030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Durf jij geneeskundig onderzoek in een politiecel uit te voeren?  

Opleiding forensisch arts Print

In het kort

Als forensisch arts werk je op het snijvlak van geneeskunde en strafrecht. Je werkt samen met gemeenten, politie, justitie en medisch experts en zorgt voor een objectieve medische blik. Welk letsel is er bij een slachtoffer van geweld? Is er sprake van een niet-natuurlijke dood? Kan een arrestant onder invloed een nacht in de politiecel doorbrengen? Je dient als forensisch arts een groot gemeenschappelijk belang: je levert een bijdrage aan het recht, de openbare orde en de publieke gezondheid. Een afwisselend en avontuurlijk vak, buitengewoon boeiend.

Hoe ziet de opleiding er uit ?

De zelfstandige Profielopleiding arts forensische geneeskunde is sinds 2022 een 3-jarige opleiding. De opleiding is duaal: de praktijk neemt de belangrijkste plaats in. De praktijk is een goede leerplek omdat je daar, begeleid door je praktijkopleider, competenties kunt oefenen en ontwikkelen in een authentieke situatie.

De opleiding is erkend en gevisiteerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Deze toetst onder andere op onafhankelijkheid en professionaliteit van alles wat met de opleiding te maken heeft.

NSPOH is als opleidingsinstituut verantwoordelijk en draagt zorg voor de kwaliteit van de opleiding volgens de kaders van de RGS. NSPOH onderhoudt voor de verdere professionalisering van de forensische geneeskunde nauwe contacten met het werkveld, voor de forensische geneeskunde relevante organisaties en de wetenschappelijke vereniging.

Het praktijkdeel bestaat uit:

 • drie forensische praktijkperiodes (duur: 9, 6 en 5 maanden)
 • stage huisartsgeneeskunde of spoedeisende hulp (3 maanden)
 • stage psychiatrie of verslavingszorg (3 maanden)
 • stage sociale geneeskunde (3 maanden)
 • wetenschapsstage (4,5 maanden)
 • keuzestage, in een vakgebied dat raakvlakken heeft met de forensische geneeskunde (2,5 maand).

Naast de praktijkopleiding en stages volg je het instituutsonderwijs bij NSPOH. De opleiding bij het instituut verbindt de praktijk met de theorie. Beide onderdelen zijn wezenlijk en vullen elkaar integraal aan. Uitgaande van een fulltime dienstverband werk je vier dagen in de praktijk en volg je één dag instituutsonderwijs.

Het instituutsonderwijs is onderverdeeld in een zevental thema’s of leerlijnen:

 • Lijkschouw

Als forensisch arts wordt je opgeroepen bij een verscheidenheid aan doodsoorzaken. Denk hierbij aan: euthanasie, overlijden in een zorginstelling, suïcide, moord, ongelukken, overlijden in detentie, medische fouten, laat gevonden overledenen, etc. Tijdens de opleiding leer je onder andere hoe je een lijkschouw uitvoert, een schouwverslag schrijft, postmortaal onderzoek inzet. Daarnaast leer je hoe je hierover communiceert met verschillende partijen zoals politie, justitie en nabestaanden.

forensische geneeskunde - NSPOH - postmortaal interval

 • Arrestantenzorg

Mensen op het politiebureau vallen onder de verantwoordelijkheid van de staat. De forensisch arts levert medische zorg op het niveau van reguliere eerstelijns zorg, en houdt daarbij rekening met de bijzondere omstandigheden van de cliënt.

Arrestantenzorg is zeer divers, denk hierbij onder andere aan verschillende typen letsel, psychiatrie, intoxicatie en verslaving en chronische ziekten. Tijdens de opleiding leer je meer over de meest voorkomende ziektebeelden in de politiecel, hoe je een gedegen inschatting maakt en een consult voert in de cel.

 • Forensisch Medisch Onderzoek

Forensisch Medisch Onderzoek is het verzamel begrip voor meerdere vormen van onderzoek die door de forensisch arts worden uitgevoerd ten behoeve van het strafrecht. Denk hierbij aan het afnemen van bloed en urine, DNA afnames en het onderzoeken van slachtoffers of verdachten van een zedendelict. Een grote nadruk bij het Forensisch Medisch onderzoek ligt op het forensisch-medisch letselonderzoek. Het letsel van slachtoffers en verdachten van een geweldsmisdrijf dient goed en deskundig te worden vastgelegd. Dit zul je leren door te oefenen met het beschrijven, typeren en duiden van letsels. Ook leer hoe je letsels de juiste wijze fotografeert.

Vervolgens leer je rapporteren op de wijze die in de rechtsgang gebruikelijk is en bijdraagt aan de waarheidsvinding. Je ontwikkelt je tot Forensisch Arts in Strafzaken, wat betekent dat je in staat bent om als deskundige een rapport in een rechtszitting te onderbouwen en toe te lichten.

