030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Informatie voor werkgevers

Goed opgeleid personeel is en blijft cruciaal voor elke organisatie. De keuze voor het juiste opleidingsinstituut speelt daarbij een belangrijke rol. De NSPOH leidt mensen op tot vakbekwame, gemotiveerde en inspirerende medewerkers.

Onze scholing

De NSPOH is hét opleidingsinstituut voor organisaties en professionals in de public en occupational health. Wij bieden een breed aanbod van training en scholing aan een zeer diverse doelgroep: artsen, verpleegkundigen maatschappij & gezondheid, gezondheidsadviseurs, arbodeskundigen, preventiewerkers, beleidmakers, bestuurders en managers.

Het resultaat van onze scholing: ondernemende, inspirerende en vakbekwame professionals met een toegevoegde waarde voor jouw organisatie.

Medische vervolgopleidingen voor artsen

De NSPOH biedt drie modulair opgebouwde opleidingen voor (basis)artsen. Elk leidt tot registratie in een erkend specialisme in de sociale geneeskunde met Europese erkende certificering (BIG-registratie).

Landelijk werkgeverschap

Heeft je medewerker interesse in de profielopleiding jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde of medische milieukunde? Of overweegt hij of zij de tweede fase van de opleiding Maatschappij + Gezondheid? Kijk dan op www.artsmg.nl of lees verder over Veranderingen in de opleiding Maatschappij + Gezondheid 2019.

Verplichtingen

De aios werkt onder supervisie van een opleider. De organisatie door moet de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) erkend zijn als opleidingsinsteling voor het specialisme of profiel waarin de aios wordt opgeleid. Ook de opleider moet een erkenning hebben.

Als werkgever (opleidingsinstelling) leg je samen met de NSPOH (opleidingsinstituut) in een samenwerkingsovereenkomst vast welke afspraken zijn gemaakt om de praktijkopleiding te realiseren.

Geef aios en praktijkopleider voldoende tijd

De aios volgt gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs. De overige vier dagen is hij of zij werkzaam in jouw organisatie. Hij moet minimaal drie uur per week kunnen vrijmaken voor zelfstudie en praktijkopdrachten. Voor de studierichting Maatschappij + gezondheid dient hij in de tweede fase extra tijd (56 dagen) te kunnen besteden aan het wetenschappelijk onderzoeksproject. De praktijkopleider heeft ongeveer twee uur per week nodig voor de begeleiding. In overleg kan de begeleiding deels worden gedelegeerd aan anderen binnen de organisatie.

Zorg ervoor dat de medewerkers voldoende tijd krijgen. Zo wordt de opleiding ten volle benut.

Aanvragen literatuur

Binnen de opleiding kan het voorkomen dat de aios wetenschappelijke literatuur nodig heeft. Veel literatuur is openbaar beschikbaar. Als werkgever verzorg je in principe de toegang tot literatuur die niet openbaar is.

Heb je geen toegang tot wetenschappelijke literatuur? Dan biedt de NSPOH de mogelijkheid om de artikelen bij de NSPOH op te vragen. De aios kan daarvoor een aanvraagformulier opvragen via bibliotheek@nspoh.nl. Wij sturen je het artikel binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier.

Geïndividualiseerde medische vervolgopleiding

Praktijkervaring en/of eerder gevolgde (deel)opleidingen kunnen aanleiding zijn voor een individueel programma. Mogelijke vrijstellingen en individuele leerroutes worden bij de intake besproken. Meer lezen hierover? Zie individualisering van medische vervolgopleidingen.

Nuttige links

 

Master of Public Health

Tweejarige, postinitiële opleiding op wetenschappelijk niveau

Deze deeltijdopleiding is bedoeld voor ambitieuze medewerkers in het brede veld van de volksgezondheid die hun kennis willen verdiepen, hun blik verruimen en hun professionaliteit verbeteren.

Deelnemers worden vanuit de NSPOH begeleid door een adviseur/opleider. Daarnaast adviseren wij om ook vanuit de organisatie een begeleider aan te stellen. Die dient ongeveer 4 uur per maand te kunnen besteden aan advies- en voortgangsgesprekken. Zorg ervoor dat je medewerkers voldoende tijd krijgen. Zo halen zij het maximale uit de opleiding. Zie ook: Onderwijs- en examenregeling NSPOH.

Andere opleidingen

Praktijkondersteuner bedrijfsarts

Een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB’er) biedt de bedrijfsarts ondersteuning op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast lever de POB’er vanuit eigen expertise een bijdrage op het vlak van werkdruk, belastbaarheid en de inzetbaarheid.

De opleiding Praktijkondersteuner bedrijfsarts duurt één jaar.

Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP

De postmasteropleiding  Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP leidt (master) psychologen op tot psychologisch experts in de combinatie van werk en gezondheid, zodat zij in het register Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP opgenomen kunnen worden. Zij begeleiden, behandelen en adviseren werknemers en werkgevers bij (het omgaan met) psychische problemen en bevorderen het werkfunctioneren en de (psychische) gezondheid binnen arbeidssituaties. Zij stimuleren op die manier duurzame inzetbaarheid en terugkeer naar werk en bieden daarnaast hulp en advies gericht op het welbevinden en goed presteren in werk via het verbeteren van motivatie, vitaliteit, effectiviteit, productiviteit en werkplezier.

Arboverpleegkundige

Arboverpleegkundigen zijn actief op gebied van verzuimbegeleiding, preventie en advisering over verbeteringen in het arbo-, verzuim- en personeelsbeleid. Zij voeren zelfstandig bedrijfsgeneeskundige taken uit in taakdelegatie van de bedrijfsarts. In de opleiding arboverpleegkundige zit de Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) volledig geïntegreerd.

VoorZorgverpleegkundige

Deze zesdaagse basisopleiding VoorZorgverpleegkundige is voor verpleegkundigen die werken bij een bij VoorZorg aangesloten JGZ-organisatie.

Het is van belang dat de medewerker voldoende tijd krijgt om deze opleiding te volgen. Daarnaast adviseren wij dat de verpleegkundige wordt begeleid door een praktijkopleider in de organisatie. Zo wordt voortgang van te ontwikkelen vaardigheden geborgd.

Verpleegkundigen maatschappij & gezondheid

Ontwikkelingen in de public health en taakherschikking in de openbare gezondheidszorg vragen om verpleegkundigen die goed zijn toegerust voor nieuwe taken. In dat kader bieden wij twee specialisaties in de vervolgopleiding voor verpleegkundigen maatschappij & gezondheid:

Beide deeltijdopleidingen duren anderhalf jaar. Het onderwijs van beide richtingen valt deels samen. Bijvoorbeeld als het gaat over actuele ontwikkelingen, het gebruik van evidence, kansen voor preventie, strategisch samenwerken met ketenpartners, motivational interviewing en professionele rolverdeling. Daarnaast is er apart onderwijs dat specifiek gericht is op de specialisatie.

Verplichtingen en advies

De gemiddelde studiebelasting is ongeveer twaalf uur per week. Die tijd is nodig voor de voorbereiding en het volgen van het onderwijs en de uitvoering van opdrachten.

  • Het cursorisch onderwijs kost gemiddeld een dag per week (acht uur).
  • Voor de voorbereiding van onderwijs en uitvoering van opdrachten is ongeveer tien uur per week nodig.

De verpleegkundige wordt begeleid door een praktijkopleider in jouw organisatie. Die besteedt daaraan ongeveer twee uur per week. Zorg ervoor dat de medewerkers voldoende tijd krijgen. Zo wordt de opleiding ten volle benut. 

Zie ook: Onderwijs- en examenregeling NSPOH niet medische opleidingen.

Bij- en nascholing en incompany

Bij- en nascholing

Jaarlijks bieden wij ruim 150 verschillende modules aan professionals die werken op het terrein van arbodienstverlening, sociale zekerheid en de publieke gezondheid. De modules zijn bedoeld ter verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden: ze houden je medewerkers geïnspireerd en up-to-date.

Sommige modules maken deel uit van een opleiding, andere zijn specifiek ontwikkeld om professionals up-to-date te houden van ontwikkelingen en veranderingen in de public en occupational health.

Bekijk de bij- en nascholingskalender.

Maatwerk en incompany

Opleiden is maatwerk. Binnen de public en occupational health is er steeds meer vraag naar gerichte scholing. Scholing die aansluit bij behoeftes en ambities van een organisatie.

Veel van onze bij- en nascholing leent zich uitstekend voor maatwerk en in-company toepassingen. Daarnaast bieden wij voor individuele deelnemers of voor specifieke (kleine) groepen een individueel leertraject aan. Dat komt van pas wanneer je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of als je heel specifieke vaardigheden wilt aanleren.

Terug naar boven

Waarom NSPOH?

Zeven redenen om te kiezen voor scholing bij de NSPOH

  • Internationaal erkende opleidingen en geaccrediteerde bij- en nascholingen.
  • Persoonlijke aandacht en maatwerk, prettige leeromgeving.
  • Breed aanbod van praktijkgericht en actueel onderwijs.
  • Persoonlijke groei in een interdisciplinaire omgeving.
  • Enthousiasmerende en inspirerende docenten uit praktijk en wetenschap.
  • Centraal gelegen in Utrecht, goed bereikbaar en goede parkeermogelijkheden.
  • Ervaren in het vormgeven van onderwijs op maat. Zowel incompany als binnen opleidingen.