030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers

Goed opgeleid personeel is en blijft cruciaal voor elke organisatie. De keuze voor het juiste opleidingsinstituut speelt daarbij een belangrijke rol. De NSPOH leidt mensen op tot vakbekwame, gemotiveerde en inspirerende medewerkers.

Zeven redenen om te kiezen voor scholing bij de NSPOH

 1. Internationaal erkende opleidingen en geaccrediteerde bij- en nascholingen.
 2. Persoonlijke aandacht en maatwerk, prettige leeromgeving.
 3. Breed aanbod van praktijkgericht en actueel onderwijs.
 4. Persoonlijke groei in een interdisciplinaire omgeving.
 5. Enthousiasmerende en inspirerende docenten uit praktijk en wetenschap.
 6. Centraal gelegen in Utrecht, goed bereikbaar en goede parkeermogelijkheden.
 7. Ervaren in het vormgeven van onderwijs op maat. Zowel incompany als binnen opleidingen.

Onze scholing

De NSPOH is hét opleidingsinstituut voor organisaties en professionals in de public en occupational health. Wij bieden een breed aanbod van training en scholing aan een zeer diverse doelgroep: artsen, verpleegkundigen maatschappij & gezondheid, gezondheidsadviseurs, arbodeskundigen, preventiewerkers, beleidmakers, bestuurders en managers.

Het resultaat van onze scholing: ondernemende, inspirerende en vakbekwame professionals met een toegevoegde waarde voor jouw organisatie.

Lees meer over onze:

Medische vervolgopleidingen sociale geneeskunde

De NSPOH biedt drie modulair opgebouwde opleidingen voor (basis)artsen. Elk leidt tot registratie in een erkend specialisme in de sociale geneeskunde met Europese erkende certificering (BIG-registratie).

Kosten

De opleidingen bestaan uit modules. Die zijn deels ook los te volgen. Bekijk hier het actuele overzicht met tarieven van de medische vervolgopleidingen. en een toelichting op de prijzen.

Genoemde prijzen zijn:

 • inclusief koffie/thee, lunch, studiehandleiding
 • exclusief keuzeonderwijs, examengeld, inschrijfgeld registratie en naslagwerken
 • kosten voor het keuzeonderwijs variëren en zijn afhankelijk van de gemaakte keuze
 • tarief zij-instromers wordt afgestemd op individueel opleidingsschema.

Subsidie

Heeft je medewerker interesse in de profielopleiding jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding of medische milieukunde? Of overweegt hij of zij de tweede fase van de opleiding Maatschappij & Gezondheid? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De subsidieregeling is bestemd voor (gedeeltelijke) bekostiging van het cursorisch onderwijs en voor een tegemoetkoming in de niet-productieve uren van arts in opleiding (aios) en opleider.

Meer informatie over subsidieregeling.

Verplichtingen

De medische vervolgopleiding vindt plaats binnen je eigen organisatie. De aios werkt onder supervisie van een opleider. De organisatie door moet de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) erkend zijn als opleidingsinrichting voor het specialisme of profiel waarin de aios wordt opgeleid. Ook de opleider moet een erkenning hebben.

Als werkgever (opleidingsinrichting) leg je samen met de NSPOH (opleidingsinstituut) in een samenwerkingsovereenkomst vast welke afspraken zijn gemaakt om de praktijkopleiding te realiseren.

Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst, de RGS-erkenning en hoe je die verkrijgt, lees je in de veel gestelde vragen over aios-opleiders Sociale Geneeskunde.

Geef aios en praktijkopleider voldoende tijd

De aios volgt gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs. De overige vier dagen is hij of zij werkzaam in jouw organisatie. Hij moet minimaal drie uur per week kunnen vrijmaken voor zelfstudie en praktijkopdrachten. Voor de studierichting Maatschappij & gezondheid dient hij in de tweede fase extra tijd (56 dagen) te kunnen besteden aan het wetenschappelijk onderzoeksproject. De praktijkopleider heeft ongeveer twee uur per week nodig voor de begeleiding. In overleg kan de begeleiding deels worden gedelegeerd aan anderen binnen de organisatie.