 • Minderjarigen

Voor de forensisch arts vormen minderjarigen een bijzondere doelgroep vanwege een mate van kwetsbaarheid. De forensisch arts voert verschillende vormen van medisch onderzoek uit zoals letselbeschrijvingen, zedenonderzoek en de afname van lichaamsmateriaal bij minderjarigen. Tijdens de opleiding leer je onder andere de aandachtspunten van bovenstaande bij minderjarigen, samenwerken met de verschillende ketenpartners en onderzoek te doen bij het overlijden van een minderjarige.

 • Wetenschap en onderzoek

De forensische geneeskunde is een vak dat nog volop in ontwikkeling is. Het is van belang om als forensisch arts je rapporten en verslagen wetenschappelijk te onderbouwen. Om je je hierbij te ondersteunen krijg je onderwijs rondom Evidence Based Medicine (EBM) en Critically Appraised Topic (CAT). Dit onderwijs staat ook in het teken van professionele ontwikkeling en volg je samen aios van andere opleidingen binnen de sociale geneeskunde. Daarnaast zal er ook onderwijs zijn over hoe je een onderzoek opzet in aanloop naar je wetenschappelijke stage.

 • Juridisch kader

Als forensisch arts ben je altijd bezig te balanceren tussen de geneeskunde en het strafrecht. Juridische kaders komen in alle onderwerpen van de forensische geneeskunde aan bod en worden dan regelmatig binnen alle leerlijnen onderwezen. De theorie in het onderwijs ondersteunt je in je dagelijkse werkzaamheden als forensisch arts. Niet alleen de diverse wetten en wetboeken waar je als forensisch arts mee te maken  krijgt komen aanbod, maar er wordt ook uitleg gegeven over hoe het strafrecht in elkaar zit.

 • Professionele ontwikkeling

Tijdens de gehele opleiding tot forensisch arts staat je professionele ontwikkeling centraal. Zowel in de praktijkopleiding als het instituutsonderwijs komt dit aan bod. Denk hierbij onder andere aan intervisie, coping en professioneel leiderschap.

Na het afronden van de opleiding kun je geregistreerd worden in het profielregister als forensisch arts KNMG.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts uit verschillende discipline. Denk hierbij aan forensisch artsen, psychiater, verslavingsarts, deskundigen van het NFI, docenten van de politieacademie, hoogleraren forensische geneeskunde en pathologen.

Naast de gastdocenten zijn er twee forensisch artsen verbonden als instituutsopleider aan de opleiding.

Voor wie

Artsen die zich willen specialiseren in de forensische geneeskunde. Je kunt parttime deelnemen, maar we verwachten dat je minimaal een 80%-aanstelling in de forensische geneeskunde hebt.

Solliciteren

De sollicitatieronde voor het cohort maart start ieder jaar op 1 augustus t/m 7 september. Solliciteren voor de opleiding en een opleidingsplek kan via de online sollicitatiemodule van SOGEON, waarbij je je CV en motivatie uploadt. In het sollicitatieformulier geef je minimaal drie en maximaal zes voorkeuren aan voor opleidingsinstellingen. Zie hier de planning per ronde.
De sollicitatieprocedure en de voorwaarden zoals beschreven op de website van ArtsMG zijn nog steeds van toepassing voor de opleiding forensische geneeskunde.

Te gast bij de politieacademie krijgen deelnemers aan de opleiding forensisch arts bij NSPOH onderwijs over het betreden van een plaats delict en de samenwerking met de forensische opsporing (april 2021)

Contact

Wil je erachter komen of de opleiding echt wat voor jou is? Loop dan een dag mee met een forensisch arts. Voor vragen en aanmelden kan je contact opnemen via: promotiefg@ggdghor.nl

Voor overige zaken of dringende vragen over deze opleiding neem je contact op via fg@nspoh.nl.

Heb je een algemene vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Verder lezen en luisteren?

 • Beluister hieronder de podcast met aios forensische geneeskunde Christine Beumer in gesprek met instituutsopleider Cecile Woudenberg.
 • Over de vernieuwde opleiding schreef Marjolein Dekker een artikel in LAD magazine 25 / maart 2019 / pag. 12-14. De pdf downloaden kan door te klikken op Vernieuwde opleiding forensische geneeskunde van startDe link naar het artikel is met toestemming van de uitgever.
Nick Dankerlui bij Spraakmakers Forensisch artsen 26 nov 2021

Radio programma spraakmakers: Twee forensisch artsen gaven een inkijk in hun werkzaamheden als forensisch arts en hebben enkele uitdagingen besproken waarmee hun vakgebied te maken heeft. Beluister het fragment (17:51 minuten) via de onderstaande knop.

 • Lees het interview met Cécile Woudenberg over haar werk als forensisch arts en instituutsopleider forensische geneeskunde bij NSPOH (28 juli 2021).


Praktische informatie

Wil je meer informatie? Meld je aan voor een informatiebijeenkomst.

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Klik op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties.