030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
 "Ik heb geleerd mezelf te profileren, samen te werken met ketenpartners met al hun eigen belangen."    

Opleiding jeugdverpleegkundige – Maatschappij en Gezondheid Print

In het kort

Als jeugdverpleegkundige werk je met hart en ziel voor en met kinderen en hun ouders. Je hebt te maken met zeer uiteenlopende thema’s en daar wil je je graag nog wat verder in verdiepen. Soms kom je ook in situaties waarbij je moet samenwerken met partijen met uiteenlopende belangen. Het vak en de maatschappij veranderen en dat is wel eens pittig. Wil je je meer bewust worden van je rol en je mogelijkheden? Wil je steviger in je schoenen staan? Verder kijken dan de spreekkamer, nog meer toegevoegde waarde leveren en het vak verder helpen?
Je bent een zelfstandige professional, maar wilt ook gedegen begeleiding in je leerproces. Doe dan deze deeltijdopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg.

Werk je nog niet of nog niet lang in de jeugdgezondheidszorg? Volg dan eerst de module Verpleegkundigen maken kennis met de AGZ en JGZ.

Wat je leert

Over public health, gezondheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling

De opleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid kent twee profielen: het profiel Algemene Gezondheidszorg en het profiel Jeugdverpleegkundige. Dit is de opleiding Jeugdverpleegkundige.

Deze deeltijd vervolgopleiding jeugdverpleegkundige heeft een post-hbo niveau en duurt anderhalf jaar. De contactdagen zijn grotendeels binnen één studiejaar gepland. Je kunt de meeste modules ook volgen als bij- of nascholing.

Achtergrond

De ontwikkelingen in de publieke gezondheid en de jeugdgezondheidszorg zijn groot en gaan snel. We hebben te maken met gezondheidsproblemen, zoals obesitas, verslavingen en een dalende vaccinatiegraad. Maar ook met thema’s als hechting, echtscheiding, kindermishandeling, schoolverzuim en passend onderwijs. Soms spelen cultuur, of trauma’s een rol, bijvoorbeeld in het geval van vluchtelingenkinderen. We opereren steeds meer vanuit eigen kracht: de cliënt staat centraal, wij sluiten bij hem aan.
Daarnaast zal jouw werkgever door de taakherschikking, transities en transformatie met meer partijen samenwerken. Dat maakt de vraag vanuit de markt complexer. Daarom zijn jeugdverpleegkundigen nodig die exact weten hoe de hazen lopen. Zelfbewuste professionals die hun positie durven innemen en stevig in hun schoenen staan. Deze jeugdverpleegkundige opleiding bereidt je hier op voor.

De opleiding

Een groot deel van de opleiding volg je samen met deelnemers van de opleiding AGZ-verpleegkunde. Wij zien namelijk dat jullie in de praktijk veel met elkaar te maken hebben. Denk aan de discussie over het rijksvaccinatieprogramma. AGZ-verpleegkundigen zijn betrokken bij de organisatie, maar jeugdverpleegkundigen gaan de discussies met de ouders aan. Dan is het handig om van elkaars werk op de hoogte te zijn. Hetzelfde geldt voor infectie-uitbraken of incidenten, zoals met de kunstgraskorrels op sportvelden. Deels moet je ook hetzelfde weten en kennen: hoe het is om voor – en met – gemeenten te werken, hoe je nog beter kunt samenwerken met netwerkpartners of hoe je mensen kunt stimuleren gezonder te leven. Wij zien dat onze gezamenlijke aanpak verpleegkundigen uit beide specialismes meerwaarde biedt.

Tijdens de opleiding staat jouw werkpraktijk centraal. Je brengt cases in, waar je gezamenlijk theorieën onder legt. Er is ruim aandacht voor samenwerken in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg en dit zorgt dat je steviger in je schoenen komt te staan. Dat helpt je in je werk, waarbij de nadruk ook ligt op samenwerking. Bijvoorbeeld in sociale wijkteams en met scholen.

De jeugdverpleegkundige opleiding ziet er als volgt uit:

 • De startbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met elkaar, de medewerkers en de opleiders. Tevens krijg je toelichting over de opbouw en de verschillende onderdelen van de opleiding.

