030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Veranderingen in de opleiding Maatschappij & Gezondheid 2019

Datum: 1 jun '18

Omdat de instroom van artsen in de opleiding Maatschappij & Gezondheid niet voldoende is om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen, heeft het ministerie van VWS in 2017 besloten om een aantal vernieuwingen in te zetten.

Een van deze vernieuwingen is dat aios (artsen in opleiding tot specialist) Maatschappij & Gezondheid vanaf 1 januari 2019 in dienst komen van één werkgever, de SBOH. Dit wordt ook wel landelijk werkgeverschap genoemd. Het grote voordeel is dat we op deze manier in staat zijn om de aios in de nieuwe opleiding in en van meerdere opleidingssituaties te laten leren. De verandering heeft betrekking op de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde en medische milieukunde, en de hierbij horende 2e fase.

Het ministerie van VWS, de wetenschappelijke verenigingen en de opleidingsinstituten NSPOH en TNO hopen op deze manier te bereiken dat de opleiding aantrekkelijker wordt voor jonge artsen, en dat dit hen motiveert voor de sociale geneeskunde te kiezen.

Wat verandert er precies?

arts Maatschappij & Gezondheid -NSPOHIn de nieuwe (profiel)opleidingen Maatschappij & Gezondheid krijgen aios meer ruimte om bruggen te bouwen. Bijvoorbeeld tussen de klinisch werkende professionals en de sociale geneeskunde en tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg. Maar zeker ook tussen de verschillende professionals in de profielen M&G. Samenwerking met andere disciplines wordt steeds belangrijker, onder meer door ontwikkelingen op het gebied van vaccins, seksuele gezondheid, kindermishandeling en antibioticaresistentie. De nieuwe opleiding besteedt daarnaast nog meer aandacht aan academisering. Zo leiden we op voor de toekomst.

Aios zijn vanaf 2019 niet meer in dienst van de instelling waar ze hun opleiding volgen, maar bij de SBOH. Er komt een landelijke selectiecommissie, waar artsen die de opleiding Maatschappij & Gezondheid willen volgen, kunnen solliciteren. Het opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) plaatst geselecteerde artsen bij een geschikte opleidingsinstelling.

Voor huidige aios M&G en profielartsen is er uiteraard een overgangsregeling. Aios die op dit moment de 1e of 2e fase van de opleiding volgen, kunnen de opleidingsfase afmaken bij hun huidige werkgever en volgens de huidige opleiding. Profielartsen die bij een erkende opleidingsinstelling werken en die uiterlijk in 2022 starten met de 2e fase solliciteren wel bij de landelijke selectiecommissie. Eenmaal geselecteerd blijven zij in dienst van hun huidige werkgever en volgen ze hier – indien mogelijk – ook de opleiding.

Veelgestelde vragen

Wie zich wil aanmelden voor een van de vier profielopleidingen of de tweede fase-opleiding tot arts M&G  met een startdatum in 2018, doet dat nog via deze website. Bij een startdatum in 2019 solliciteer je vanaf 1 augustus 2018 via de website www.artsmg.nl.