030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers

Goed opgeleid personeel is en blijft cruciaal voor elke organisatie. De keuze voor het juiste opleidingsinstituut speelt daarbij een belangrijke rol. De NSPOH leidt mensen op tot vakbekwame, gemotiveerde en inspirerende medewerkers.

Onze scholing

De NSPOH is hét opleidingsinstituut voor organisaties en professionals in de public en occupational health. Wij bieden een breed aanbod van training en scholing aan een zeer diverse doelgroep: artsen, verpleegkundigen maatschappij & gezondheid, gezondheidsadviseurs, arbodeskundigen, preventiewerkers, beleidmakers, bestuurders en managers.

Het resultaat van onze scholing: ondernemende, inspirerende en vakbekwame professionals met een toegevoegde waarde voor jouw organisatie.

Medische vervolgopleidingen

Master of Public Health

Andere opleidingen

Bij- en nascholing

Jaarlijks bieden wij ruim 150 verschillende modules aan professionals die werken op het terrein van arbodienstverlening, sociale zekerheid en de publieke gezondheid. De modules zijn bedoeld ter verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden: ze houden je medewerkers geïnspireerd en up-to-date.

Sommige modules maken deel uit van een opleiding, andere zijn specifiek ontwikkeld om professionals up-to-date te houden van ontwikkelingen en veranderingen in de public en occupational health.

Bekijk het actuele bij- en nascholingsoverzicht op deze website. De brochure downloaden kan ook.

Download de bij- en nascholingsbrochure 2019

Terug naar boven

Maatwerk en incompany

Opleiden is maatwerk. Binnen de public en occupational health is er steeds meer vraag naar gerichte scholing. Scholing die aansluit bij behoeftes en ambities van een organisatie.

Veel van onze bij- en nascholing leent zich uitstekend voor maatwerk en in-company toepassingen. Daarnaast bieden wij voor individuele deelnemers of voor specifieke (kleine) groepen een individueel leertraject aan. Dat komt van pas wanneer je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of als je heel specifieke vaardigheden wilt aanleren.
Lees verder over onze maatwerkscholing.
Terug naar boven

 

Zeven redenen om te kiezen voor scholing bij de NSPOH

  1. Internationaal erkende opleidingen en geaccrediteerde bij- en nascholingen.
  2. Persoonlijke aandacht en maatwerk, prettige leeromgeving.
  3. Breed aanbod van praktijkgericht en actueel onderwijs.
  4. Persoonlijke groei in een interdisciplinaire omgeving.
  5. Enthousiasmerende en inspirerende docenten uit praktijk en wetenschap.
  6. Centraal gelegen in Utrecht, goed bereikbaar en goede parkeermogelijkheden.
  7. Ervaren in het vormgeven van onderwijs op maat. Zowel incompany als binnen opleidingen.

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.