Gedurende de hele opleiding is er veel aandacht voor professionele ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Je legt je persoonlijke doelstellingen vast en werkt aan je kwaliteiten, houding en vaardigheden. Professioneel leiderschap staat in deze module centraal.

Evi Vermeer - Persoonlijke effectiviteit - NSPOH 2019

We gaan multidisciplinair aan de slag met een aantal gezinnen uit de wijk Boschveld, die van alles meemaken in hun leven. Je leert breed te kijken over de grenzen van je eigen vakgebied. Aan de hand van casussen zoek je in subgroepen uit met welke wetten zij te maken krijgen en op welke hulp zij recht hebben. Ook bekijken jullie hoe de wijk is opgebouwd, welke gezondheidsproblemen er voorkomen en hoe de wijk zich verhoudt tot de gemeente Struinen.

 • Doel(groep)gerichte adviezen schrijven

Als je impact wil hebben in je werk, is het belangrijk dat je je boodschap kort en krachtig en taalkundig juist kunt formuleren. In deze module leer je hoe je dat doet. Je schrijft een webtekst, een beleidsadvies of voorlichtingstekst.

 • Evidence based practice voor verpleegkundigen

Deze module helpt je om zelf kleinschalig onderzoek te doen en onderzoek van anderen op waarde te kunnen schatten. Je leert in deze module goede onderzoekbare vragen formuleren, (wetenschappelijke) literatuur vinden en beoordelen en richtlijnen gebruiken. Ook besteden we aandacht aan klinische besluitvorming.

Je verdiept je huidige kennis over de ontwikkeling van kinderen, hechten en pubers. Kernwoorden zijn daarnaast adviseren, profileren, netwerken, de transities en samenwerken in wijkteams met als doel het begeleiden van kinderen en pubers. Deze module volg je los van de AGZ-verpleegkundigen.

 • Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ

In deze module richt je je blik naar buiten. Je leert hoe je nog beter kunt samenwerken met anderen om een doel te bereiken. Wat is jouw rol en die van jouw organisatie in relatie tot ander partijen? Hoe werk je samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken?

Je leert de theorieën, functies en stappen van opvoedingsondersteuning en pedagogisch adviseren. Daarnaast train je technieken en leer je deze gebruiken. Ook deze module volg je los van je AGZ-collega’s.

Je leert hoe je aansluit bij de beleving van een cliënt, zodat je hem kunt stimuleren om gezonder te leven. Je maakt kennis met recente modellen en concepten van gedragsbeïnvloeding en leert die gebruiken in de wijk of in de spreekkamer.

 • De eindopdracht

Twijfelende ouders - V&VN magazine 7-2018Gedurende de opleiding werk je aan een eindopdracht, die je met je praktijkopleider kiest. Dit kan een inhoudelijk onderwerp zijn (zoals bedplassen), een onderwerp over het gebruik van methoden (kan het NSM ook worden gebruikt bij ouders met een lichte verstandelijke beperking) of een positioneringsvraagstuk.

Lees ook het interview in V&VN Magazine met twee deelnemers over hun eindopdracht.

 • Praktijkopdrachten

In overleg met je praktijkbegeleider werk je aan drie praktijkopdrachten.

Na afloop van deze anderhalf jarige opleiding jeugdverpleegkundige :

 • ben je bekend met de actuele ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg.
 • kun je gezondheidsgedrag effectief beïnvloeden door aan te sluiten bij de beleving van een cliënt en hem te stimuleren om gezonder te leven.
 • kun je de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen en pubers beschrijven.
 • kun je individuele en collectieve problemen signaleren, ouders en kinderen daarbij adviseren en opvoedkundige methodieken toepassen.
 • heb je vaardigheden ontwikkeld op gebied van communicatie, voorlichting, advisering en ondersteuning bij opvoeding.
 • kun je effectief en pro-actief samenwerken binnen je eigen organisatie en met verschillende partijen in het brede veld.
 • kun je een actieve rol spelen in de vernieuwing en onderbouwing van je beroep.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend. Daarnaast word je begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH.

Voor wie

Voor hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg of daar willen werken en die de jeugdverpleegkundige opleiding willen doen.

