030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding Arts maatschappij en gezondheid (2e fase)

Opleiding Arts maatschappij en gezondheid (2e fase) Print

In het kort

Heb jij een KNMG-registratie in een van de M&G-profielen? En wil je je richten op beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek binnen de public health? Doe dan deze profiel-overstijgende tweede fase, zodat je je kunt laten registreren als arts maatschappij en gezondheid.

Wat verandert er na 2018?

Het ministerie van VWS heeft in 2017 besloten om een aantal vernieuwingen in te zetten. De verandering betreft ook deze opleiding wanneer je je aanmeldt vanuit het profiel JGZ, MMK, TBC of IZB. Nieuw is dat de financiering van de opleiding 2e fase M&G anders verloopt. Wil je je aanmelden voor de 2e fase M&G vanuit het profiel JGZ, MMK, TBC, IZB? Solliciteer dan via www.artsmg.nl naar een opleidingsplaats. Lees meer over deze veranderingen of klik op veelgestelde vragen landelijk werkgeverschap.

Aanmelden voor de opleiding 2e fase M&G vanuit de profielen B&A, I&A, donorgeneeskunde en ook forensische geneeskunde, die in januari 2019 start, kan tot 1 november 2018 via de aanmeldknop hiernaast. Voor deze aios verloopt de financiering via de werkgever.

Wat je leert

Beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

Deze medische vervolgopleiding maatschappij en gezondheid (M&G) is bedoeld voor profielartsen die hun registratie tot arts maatschappij en gezondheid willen behalen. Ben je basisarts? Dan start je in een van de profielopleidingen. Heb je al een KNMG-registratie in een van de profielen? Dan kun je naar deze vervolgopleiding doorstromen.

Je kunt de volledige opleiding doen, maar ook één of meerdere losse onderdelen. De opleiding duurt in principe twee jaar, maar het instituutsonderwijs wordt afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime instelling doe je er dus langer over.

De achtergrond

Als arts maatschappij en gezondheid is samenwerking met andere disciplines vanzelfsprekend. Economen, gezondheidswetenschappers, epidemiologen, beleidsmakers, verpleegkundigen, bestuurders en politici: allen zijn van invloed op de volksgezondheid.

Het werk van een arts maatschappij en gezondheid is dus zeer veelzijdig. Maar voor welke richting je ook kiest, je leert werken vanuit een denkkader dat veronderstelt dat mensen over gezondheidsvaardigheden beschikken. Met die vaardigheden kunnen zij zich veerkrachtig tonen en zelf de regie nemen. Waar nodig grijp je in, maar tot die tijd sta je als adviseur aan de zijlijn. Dat is niet eenvoudig. Een heldere visie op de public health is noodzakelijk. Deze tweede fase van de opleiding tot arts maatschappij en gezondheid bereidt je hierop voor.

Na afloop van deze tweede fase:

 • heb je een heldere visie ontwikkeld op de public health.
 • heb je medisch leiderschap ontwikkeld en weet je hoe je veranderingen in de publieke gezondheidszorg teweeg brengt.
 • kun je beleid ontwikkelen en stratisch inzetten, in samenwerking met (intersectorale) partners.
 • weet je hoe je wetenschappelijk onderzoek in de public health opzet en uitvoert.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde docenten. Zij hebben hun sporen op het terrein van maatschappij & gezondheid (en daarbuiten) ruimschoots verdiend. Tijdens de opleiding word je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH.

De opleiding tot arts maatschappij en gezondheid is als volgt opgebouwd:

Alle medische vervolgopleidingen bestaan voor 80% uit werken in de praktijk en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Door de focus op beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek is het cursorisch onderwijs in deze tweede fase profiel-overschrijdend. Bovendien is er een grote synergie met de Master of public health. Dit is een belangrijke meerwaarde van de opleiding: het multidisciplinaire karakter biedt een uitstekende voorbereiding op je werk als arts M&G.

De rode draad ligt in de ontwikkeling van medisch leiderschap: je leert verandering in de gezondheidszorg mogelijk maken middels jezelf, anderen en de maatschappij. Daarom besteden we veel aandacht aan hoe veranderingen op strategisch en tactisch niveau plaatsvinden in de publieke gezondheidszorg.

Lees meer over de opzet van de medische vervolgopleidingen op de pagina Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Onderzoeksscholing

Een belangrijk onderdeel van de tweede fase is de onderzoeksscholing. Daarin leer je hoe je van een idee uit de praktijk tot een onderzoekbare vraag komt. Je wordt meegenomen door alle stappen die nodig zijn om het onderzoek op te zetten, de data te analyseren en interpreteren.
Al deze stappen komen aan de orde in de volgende modules:

 • Vierdaagse module Inleiding in kwantitatief onderzoek

Deze module richt zich expliciet op het verschillende typen kwantitatief onderzoek, waarbij de epidemiologie en het epidemiologisch denken de belangrijke basis vormt.

