030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
 "Ik heb geleerd mezelf te profileren, samen te werken met ketenpartners met al hun eigen belangen."    

Opleiding jeugdverpleegkundige – Maatschappij en Gezondheid Print

In het kort

Als jeugdverpleegkundige werk je met hart en ziel voor en met kinderen en hun ouders. Je hebt te maken met zeer uiteenlopende thema’s en daar wil je je graag nog wat verder in verdiepen. Soms kom je ook in situaties waarbij je moet samenwerken met partijen met uiteenlopende belangen. Het vak en de maatschappij veranderen en dat is wel eens pittig. Wil je je meer bewust worden van je rol en je mogelijkheden? Wil je steviger in je schoenen staan? Verder kijken dan de spreekkamer, nog meer toegevoegde waarde leveren en het vak verder helpen?
Je bent een zelfstandige professional, maar wilt ook gedegen begeleiding in je leerproces. Doe dan deze deeltijdopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg.

Werk je nog niet of nog niet lang in de jeugdgezondheidszorg? Volg dan eerst de module Verpleegkundigen maken kennis met de JGZ.

Opleiding wordt herzien

Door de coronapandemie hebben we geleerd hoe we als maatschappelijke gezondheidszorg goed voorbereid moeten zijn op een dergelijke impact. Daarom is er – vanuit de overheid – besloten dat artsen en verpleegkundigen in de public health specifiek geschoold moeten gaan worden over pandemieën. In dit kader worden onze bestaande opleidingen in samenwerking met GGD-GHOR NL herzien met extra expertise op dit gebied en met ruimte voor extra deelnemers.

Wat je leert

Over public health, gezondheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling

De opleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid kent twee profielen: het profiel Algemene Gezondheidszorg en het profiel Jeugdverpleegkundige. Dit is de opleiding Jeugdverpleegkundige.

Deze deeltijd vervolgopleiding jeugdverpleegkundige heeft een post-hbo niveau en duurt ruim anderhalf jaar. De contactdagen zijn grotendeels binnen één studiejaar gepland. Je kunt de meeste modules ook volgen als bij- of nascholing.

Achtergrond

De ontwikkelingen in de publieke gezondheid en de jeugdgezondheidszorg zijn groot en gaan snel. We hebben te maken met gezondheidsproblemen, zoals obesitas, verslavingen en een dalende vaccinatiegraad. Maar ook met thema’s als hechting, echtscheiding, kindermishandeling, schoolverzuim en passend onderwijs. Soms spelen cultuur, of trauma’s een rol, bijvoorbeeld in het geval van vluchtelingenkinderen. We opereren steeds meer vanuit eigen kracht: de cliënt staat centraal, wij sluiten bij hem aan.
Daarnaast zal jouw werkgever door de taakherschikking, transities en transformatie met meer partijen samenwerken. Dat maakt de vraag vanuit de markt complexer. Daarom zijn jeugdverpleegkundigen nodig die exact weten hoe de hazen lopen. Zelfbewuste professionals die hun positie durven innemen en stevig in hun schoenen staan. Deze jeugdverpleegkundige opleiding bereidt je hier op voor.

De opleiding

Een groot deel van de opleiding volg je samen met deelnemers van de opleiding AGZ-verpleegkunde. Wij zien namelijk dat jullie in de praktijk veel met elkaar te maken hebben. Denk aan de samenwerking tijdens de COVID-19 pandemie en de discussie over het rijksvaccinatieprogramma. AGZ-verpleegkundigen zijn betrokken bij de organisatie, maar jeugdverpleegkundigen gaan de discussies met de ouders aan. Dan is het handig om van elkaars werk op de hoogte te zijn. Hetzelfde geldt voor infectie-uitbraken of incidenten, zoals met de kunstgraskorrels op sportvelden. Deels moet je ook hetzelfde weten en kennen: hoe het is om voor – en met – gemeenten te werken, hoe je nog beter kunt samenwerken met netwerkpartners of hoe je mensen kunt stimuleren gezonder te leven. Wij zien dat onze gezamenlijke aanpak verpleegkundigen uit beide specialismes meerwaarde biedt.

Tijdens de opleiding staat jouw werkpraktijk centraal. Je brengt cases in, waar je gezamenlijk theorieën onder legt. Er is ruim aandacht voor samenwerken in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg en dit zorgt dat je steviger in je schoenen komt te staan. Dat helpt je in je werk, waarbij de nadruk ook ligt op samenwerking. Bijvoorbeeld in sociale wijkteams en met scholen.

De jeugdverpleegkundige opleiding ziet er als volgt uit:

 • De startbijeenkomst opleiding verpleegkundigen M&G

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met elkaar, de medewerkers en de opleiders. Tevens krijg je toelichting over de opbouw en de verschillende onderdelen van de opleiding.

 • Persoonlijk leiderschap

Hoe behaal je je doelstellingen? Je krijgt meer inzicht in persoonlijke kwaliteiten als professional, je houding en vaardigheden. Je leert hoe je kwaliteiten verder ontwikkelt en integreert in je rol als professional. Daarnaast leer je in deze module hoe je je cliënten, collega’s en samenwerkingspartners wil overtuigen en in de eerste 10 seconden kunt meetrekken in jouw verhaal.

 • Cliënt, casus en context

We gaan aan de slag met een aantal gezinnen uit de wijk Boschveld, die van alles meemaken in hun leven. Je leert breed te kijken over de grenzen van je eigen vakgebied. Aan de hand van casussen zoek je in subgroepen uit met welke wetten zij te maken krijgen en op welke hulp zij recht hebben. Ook bekijken jullie hoe de wijk is opgebouwd, welke gezondheidsproblemen er voorkomen en hoe de wijk zich verhoudt tot de gemeente Struinen.

