030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Basisopleiding VoorZorgverpleegkundige Print

In het kort

Huiselijk geweld, drugs en zwanger? JGZ-professionals komen regelmatig in aanraking met jonge, hoogrisicomoeders die meer ondersteuning nodig hebben tijdens de zwangerschap en het prille ouderschap. VoorZorgverpleegkundigen bieden hen die ondersteuning. Heb jij je basisopleiding verpleegkundige afgerond en wil je als gecertificeerd verpleegkundige VoorZorg leren uitvoeren? Doe dan de zesdaagse Basisopleiding verpleegkundige VoorZorg.

Wat je leert

Leer moeders ondersteunen met VoorZorg

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. VoorZorg is bewezen kosteneffectief en effectief in het terugdringen van mishandeling en verwaarlozing. De aanpak bestaat uit huisbezoeken door de VoorZorgverpleegkundige tijdens zwangerschap en eerste twee levensjaren. VoorZorg kent negen ontwikkelvelden:

 1. Hechting en ouderschap
 2. Gezondheid van kind, moeder en vader
 3. Ontwikkeling van het kind
 4. Levensloopontwikkeling van moeder en eventueel vader
 5. Veiligheid
 6. Financiën
 7. Communicatie
 8. Informele steun en netwerk
 9. Gebruik van (andere) gemeenschapsvoorzieningen.

De basisopleiding verpleegkundige VoorZorg duurt 6 dagen. De opleiding is bedoeld voor JGZ professionals die al enige tijd werkzaam zijn als verpleegkundige. Om VoorZorg aan te mogen bieden, dient je werkgever te zijn aangesloten bij VoorZorg Nederland via het NCJ. Na afloop van deze basisopleiding verpleegkundige VoorZorg kun je je laten certificeren als VoorZorgverpleegkundige.

Na afloop van deze zesdaagse basisopleiding verpleegkundige VoorZorg:

kun je VoorZorg uitvoeren zoals bedoeld en

 • heb je de kennis en vaardigheden om begeleiding te geven op de zeven programmadomeinen van het leven van de moeder.
 • kun je afspraken maken met de moeder, haar motiveren tot het zelfstandig uitvoeren van deze afspraken en de voortgang daarvan bewaken.
 • kun je huisbezoeken cyclisch en planmatig uitvoeren, binnen de vastgelegde structuur van VoorZorg.
 • kun je signaleren, motiveren, begeleiden en gerichte actie ondernemen met betrekking tot de formele ondersteuningsmogelijkheden van de (gezondheids-)zorg in Nederland.
 • weet je met welke zorggerichte interne disciplines en externe instanties je zaken afstemt en contact onderhoudt.
 • ben je in staat deel te nemen aan een juiste en efficiënte overlegstructuur ter bevordering van integrale aanpak van de zorg.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Groep VoorZorgverpleegkundigen in opleiding, start in 2023.

Het programma

De basisopleiding verpleegkundige VoorZorg bestaat uit een video-hometraining (VHT), verzorgd door AIT en de volgende drie modules:

 1. Vierdaagse zwangerschapsmodule
  In vier dagen maak je kennis met VoorZorg. De module begint met een programmaoverzicht en de theoretische basis van VoorZorg. Verder leer je over cliëntgericht werken, gedragsverandering, monitoring, onderzoek en kwaliteitsborging.
  Daarnaast leer je hoe je aan aanstaande moeders en verwijzende professionals uitlegt welke componenten het succes van VoorZorg bepalen en wat de werkwijze is. Na afloop kun je werken vanuit het programmamodel. Bij de werving van aanstaande moeders voor VoorZorg pas je indicatiecriteria toe. Je leert een therapeutische relatie met de zwangere en haar omgeving op te bouwen. Daarbij hanteer je een professionele houding van nabijheid en afstand.
 2. Eendaagse babymodule
  Hoe ondersteun en stimuleer je ‘liefdevol moederen’ en hechting? In deze eendaagse module leer je hoe je de moeder ondersteunt in de ontwikkeling van haar baby. Je leert vorm te geven aan de therapeutische relatie in de babyperiode. Ook leer je de ontwikkeling van de moederrol en het ontstaan van moedergevoelens herkennen. Je gaat werken met de handleiding babyhuisbezoeken. Na afloop kun je aspecten identificeren die de moederrol en de stijl van moederen beïnvloeden.
 3. Eendaagse peutermodule
  Deze laatste trainingsdag staat in het teken van de uitwisseling van ervaringen en introductie van de peuterhandleiding. Je leert jouw kennis over de ontwikkeling van peuters tussen één en twee jaar aan de moeder over te brengen. Ook leer je hoe je de moeder doordringt van het belang van spel en spelen voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van peuters. Je bent in staat de moeder te ondersteunen in haar opvoedvaardigheden voor peuters. Mogelijk falende hechtingsrelaties kun je onderkennen. Je leert op passende wijze interveniëren. Je weet de therapeutische relatie in de peuterperiode vorm te geven en uiteindelijk af te bouwen. Na de peutermodule kun je de handleiding peuterhuisbezoeken op een adequate en flexibele manier gebruiken.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door verpleegkundig specialisten die werken met VoorZorg. NCJ heeft VoorZorg in beheer en heeft deze opleiding ontwikkeld. De onderstaande docenten hebben in samenwerking met het NCJ de VoorZorg interventie ontwikkeld.

