030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding arts maatschappij + gezondheid (2e fase) Print

In het kort

Heb jij een KNMG-registratie in één van de M+G-profielen? En wil je je richten op beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek binnen de public health? Doe dan deze profiel-overstijgende tweede fase, zodat je je kunt laten registreren als arts maatschappij + gezondheid.

De opleiding duurt in principe twee jaar, maar het instituutsonderwijs en de praktijkopleiding worden afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime aanstelling doe je er dus langer over.
De 2e fase opleiding kent 2 startmomenten per jaar: maart en september.

Hoe kom je in opleiding?

Volg je de 2e fase vanuit een gesubsidieerd profiel (jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde) dan solliciteer je via artsmg.nl. Voor alle aios uit deze profielen die de 2e fase gaan volgen geldt dat zij gedurende de opleiding in dienst zijn van de SBOH. Je kunt meer lezen via veel gestelde vragen landelijk werkgeverschap en op de website van de SBOH. De financiering van de 2e fase opleiding vanuit de genoemde profielen verloopt via de SBOH.

Kom je niet uit één van de bovengenoemde profielen en wil je wel de 2e fase volgen? Voor jou verloopt de financiering via de werkgever. Aanmelden voor de opleiding 2e fase M+G, kan via de aanmeldknop hiernaast.
Dan is voor jou het volgende van belang:

  • Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs? Klik op opleidings- en moduleprijzen.
  • Er zijn op dit moment veel aanmeldingen. Een aanmelding moet minimaal een half jaar voor de startdatum binnen zijn om kans te maken op plaatsing. Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Klik op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Actueel

De KAMG werkt aan een nieuw landelijk opleidingsplan voor een 4-jarige opleiding. Zodra deze opleiding van start gaat, lees je hierover meer op deze website. Ook over de veranderingen die dit dan met zich meebrengt. Nieuws hierover kun je ook volgen op kamg.nl.

Wat je leert

De achtergrond

Als arts maatschappij + gezondheid is samenwerking met andere disciplines vanzelfsprekend. Beleidsmakers, gezondheidswetenschappers, epidemiologen, beleidsmakers, verpleegkundigen, bestuurders, politici en economen: allen zijn van invloed op de volksgezondheid.

Het werk van een arts maatschappij + gezondheid is zeer veelzijdig. Voor welke richting je ook kiest, je leert werken vanuit een denkkader dat veronderstelt dat mensen over gezondheidsvaardigheden beschikken. Met die vaardigheden kunnen zij zich veerkrachtig tonen en zelf de regie nemen. Waar nodig grijp je in, maar tot die tijd sta je als adviseur aan de zijlijn. Dat is niet eenvoudig. Een heldere visie op de public health is noodzakelijk. Deze tweede fase van de opleiding tot arts maatschappij + gezondheid bereidt je hierop voor.  Je leert breed te kijken met de maatschappij als patiënt: 360 graden geneeskunde.

Na afloop van deze tweede fase:

  • heb je een heldere visie ontwikkeld op de public health.
  • heb je medisch leiderschap ontwikkeld en weet je hoe je veranderingen in de publieke gezondheidszorg teweeg brengt.
  • kun je beleid ontwikkelen en strategisch inzetten, in samenwerking met (intersectorale) partners.
  • weet je hoe je wetenschappelijk onderzoek in de public health opzet en uitvoert.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde docenten. Zij hebben hun sporen op het terrein van maatschappij + gezondheid (en daarbuiten) ruimschoots verdiend. Tijdens de opleiding word je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH.

arts Maatschappij & Gezondheid -NSPOH

De opleiding tot arts maatschappij + gezondheid is als volgt opgebouwd:

Alle medische vervolgopleidingen bestaan voor 80% uit een opleidingsdeel in de praktijk en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Je volgt het cursorisch onderwijs in deze tweede fase met aios die werkzaam zijn in verschillende werkvelden binnen Maatschappij + Gezondheid. Hierdoor bouw je aan een breed netwerk binnen de Maatschappij + Gezondheid. Bovendien is er een grote synergie met de Master of public health. Dit is een belangrijke meerwaarde van de opleiding: het multidisciplinaire karakter biedt een uitstekende voorbereiding op je werk als arts M+G.

De rode draad ligt in de ontwikkeling van medisch leiderschap: je leert verandering in de gezondheidszorg mogelijk maken middels jezelf, anderen en de maatschappij. Daarom besteden we veel aandacht aan hoe veranderingen op strategisch en tactisch niveau plaatsvinden in de publieke gezondheidszorg.