 • Evidence based practice

Deze module helpt je om zelf kleinschalig onderzoek te doen en onderzoek van anderen op waarde te kunnen schatten. Je leert in deze module goede onderzoekbare vragen formuleren, (wetenschappelijke) literatuur vinden en beoordelen en richtlijnen gebruiken. Ook besteden we aandacht aan klinische besluitvorming.

Je verdiept je huidige kennis over de ontwikkeling van kinderen, hechten en pubers. Kernwoorden zijn daarnaast adviseren, profileren, netwerken, de transities en samenwerken in wijkteams met als doel het begeleiden van kinderen en pubers. Deze module volg je los van de AGZ-verpleegkundigen.

 • Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ

In deze module richt je je blik naar buiten. Je leert hoe je nog beter kunt samenwerken met anderen om een doel te bereiken. Wat is jouw rol en die van jouw organisatie in relatie tot ander partijen? Hoe werk je samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken?

Je leert de theorieën, functies en stappen van opvoedingsondersteuning en pedagogisch adviseren. Daarnaast train je technieken en leer je deze gebruiken. Ook deze module volg je los van je AGZ-collega’s.

Je leert hoe je aansluit bij de beleving van een cliënt, zodat je hem kunt stimuleren om gezonder te leven. Je maakt kennis met recente modellen en concepten van gedragsbeïnvloeding en leert die gebruiken in de wijk of in de spreekkamer.

 • De eindopdracht

Twijfelende ouders - V&VN magazine 7-2018

Gedurende de opleiding werk je aan een eindopdracht. In de eindopdracht werk je in een groepje van ca. 4 deelnemers aan een actueel probleem/onderwerp uit de werkpraktijk en maak je daarvoor een implementatieplan. Het onderwerp kan inhoudelijk zijn (Zoals de preventie van scabiës) of een positioneringsvraagstuk (bijvoorbeeld wat is de rol van de verpleegkundige bij forensisch onderzoek).

Lees ook het interview in V&VN Magazine met twee deelnemers over hun eindopdracht.

 • Praktijkopdrachten

In overleg met je praktijkbegeleider ga je aan de slag met verschillende praktijkopdrachten.

Na afloop van deze ruim anderhalf jarige opleiding jeugdverpleegkundige :

 • ben je bekend met de actuele ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg.
 • kun je gezondheidsgedrag effectief beïnvloeden door aan te sluiten bij de beleving van een cliënt en hem te stimuleren om gezonder te leven.
 • kun je de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen en pubers beschrijven.
 • kun je individuele en collectieve problemen signaleren, ouders en kinderen daarbij adviseren en opvoedkundige methodieken toepassen.
 • heb je vaardigheden ontwikkeld op gebied van communicatie, voorlichting, advisering en ondersteuning bij opvoeding.
 • kun je effectief en pro-actief samenwerken binnen je eigen organisatie en met verschillende partijen in het brede veld.
 • kun je een actieve rol spelen in de vernieuwing en onderbouwing van je beroep.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend. Daarnaast word je begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH.

Voor wie

Voor hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg of daar willen werken en die de jeugdverpleegkundige opleiding willen doen.

Toelatingseisen

Hbo-verpleegkunde of werkzaam op vergelijkbaar niveau.

Praktische informatie

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen.

Diplomauitreiking 14 juni 2019 aan 15 jeugdverpleegkundigen M&G in Zeeland

Omvang:

 • 24-25 dagen inclusief (eventuele) meeloopstage en e-onderwijs.
 • gemiddeld 10 uur per week studiebelasting.

Accreditatie / Erkenning

Geaccrediteerd voor (her)registratie door het Accreditatie Kwaliteitsregister V&V.

CanMeds

 • Organisatie: 20%
 • Maatschappelijk handelen en preventie: 40%
 • Professionaliteit en kwaliteit: 40%

Ervaringen

Deelnemers aan de jeugdverpleegkundige opleiding vertellen dat hun rol en positie naar de jeugd, hun ouders, de school en andere organisaties door de opleiding sterk is veranderd. Hun zelfvertrouwen is toegenomen en dat is ook anderen opgevallen. De inhoud van de opleiding en de focus op de eigen werkpraktijk hebben hieraan bijgedragen.

Angélique Tinnemans over deze opleiding:

jeugdverpleegkundige GGD Brabant-Zuidoost

” De opleiding vergt tijd, inzet en energie maar was het absoluut waard. Het gaf me de mogelijkheid me meer te verdiepen in het complexe werkveld van de jeugdverpleegkundige. Ik werd me bewuster van het belang van het versterken en onderhouden van contact met netwerkpartners, mijn eigen rol binnen het team en de organisatie. Tijdens de opleiding heb ik gewerkt aan een persoonlijk leerdoel ‘grenzen stellen’, en ik werd aan het denken gezet over het belang van mezelf profileren zodat je jezelf beter kan positioneren binnen de preventieve jeugdgezondheidszorg. Je bent nooit te oud om te leren, een leven lang leren geeft je de kans om persoonlijk te blijven ontwikkelen.”

Opleiding Jeugdverpleegkundige NSPOHBetty Bakker-Camu MSc, RN

docent Hogeschool Utrecht en directeur Adviezorg

Toekomstgericht

“Als verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid beweeg je als zelfstandig en autonoom professional mee met veranderingen in de samenleving. Je werkt multidisciplinair en vaak in een netwerkstructuur. De post-hbo-opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH bereidt je voor op je rol als sociaal verpleegkundige en jeugdverpleegkundige in de verschillende expertisegebieden. Volg de hele opleiding of kies voor losse modules en ontmoet collega’s en deelnemers uit andere disciplines en van andere organisaties.”

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.