 • Gea van de Peppel, Consulent Infant Mental Health (IMH), Opvoed- en Gezinscoach, Master Autismespecialist, Video Home Trainer, Verpleegkundige (BIG), BEER Trainer, hbo Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ).
 • Aafke Bijman, VoorZorg Verpleegkundige GGD regio Utrecht.
 • Anke Delfsma, VoorZorg Verpleegkundige GGD Amsterdam.

Voor wie

Verpleegkundigen die willen werken met VoorZorg, die hun basisopleiding verpleegkundige hebben afgerond, werkzaam zijn bij een bij VoorZorg Nederland aangesloten JGZ-organisatie en die een vervolgopleiding verpleegkunde op hbo-niveau zoeken.

Toelatingseisen

 • Werkzaam bij een JGZ organisatie, die een overeenkomst heeft afgesloten heeft met VoorZorg Nederland. Meer informatie over VoorZorg Nederland.
 • Je hebt een basisopleiding verpleegkunde afgerond op hbo-niveau 5 of je bent A-verpleegkundige met een aanvullende MGZ-opleiding.
 • BIG-geregistreerd.
 • In bezit van rijbewijs en auto.
 • Algemene computervaardigheden.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 kreeg deze basisopleiding van de deelnemers een 8,4.

Start en rooster

Instromen in deze opleiding kan op meerdere momenten in het jaar. Startdata zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
De opleiding start in mei 2024 en opnieuw in november 2024. Zie de roosters hieronder.

Start mei 2024 Start november 2024
Basistraining 1 Do-23-05-2024 Wo-13-11-2024
Basistraining 2 Wo-29-05-2024 Wo-20-11-2024
Basistraining 3 Vr-14-06-2024 Vr-06-12-2024
Basistraining 4 Vr-21-06-2024 Vr-13-12-2024
Babytraining Wo-22-01-2025 Wo-11-06-2025
Peutertraining Wo-21-01-2026 Wo-10-06-2026

 

Praktische informatie

Wil je meer weten over de opleiding? Bekijk dan:

Kosten

De kosten voor de basisopleiding VoorZorgverpleegkundige (zie rechtsboven) zijn inclusief Zwangerschapsmodule, Babymodule en Peutermodule).
Voor de video-Hometraining (VHT) Voorzorg van het AIT krijg je een aanvullende factuur.

Of klik op opleidings- en moduleprijzen.

Aan de slag

Bij aanvang van de training wordt een persoonlijk portfolio aangelegd waarin je diverse documenten bewaart die nodig zijn voor certificering. Het portfolio bestaat uit twee delen, een deel waarop de persoonlijke leerdoelen worden geformuleerd en een deel waarop de activiteiten, waaraan de verpleegkundige deelneemt, bijgehouden worden. Zodra je de zwangerschapsmodule succesvol afrondt, kun je in de praktijk aan de slag als VoorZorgverpleegkundige.

Certificering

Als je alle onderdelen van de training succesvol hebt afgerond en je ook het AIT-certificaat voor de video-hometraining (VHT) hebt behaald, kunt je je laten certificeren als VoorZorgverpleegkundige. Je kunt je dan inschrijven voor de geaccrediteerde training VoorZorg in het kwaliteitsregister van V&V.

Elke 5 jaar vindt hercertificering plaats. Meer informatie over het proces van hercertificering en de gestelde kwaliteitseisen voor de hercertificering lees je op het besloten deel van www.voorzorg.info.

Materialen (voor je werkgever)

Gratis te downloaden:

 • Handleiding Zwangerschapshuisbezoeken
 • Handleiding Babyhuisbezoeken
 • Handleiding Peuterhuisbezoeken

Te bestellen via Buro Extern:

 • Wervingsfolder, per 500 stuks €205
 • Deelnemersfolder per 50 stuks €105
 • Opbergmap voor cliënten, per 10 stuks €70

De materialen zijn voor organisaties te bestellen bij Buro Extern, via het bestelformulier op de besloten website www.voorzorg.info.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!