030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding jeugdverpleegkundige – Maatschappij en Gezondheid

Opleiding jeugdverpleegkundige – Maatschappij en Gezondheid Print

In het kort

Als jeugdverpleegkundige werk je met hart en ziel voor en met kinderen en hun ouders. Maar soms kom je terecht in situaties die complex zijn of politiek gevoelig liggen. Bijvoorbeeld omdat belangen uit elkaar lopen. Het vak en de omgeving veranderen en dat is wel eens pittig. Wil jij leren om steviger in je schoenen te staan? Om een nog grotere toegevoegde waarde te leveren? Ben je een zelfstandige professional, maar wil je in dit leerproces ook gedegen begeleiding? Doe dan deze vervolgopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg in deeltijd.

Wat je leert

Over public health, gezondheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling

De opleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid kent twee profielen: het profiel Algemene Gezondheidszorg en het profiel Jeugdverpleegkundige. Dit is de opleiding Jeugdverpleegkundige.

Deze deeltijd vervolgopleiding jeugdverpleegkundige heeft een post-hbo niveau en duurt anderhalf jaar. De contactdagen zijn grotendeels binnen één studiejaar gepland. Je kunt de meeste modules ook volgen als bij- of nascholing.

Achtergrond

De ontwikkelingen in de publieke gezondheid en de jeugdgezondheidszorg zijn groot en gaan snel. We hebben te maken met gezondheidsproblemen, zoals obesitas en verslavingen. Maar ook met thema’s als hechting, echtscheiding, kindermishandeling, schoolverzuim en passend onderwijs. Soms spelen cultuur, of trauma’s een rol, bijvoorbeeld in het geval van vluchtelingenkinderen. We opereren steeds meer vanuit eigen kracht: de cliënt staat centraal, wij sluiten bij hem aan.
Daarnaast zal jouw werkgever door de taakherschikking, transities en transformatie met meer partijen samenwerken. Dat maakt de vraag vanuit de markt complexer. Daarom zijn jeugdverpleegkundigen nodig die exact weten hoe de hazen lopen. Zelfbewuste professionals die hun positie durven innemen en stevig in hun schoenen staan. Deze jeugdverpleegkundige opleiding bereidt je hier op voor.

De opleiding

Een groot deel van de opleiding volg je samen met deelnemers van de opleiding AGZ-verpleegkunde. Wij zien namelijk dat jullie in de praktijk veel met elkaar te maken hebben. Denk aan de discussie over het rijksvaccinatieprogramma. AGZ-verpleegkundigen zijn betrokken bij de organisatie, maar jeugdverpleegkundigen gaan de discussies met de ouders aan. Dan is het handig om van elkaars werk op de hoogte te zijn. Hetzelfde geldt voor infectie-uitbraken of incidenten, zoals met de kunstgraskorrels op sportvelden. Wij zien dat onze gezamenlijke aanpak verpleegkundigen uit beide specialismes meerwaarde biedt.

Tijdens de opleiding staat jouw werkpraktijk centraal. Je brengt cases in, waar je gezamenlijk theorieën onder legt. Er is ruim aandacht werken in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg. Al tijdens de opleiding ligt de nadruk op samenwerking. Met optimale samenwerkingsvaardigheden sta je steviger in je schoenen. En dat helpt je in je werk, waarbij de nadruk ook ligt op samenwerking. Bijvoorbeeld in sociale wijkteams en met scholen.

De jeugdverpleegkundige opleiding ziet er als volgt uit:

 • De startbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met elkaar, de medewerkers en de opleiders. Tevens krijg je toelichting over de opbouw en de verschillende onderdelen van de opleiding.

 • Tweedaagse module Persoonlijke effectiviteit

Gedurende de hele opleiding is er veel aandacht voor professionele ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Je legt je persoonlijke doelstellingen vast en werkt aan je kwaliteiten, houding en vaardigheden.

We gaan multidisciplinair aan de slag met een aantal gezinnen uit de wijk Boschveld, die van alles meemaken in hun leven. Aan de hand van casussen zoek je in subgroepen uit met welke wetten zij te maken krijgen en op welke hulp zij recht hebben. Ook bekijken jullie hoe de wijk is opgebouwd, welke gezondheidsproblemen er voorkomen en hoe de wijk zich verhoudt tot de gemeente Struinen.

 • Tweedaagse module schrijfvaardigheid voor verpleegkundigen
 • Driedaagse module Evidence based practice voor verpleegkundigen

Je leert in deze module goede onderzoekbare vragen formuleren, (wetenschappelijke) literatuur vinden en beoordelen en richtlijnen gebruiken. Ook besteden we aandacht aan klinische besluitvorming.

Deze module volg je los van de AGZ-verpleegkundigen. Je verdiept je huidige kennis over de ontwikkeling van kinderen, hechting en seksuele gezondheid. Kernwoorden zijn daarnaast adviseren, profileren, netwerken, de transities en samenwerken in wijkteams met als doel het begeleiden van kinderen en pubers.

 • Driedaagse module Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ

In deze module richt je je blik naar buiten. Je leert hoe je nog beter kunt samenwerken met anderen om een doel te bereiken. Wat is jouw rol en die van jouw organisatie in relatie tot ander partijen? Hoe werk je samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken?

Ook deze module volg je los van je AGZ-collega’s. Je leert de theorieën, functies en stappen van opvoedingsondersteuning en pedagogisch adviseren. Daarnaast train technieken en leer je deze gebruiken. De module duurt in totaal drie en een halve dag.

Je leert hoe je aansluit bij de beleving van een cliënt, zodat je hem kunt stimuleren om gezonder te leven. Je maakt kennis met recente modellen en concepten van gedragsbeïnvloeding en leert die gebruiken in de wijk of in de spreekkamer.