Toelatingseisen

Hbo-verpleegkunde of werkzaam op vergelijkbaar niveau.

Ervaringen

Deelnemers aan de jeugdverpleegkundige opleiding vertellen dat hun rol en positie naar de jeugd, hun ouders, de school en andere organisaties door de opleiding sterk is veranderd. Hun zelfvertrouwen is toegenomen en dat is ook anderen opgevallen. De inhoud van de opleiding en de focus op de eigen werkpraktijk hebben hieraan bijgedragen.

Uitspraken van deelnemers aan een eerdere uitvoering van deze module:

overgenomen uit “Deelnemers aan het woord“, boekje dat in 2015 verscheen.

“[…] heeft de opleiding mij een helikopter-view gegeven over de (inter-)nationale publieke gezondheid. Daarnaast heb ik geleerd mezelf te profileren, samen te werken met ketenpartners met al hun eigen belangen en een literatuuronderzoek op te zetten.“

Het was een intensief jaar, waarin ik regelmatig uit mijn comfortzone ben gehaald, maar waarin ik ook ben uitgedaagd, de nodige bagage heb ontvangen en veel inspiratie heb opgedaan. Met trots kijk ik terug op een geslaagd studiejaar, met dank aan docenten en medestudenten.”

Linda van der Jagt

jeugdverpleegkundige, GGD Zeeland

Tijdens de opleiding was ruim aandacht voor werken in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg. We oefenden samenwerkingsvaardigheden. Alleen al daardoor sta ik veel steviger in mijn schoenen.
Lees haar complete verslag over de opleiding.

Elevator pitch van Elleke Bilderbeek

Een les over rouw en rouwverwerking inspireerde Elleke Bilderbeek, deelnemer aan de opleiding Jeugdverpleegkundige M&G van de NSPOH, tot het schrijven van een column. Over haar eigen ervaring met rouw vertelt ze in deze video.

Zelfvertrouwen en professioneler


In de video zegt Ilene Bakker, jeugdverpleegkundige en deelnemer aan de opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid: “Sinds ik de opleiding Verpleegkundige M&G- profiel JGZ ben gaan doen, voel ik me veel zelfverzekerder en professioneler in de uitvoering van mijn werk. De opleiding gaat over mijn eigen werkterrein. Ik leer inhoudelijk veel over mijn rol als JGZ verpleegkundige. Wat in de HBOV kort aan bod komt, wordt in deze opleiding uitgebreid behandeld, bv over opvoedondersteuning en breed, over de gezondheid van kinderen 0-19 jaar. Ik ben heel enthousiast.“
De opleiding is speciaal bedoeld voor afgestudeerde verpleegkundigen die verdieping en verbreding in hun werk zoeken. De opleiding is dan ook erg praktijkgericht.

Interessant artikel

Download het artikel Samen voor de jeugd. het goud van de jeugdgezondheidszorg glanzend houden van V&VN, AJN en NvDA.

 

Opleiding Jeugdverpleegkundige NSPOHBetty Bakker-Camu MSc, RN

docent Hogeschool Utrecht en directeur Adviezorg

Toekomstgericht

“Als verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid beweeg je als zelfstandig en autonoom professional mee met veranderingen in de samenleving. Je werkt multidisciplinair en vaak in een netwerkstructuur. De post-hbo-opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH bereid je voor op 2020 zoals beschreven in de expertisegebieden sociaal verpleegkundige en jeugdverpleegkundige. Volg de hele opleiding of kies voor losse modules en ontmoet collega’s en deelnemers uit andere disciplines en van andere organisaties.

Praktische informatie

Omvang:

 • 24 dagen incl. opdrachten, meeloopstage, e-onderwijs
 • gemiddeld 8 uur per week studiebelasting.

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding?  Lees meer op de pagina over opleidings- en moduleprijzen.

Accreditatie / Erkenning

Geaccrediteerd voor (her)registratie door het Accreditatie Kwaliteitsregister V&V.

CanMeds

 • Organisatie: 20%
 • Maatschappelijk handelen en preventie: 40%
 • Professionaliteit en kwaliteit: 40%

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.