Zorg ervoor dat de medewerkers voldoende tijd krijgen. Zo wordt de opleiding ten volle benut.

Geïndividualiseerde medische vervolgopleiding

Praktijkervaring en/of eerder gevolgde (deel)opleidingen kunnen aanleiding zijn voor een individueel programma. Mogelijke vrijstellingen en individuele leerroutes worden bij de intake besproken.

Lees meer over de individualisering van medische vervolgopleidingen.

Nuttige links

Terug naar boven

Master of Public Health

De Master of Public Health (MPH) is een tweejarige, postinitiële opleiding op wetenschappelijk niveau. Deze deeltijdopleiding is bedoeld voor ambitieuze medewerkers in het brede veld van de volksgezondheid die hun kennis willen verdiepen, hun blik verruimen en hun professionaliteit verbeteren. Lees meer over de inhoud van de opleiding of download de folder MPH 2017.

Kosten

De opleiding bestaat uit modules. Die zijn deels ook los te volgen. De prijs voor de totale opleiding bedraagt €29.750 (prijspeil 2018). Hierbij zijn koffie/thee, lunch en studiehandleiding inbegrepen. De kosten zijn exclusief keuzeonderwijs, examengeld, inschrijfgeld registratie en naslagwerken. De kosten voor het keuzeonderwijs variëren en zijn afhankelijk van de gemaakte keuze.

Verplichtingen en advies

De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 18 uur per week:

 • Het cursorisch onderwijs kost gemiddeld een dag per week (acht uur).
 • Voor de voor voorbereiding van onderwijs en uitvoering van opdrachten is ongeveer tien uur per week nodig.

Deelnemers worden vanuit de NSPOH begeleid door een adviseur/opleider. Daarnaast adviseren wij om ook vanuit de organisatie een begeleider aan te stellen. Die dient ongeveer vier uur per maand te kunnen besteden aan advies- en voortgangsgesprekken.
Zorg ervoor dat je medewerkers voldoende tijd krijgen. Zo halen zij het maximale uit de opleiding.

Nuttige links voor de Master of public health

Terug naar boven

Opleiding Praktijkondersteuner bedrijfsarts

Een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB’er) biedt de bedrijfsarts ondersteuning op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast lever de POB’er vanuit eigen expertise een bijdrage op het vlak van werkdruk, belastbaarheid en de inzetbaarheid.

De opleiding tot Praktijkondersteuner bedrijfsarts duurt één jaar. Daarin zijn 20 lesdagen gepland. Die vallen voornamelijk aan het begin van het opleidingstraject. Daarna volgt een periode waarin het praktijkleren centraal staat.
Lees meer over de inhoud van de opleiding tot Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Kosten

De opleiding tot praktijkondersteuner bedrijfsarts kost € 6300 (prijspeil 2018). Hierbij zijn koffie/thee, lunch en studiehandleiding inbegrepen.
Terug naar boven

Basisopleiding tot VoorZorgverpleegkundige

De Basisopleiding tot VoorZorgverpleegkundige is een zesdaagse opleiding voor verpleegkundigen die werken bij een bij VoorZorg aangesloten JGZ-organisatie. Tijdens deze opleiding leren verpleegkundigen hoe ze het VoorZorgprogramma uitvoeren. In dit programma worden jonge moeders begeleid, die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Deze vrouwen ontvangen vaak weinig steun van hun omgeving. Bovendien kunnen zij te maken hebben met geweld of verslavingen. Verwaarlozing van het kind ligt dan op de loer. VoorZorg leidt deze problemen aantoonbaar terug en leidt daarmee tot kostenbesparingen.
Lees meer over de opleiding tot VoorZorgverpleegkundige.

Kosten

De basisopleiding tot Voorzorgverpleegkundige kost € 2700 (prijspeil 2018). Hierbij zijn koffie/thee, lunch en studiehandleiding inbegrepen.