Driedaagse module Inleiding in kwalitatief onderzoek

In deze modules worden alle verschillende facetten van de kwalitatieve onderzoeksmethoden belicht.

 • Eendaagse module Datamanagement

In één dag krijg je handige handvatten om al je gegevens op juiste en geordende manier te verzamelen, op te slaan en te bewaren, waardoor je in de analysefase sneller stappen kan maken.

 • Eendaagse module Data-analyse en Wetenschappelijk schrijven

In deze module ligt in de ochtend de nadruk op de analyse en interpretatie van de eigen data. De kandidaten met een kwantitatief en met een kwalitatief onderzoek krijgen parallel onderwijs. De middag behandelt de tips & tricks voor het schrijven van een wetenschappelijke publicatie, voor de groep als geheel.

Eigen onderzoek uitvoeren

In anderhalf jaar voer je zelf een onderzoek uit, ofwel met kwantitatieve ofwel met kwalitatieve methoden. Je onderzoeksvraag geldt daarvoor als basis. Je hebt negen leerwerkgroepdagen. Daarin kun je al je vragen en stappen met je collega’s en een docent doornemen.

Minisymposium

Op het intern georganiseerde minisymposium presenteer je het eigen onderzoek en de onderzoeksresultaten. Van professionals uit het vak krijg je aanbevelingen mee om te verwerken in de wetenschappelijke publicatie die je als eindproduct van het onderzoeksscholing oplevert.

Naast de onderzoeksscholing volg je de volgende modules:

Tijdens deze module leer je hoe je komt tot beleidsvorming en strategieontwikkeling in alle beleidsdomeinen van de volksgezondheid. Je leert samenwerken met intersectorale partners en maakt kennis met wetenschappelijke modellen en beleidsinstrumenten.

Deze module leert je hoe je een vernieuwingstraject inzet en hoe je actoren en opdrachtgevers erbij betrekt. Ook leer je de succes- en faalfactoren bij het doorvoeren van innovaties.

Tijdens deze module maak je kennis met beleidsprincipes en sturingsinstrumenten in de publieke gezondheidszorg. Je leert een visie ontwikkelen en leert omgaan met tegengestelde visies of beleidsprincipes.

Tijdens deze module leer je hoe je een project definieert en opzet. Ook ontwikkel je praktische en concrete projectmanagementvaardigheden en leer je hoe je een passend projectteam samenstelt.

Welke gezondheidszorgsystemen zijn er? Hoe functioneren zij en wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze systemen? Je leert het tijdens deze module.

Laat je bijpraten over actuele en relevante onderwerpen op het gebied van public health en spijker je vakkennis en vaardigheden bij.

 • Eendaagse module Crisismanagement

Je leert de risico’s kennen van besluitvorming onder druk en hoe je die met een gestructureerde wijze van vergaderen kunt voorkomen. Daarnaast verdiep je je in de wijze waarop de Nederlandse (lokale) overheid crisismanagement heeft voorbereid en georganiseerd. Ook woon je bij een GGD een GRIP/GROP bij.

 • Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ)

In twee dagen wordt je bijgepraat en praat je mee over actuele onderwerpen over de volksgezondheid.

Aan de hand van jouw individueel opleidingsplan (IOP) kies je een aantal keuzemodules van in totaal vijftien dagen. Bijvoorbeeld:

 • Modules uit de Master of public health
 • Ander aanbod, passend bij jouw persoonlijke leerdoelen. Leer bijvoorbeeld over time management, action learning of schrijfvaardigheid.
 • Verdieping van de vaardigheden passend bij je profiel.

Voor wie

Voor artsen die een KNMG-registratie hebben behaald in één van de zeven profielen binnen de opleiding tot arts M&G. Zij hebben tevens een aanstelling van minimaal 18 uur per week, binnen het profiel waarin zij zijn opgeleid.
Behoor je tot een andere doelgroep? Neem dan contact met ons op. Onderdelen van de opleiding kunnen namelijk interessant voor je zijn in het kader van bij- en nascholing.

Ervaringen

Uitspraak van Prof. Johan Mackenbach, Dept of Public Health, Erasmus MC: “Voor een verdere professionalisering van dokters die werkzaam zijn in de openbare gezondheidszorg, is het van groot belang dat zij de beroepsopleiding volgen en de registratie Arts M&G behalen.”

Filmpresentatie

Bekijk hieronder de film “Arts maatschappij en gezondheid staat midden in de maatschappij”

Praktische informatie

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs?  Lees meer op de pagina over opleidings- en moduleprijzen.

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Lees meer hierover op de pagina Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op, want wij helpen je graag verder. De contactgegevens vind je hier.