Lees meer over de opzet van de medische vervolgopleidingen op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Onderzoeksscholing

Een belangrijk onderdeel van de tweede fase is de onderzoeksscholing. Daarin leer je hoe je van een idee uit de praktijk tot een onderzoekbare vraag komt. Je wordt meegenomen door alle stappen die nodig zijn om het onderzoek op te zetten, de data te analyseren en interpreteren. Al deze stappen komen aan de orde in het voorbereidende onderzoeksonderwijs waarin je meer leert over verschillende typen onderzoek. Alle facetten van deze onderzoeksmethoden worden belicht.
Je gaat tijdens deze module al aan de slag met je eigen onderzoeksvraag en wordt uitgedaagd om daarbij na te denken over de meest passende onderzoeksmethode. Deze stappen kun je gebruiken voor je eigen wetenschappelijke onderzoek.

Aanvullend krijg je informatie over analysemethoden en het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Dat gebeurt via video’s die je kunt benutten op een moment dat jou het beste uitkomt.

Eigen onderzoek uitvoeren

In de 2e fase voer je zelf een onderzoek uit, ofwel met kwantitatieve ofwel met kwalitatieve methoden. Je onderzoeksvraag geldt daarvoor als basis. Voor dit onderzoekstraject sluit je aan bij één van de vakgroepen Sociale geneeskunde van de UMC’s (en/of hun academische werkplaatsen) waar ervaren onderzoekers je begeleiden. Je maakt gebruik van de faciliteiten van de universiteit, zoals toegang tot literatuur, refereerbijeenkomsten, inspiratie van andere onderzoekers etc.  Het onderwijs bij de NSPOH is hier ondersteunend aan. Je sluit dit traject af met een schrijven van een wetenschappelijk conceptartikel.

Minisymposium

Tijdens het intern georganiseerde minisymposium presenteer je het eigen onderzoek en de onderzoeksresultaten. Van professionals uit het vak krijg je aanbevelingen mee om te verwerken in de wetenschappelijke publicatie die je als eindproduct van het onderzoeksscholing oplevert.

Naast de onderzoeksscholing volg je de volgende modules:

Tijdens deze module leer je hoe je komt tot beleidsvorming en strategieontwikkeling in alle beleidsdomeinen van de volksgezondheid. Je leert samenwerken met intersectorale partners en maakt kennis met wetenschappelijke modellen en beleidsinstrumenten.

Deze module leert je hoe je een vernieuwingstraject inzet en hoe je actoren en opdrachtgevers erbij betrekt. Ook leer je de succes- en faalfactoren bij het doorvoeren van innovaties.

Tijdens deze module maak je kennis met beleidsprincipes en sturingsinstrumenten in de publieke gezondheidszorg. Je leert een visie ontwikkelen en leert omgaan met tegengestelde visies of beleidsprincipes.

Tijdens deze module leer je hoe je een project definieert en opzet. Ook ontwikkel je praktische en concrete projectmanagementvaardigheden en leer je hoe je een passend projectteam samenstelt.

Welke gezondheidszorgsystemen zijn er? Hoe functioneren zij en wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze systemen? Je leert het tijdens deze module.

Laat je bijpraten over actuele en relevante onderwerpen op het gebied van public health en spijker je vakkennis en vaardigheden bij.

  • Crisismanagement

Je leert de risico’s kennen van besluitvorming onder druk en hoe je die met een gestructureerde wijze van vergaderen kunt voorkomen. Daarnaast verdiep je je in de wijze waarop de Nederlandse (lokale) overheid crisismanagement heeft voorbereid en georganiseerd. Ook woon je bij een GGD een GRIP/GROP bij.

Aan de hand van jouw individueel opleidingsplan (IOP) kies je een aantal keuzemodules van in totaal vijftien dagen. Bijvoorbeeld:

  • Modules uit de Master public health
  • Ander aanbod, passend bij jouw persoonlijke leerdoelen. Leer bijvoorbeeld over time management, action learning of schrijfvaardigheid.
  • Verdieping van de vaardigheden passend bij je profiel.

Voor wie

Voor artsen die een KNMG-registratie hebben behaald in één van de zeven profielen binnen de opleiding tot arts M+G. Zij hebben tevens een aanstelling van minimaal 24 uur per week, binnen het profiel waarin zij zijn opgeleid.

Ervaringen

Johan Mackenbach NSPOHProf. Johan Mackenbach,

Dept of Public Health, Erasmus MC

“Voor een verdere professionalisering van dokters die werkzaam zijn in de openbare gezondheidszorg, is het van groot belang dat zij de beroepsopleiding volgen en de registratie Arts M+G behalen.”

Video

Bekijk hieronder de video “Arts maatschappij + gezondheid staat midden in de maatschappij”

Blog van arts m+g

Klik op de afbeelding hierboven en lees het blog van Anne-Marie Keuning over haar werk als arts maatschappij en gezondheid (23 juli 2020).

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!