 • De eindopdracht

Twijfelende ouders - V&VN magazine 7-2018Gedurende de opleiding werk je aan een eindopdracht, die je met je praktijkopleider kiest. Dit kan een inhoudelijk onderwerp zijn (zoals bedplassen), een onderwerp over het gebruik van methoden (kan het NSM ook worden gebruikt bij ouders met een lichte verstandelijke beperking) of een positioneringsvraagstuk.

Lees ook het interview in V&VN Magazine met twee deelnemers over hun eindopdracht.

 • Praktijkopdrachten

In overleg met je praktijkbegeleider werk je aan drie praktijkopdrachten.

Na afloop van deze anderhalf jarige opleiding jeugdverpleegkundige:

 • ben je bekend met de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen en pubers.
 • signaleer je individuele en collectieve problemen, adviseer je ouders en kinderen en pas je opvoedkundige methodieken toe.
 • heb je vaardigheden ontwikkeld op gebied van communicatie, voorlichting, advisering en ondersteuning bij opvoeding.
 • kun je samenwerken met verschillende partijen.
 • ben je in staat een actieve rol te spelen in de vernieuwing en onderbouwing van je beroep.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend, onder wie:

 • Dr. Fons van der Lucht, RIVM
 • Betty Bakker-Camu, RIVM / Centrum Jeugdgezondheid / Stichting Vitras CMD
 • Tigrelle Uijttewaal, Bureau Tekst in Stijl

Daarnaast word je begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH.

Voor wie

Voor hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg of daar willen werken en die de jeugdverpleegkundige opleiding willen doen.

Toelatingseisen

Hbo-verpleegkunde of werkzaam op vergelijkbaar niveau.

Ervaringen

Deelnemers aan de jeugdverpleegkundige opleiding vertellen dat hun rol en positie naar de jeugd, hun ouders, de school en andere organisaties door de opleiding sterk is veranderd. Hun zelfvertrouwen is toegenomen en dat is ook anderen opgevallen. De inhoud van de opleiding en de focus op de eigen werkpraktijk hebben hieraan bijgedragen.

Uitspraken van deelnemers aan een eerdere uitvoering van deze module:

 • “De opleiding is een aanrader voor verpleegkundigen die samenwerkingsverbanden kennen met de GGD en zich richten op dezelfde doelgroepen. Verdiepend en erg verrijkend! Genoten van ontmoetingen!”
 • “Docenten, gedreven en kundige mensen, die ons op inspirerende wijze bij de les betrekken. Het contact met medestudenten, vanuit het hele land en werkzaam binnen en buiten de GGD, is leerzaam, houdt een spiegel voor en geeft vaak een verfrissende kijk op het zorgwerk.”

Deze uitspraken komen uit het boekje “Deelnemers aan het woord”, dat in 2015 verscheen. Download dit boekje en lees meer ervaringen van deelnemers aan de Opleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid.

Elevator pitch van Elleke Bilderbeek

Een les over rouw en rouwverwerking inspireerde Elleke Bilderbeek, deelnemer aan de opleiding Jeugdverpleegkundige M&G van de NSPOH, tot het schrijven van een column. Over haar eigen ervaring met rouw vertelt ze in deze video.

Zelfvertrouwen en professioneler


In de video zegt Ilene Bakker, jeugdverpleegkundige en deelnemer aan de opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid: “Sinds ik de opleiding Verpleegkundige M&G- profiel JGZ ben gaan doen, voel ik me veel zelfverzekerder en professioneler in de uitvoering van mijn werk. De opleiding gaat over mijn eigen werkterrein. Ik leer inhoudelijk veel over mijn rol als JGZ verpleegkundige. Wat in de HBOV kort aan bod komt, wordt in deze opleiding uitgebreid behandeld, bv over opvoedondersteuning en breed, over de gezondheid van kinderen 0-19 jaar. Ik ben heel enthousiast.“
De opleiding is speciaal bedoeld voor afgestudeerde verpleegkundigen die verdieping en verbreding in hun werk zoeken. De opleiding is dan ook erg praktijkgericht.

Artikel in het tijdschrift Infectieziekten Bulletin

Download het artikel “Sterke sociaal verpleegkundigen” in Infectieziektebulletin (RIVM), pag 39-41, 25 jaar Infectieziektebulletin, 2015.

Opleiding Jeugdverpleegkundige NSPOH

Betty Bakker-Camu

Toekomstgericht

“Als verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid beweeg je als zelfstandig en autonoom professional mee met veranderingen in de samenleving. Je werkt multidisciplinair en vaak in een netwerkstructuur. De post-hbo-opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH bereid je voor op 2020 zoals beschreven in de expertisegebieden sociaal verpleegkundige en jeugdverpleegkundige. Volg de hele opleiding of kies voor losse modules en ontmoet collega’s en deelnemers uit andere disciplines en van andere organisaties.
Betty Bakker-Camu MSc, RN, beleidsmedewerker GGD regio Utrecht en directeur Adviezorg

Praktische informatie

Omvang:

 • 25 dagen / 54 dagdelen incl. opdrachten, meeloopstage, e-onderwijs
 • 398 uur zelfstudie

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding?  Lees meer op de pagina over opleidings- en moduleprijzen.

Accreditatie / Erkenning

Geaccrediteerd voor 162 uur voor (her)registratie door het Accreditatie Kwaliteitsregister V&V.

CanMeds

 • Organisatie: 20%
 • Maatschappelijk handelen en preventie: 40%
 • Professionaliteit en kwaliteit: 40%

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.