Verplichtingen en advies

Deze voltijdopleiding bestaat uit een video hometraining en drie modules. De eerste module duurt vier dagen en wordt in ongeveer vier weken afgesloten. Daarna gaat je medewerker als VoorZorgverpleegkundige aan de slag. De opleiding volgt verder het natuurlijk beloop van de zwangerschap. In die tijd worden nog twee modules uitgevoerd, die beiden één dag duren.

Het is van belang dat de medewerker voldoende tijd krijgt om deze opleiding te volgen. Daarnaast adviseren wij dat de verpleegkundige begeleid wordt door een praktijkopleider binnen de organisatie. Zo wordt voortgang van te ontwikkelen vaardigheden geborgd.
Terug naar boven

Opleidingen voor verpleegkundigen maatschappij & gezondheid

Ontwikkelingen in de public health en taakherschikking in de openbare gezondheidszorg vragen om verpleegkundigen die goed zijn toegerust voor nieuwe taken. In dat kader bieden wij twee specialisaties in de vervolgopleiding voor verpleegkundigen maatschappij & gezondheid:

Beide deeltijdopleidingen duren anderhalf jaar. Het onderwijs van beide richtingen valt deels samen. Bijvoorbeeld als het gaat over actuele ontwikkelingen, het gebruik van evidence, kansen voor preventie, strategisch samenwerken met ketenpartners, motivational interviewing en professionele rolverdeling. Daarnaast is er apart onderwijs dat specifiek gericht is op de specialisatie.

Kosten

De opleidingen bestaan uit modules, die deels ook los te volgen zijn.

Beide opleidingen bedragen € 7.100 (prijspeil 2018). Hierbij zijn koffie/thee, lunch en studiehandleiding inbegrepen. De kosten zijn exclusief keuzeonderwijs, examengeld, inschrijfgeld registratie en naslagwerken. De kosten voor het keuzeonderwijs variëren en zijn afhankelijk van de gemaakte keuze.

Verplichtingen en advies opleidingen verpleegkundige M&G

De gemiddelde studiebelasting is ongeveer twaalf uur per week. Die tijd is nodig voor de voorbereiding en het volgen van het onderwijs en de uitvoering van opdrachten.

 • Het cursorisch onderwijs kost gemiddeld een dag per week (acht uur).
 • Voor de voorbereiding van onderwijs en uitvoering van opdrachten is ongeveer tien uur per week nodig.

De verpleegkundige wordt begeleid door een praktijkopleider in jouw organisatie. Die besteedt daaraan ongeveer twee uur per week.

Zorg ervoor dat de medewerkers voldoende tijd krijgen. Zo wordt de opleiding ten volle benut.

Nuttige links voor de opleidingen verpleegkundige M&G

Terug naar boven

Bij- en nascholing

Jaarlijks bieden wij ruim 150 verschillende modules aan professionals die werken op het terrein van arbodienstverlening, sociale zekerheid en de publieke gezondheid. De modules zijn bedoeld ter verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden: ze houden je medewerkers geïnspireerd en up-to-date.

Sommige modules maken deel uit van een opleiding, andere zijn specifiek ontwikkeld om professionals up-to-date te houden van ontwikkelingen en veranderingen in de public en occupational health.

Bekijk het actuele bij- en nascholingsoverzicht of download de brochure Bij- en nascholing public en occupational health 2018.
Terug naar boven

Maatwerk en incompany

Opleiden is maatwerk. Binnen de public en occupational health is er steeds meer vraag naar gerichte scholing. Scholing die aansluit bij behoeftes en ambities van een organisatie.

Veel van onze bij- en nascholing leent zich uitstekend voor maatwerk en in-company toepassingen. Daarnaast bieden wij voor individuele deelnemers of voor specifieke (kleine) groepen een individueel leertraject aan. Dat komt van pas wanneer je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of als je heel specifieke vaardigheden wilt aanleren.
Lees verder over onze maatwerkscholing.
Terug naar boven