handhaving van de openbare orde. De opleiding tot forensisch arts bereidt op al deze facetten voor.

Na afloop van deze opleiding tot forensisch arts:

  • ben je bekend met wet- en regelgeving en forensisch-technische (FT-)normen en richtlijnen.
  • weet je hoe je lijkschouw doet.
  • weet je hoe je zedenonderzoek doet en daarover schrijft en rapporteert.
  • weet je letsels te beschrijven, te duiden en te interpreteren en daarover te schrijven en rapporteren
  • weet je hoe is de medische zorg op het politiebureau is georganiseerd.
  • kun je omgaan met het spanningsveld van behandelaar/politie-adviseur.
  • weet je wie je samenwerkingspartners zijn.
  • kun je als getuige-deskundige in de rechtbank optreden.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd gespecialiseerde docenten die hun sporen hebben verdiend op het terrein van de forensische wetenschappen en in het werkveld van maatschappij & gezondheid. Daarnaast wordt je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH.

De opleiding tot forensisch arts

De opleiding tot forensisch geneeskundige wordt momenteel vernieuwd en geactualiseerd. In 2017 en begin 2018 worden de  volgende modulen georganiseerd:

Hoe beoordeel je een arrestant met het oog op insluiting en verhoor? Wat zijn de meest voorkomende spoedeisende situaties? En wat zijn de effecten van alcohol en drugs? Dit en meer leer je tijdens deze module.

In vijf dagen leer je hoe geweld kan inwerken op het menselijk lichaam en hoe je aan het letsel herkent om welke vorm van geweld het gaat. Ook leer je hoe je een slachtoffer medisch onderzoekt.

Deze module behandelt de epidemiologie van kindermishandeling en seksueel misbruik. Je leert letsels herkennen, beschrijven en registreren. Ook leer je volgens de NODOK-procedure lijkschouw verrichten bij kinderen.

Tijdens deze module leer je onderzoek uitvoeren en rapportages schrijven volgens de richtlijnen en regels. Daarnaast oefen je uitvoerig hoe je professioneel optreedt als gerechtelijk deskundige.

Inhoud van de NIEUWE opleiding

Tijdens de opleiding wordt je voorbereid op alle taken die je als forensisch arts gaat uitvoeren.

Allereerst raak je bekend met de medische aspecten: je leert zeden- en letselonderzoek uitvoeren en daarover rapporteren volgens de richtlijnen. In de arrestantenzorg heb je kennis nodig van acute geneeskunde, traumatologie en tandheelkunde. Maar ook van verslavingszorg, drugsgebruik, bolletjesslikken en psychiatrie.

Daarnaast leer je lijkschouwingen uitvoeren bij volwassenen en kinderen. Je bent bekend met sporenonderzoek en forensische technieken en kunt die kennis gebruiken in je rapportages en in je communicatie naar nabestaanden.

Omdat je veel meer dan andere artsen met wetgeving te maken krijgt zal de opleiding veel strafrecht bevatten. Maar ook wet- en regelgeving rond lijkschouwing en het tuchtrecht en jouw strafrechtelijke aansprakelijkheid als arts. Je wordt uitgebreid getraind in het optreden als getuige-deskundige in de rechtbank. Daarvoor roepen we zelfs een oefenrechtbank in het leven.

Ten slotte is samenwerking een belangrijk aspect van je werk. Bijvoorbeeld met ketenpartners als Veilig Thuis en het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK). Maar ook met OM, politie en NFI. Daarom voorziet de opleiding tot forensisch arts in veel mogelijkheden om kennis te maken met deze organisaties. Bovendien werk je al tijdens de opleiding met verschillende disciplines samen.

Bovenstaande wordt in verplichte modules aangeboden. Daarnaast kies je een aantal keuzemodules. Bijvoorbeeld ter verdieping van je kennis of ter ontwikkeling van professionele vaardigheden.

Wil je meer weten over de ontwikkeling van deze opleiding? Houd dan de website van de NSPOH in de gaten en lees het laatste nieuws op forgen.nl.

Voor wie

Voor artsen die binnen de sociale geneeskunde werkzaam zijn op het gebied van de forensische geneeskunde.
Behoor je tot een andere doelgroep? Neem dan contact met ons op, want wij helpen je graag verder. Onderdelen van de opleiding kunnen namelijk interessant voor je zijn in het kader van bij- en nascholing.

Ervaringen

Filmpresentatie
Bekijk hieronder de film ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel forensische geneeskunde, middenin de samenleving’.

Praktische informatie

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs?  Lees meer op de pagina over opleidings- en moduleprijzen.

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking en financiering? Lees meer hierover op de pagina Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op, want wij helpen je graag verder. De contactgegevens vind je hier.