030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding arts medische milieukunde (1e fase M&G) Print

In het kort

Als arts medische milieukunde (MMK) werk je met even alledaagse als belangrijke onderwerpen: lucht- en bodemverontreiniging, geluidsoverlast en een gezond binnenmilieu. Wil jij risico’s beoordelen, bewoners adviseren en gemeentelijke beleidsadviezen geven? Vind je teamwork belangrijk en ben je goed bestand tegen stress? Doe dan deze tweejarige opleiding.

Wat is er veranderd sinds 2019?

Vanaf januari 2019 is bij deze opleiding een aantal zaken rond de aanstelling en financiering veranderd. De financiering verloopt via de SBOH. Ook de aanmelding en selectie geschiedt landelijk en niet meer via de opleidingsinstelling. Daarover kom je meer te weten op de website van de Stichting Sogeon: www.artsmg.nl. Via deze website kun je ook solliciteren naar een opleidingsplaats.
Lees meer over deze veranderingen of klik op veelgestelde vragen landelijk werkgeverschap.

Wat je leert

De relatie tussen milieufactoren en de gezondheid

Deze profielopleiding is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid (1e fase M&G). Je kunt de volledige opleiding volgen, maar ook één of meerdere losse onderdelen. De opleiding duurt in principe twee jaar, maar het instituutsonderwijs wordt afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime aanstelling doe je er dus langer over.

Deze eerste fase rond je af met een KNMG-registratie in het profiel medische milieukunde. Na afronding kun je doorstromen naar de 2e fase van de opleiding. Op die manier verwerf je de registratie tot arts maatschappij en gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) gaat ervan uit dat een volwaardige MMK-arts zowel de eerste als de tweede fase van de opleiding heeft afgerond.

De achtergrond

Als arts MMK beoordeel je risico’s, adviseert bewoners en geeft beleidsadviezen aan gemeenten. Dat doe je op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, of naar aanleiding van eigen onderzoek.

Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan het fijnstof dat vrijkomt op snelwegen. Of aan het geluidsniveau. Denk aan bodemverontreiniging, kunstgraskorrels of asbest. Maar ook aan het binnenmilieu: bijvoorbeeld blootstelling aan schimmels of hoge CO2-concentraties. Wat voor gevolgen hebben die voor de gezondheid van mensen?

Communicatie over risico’s is een belangrijk onderdeel van het werk. Het gaat hierbij niet alleen om de risico’s van langdurige blootstelling, maar ook om ongerustheid hierover. Je bent ook een belangrijke adviseur voor de burgemeester.

Na afloop van deze tweejarige opleiding:

 • ben je opgeleid tot MMK-deskundige – zowel op regionaal als bovenregionaal niveau.
 • daartoe heb je kennis van essentiële zaken zoals (milieu)epidemiologie, toxicologie, stralingshygiëne, risicobeoordeling, milieurecht en risico- en crisiscommunicatie.
 • weet je binnen welk kader jouw werk als arts medische milieukunde valt en welke netwerken nodig zijn.
 • weet je hoe je samen met anderen succesvol beleid ontwikkelt en uitvoert.

Docenten

Het onderwijs wordt deels verzorgd door de NSPOH en deels door andere instanties, zoals het LUMC, PAO Heyendael en Geoplan. Tijdens de opleiding word je begeleid door een erkende praktijkopleider uit je eigen organisatie en instituutsopleider van de NSPOH.

De opleiding tot arts medische milieukunde is als volgt opgebouwd, als duale opleiding

Je volgt, in wisselende volgorde, de volgende modules, naast de praktijkopleiding bij je eigen organisatie:

Deze modules volg je samen met de deelnemers van de andere eerste faseopleidingen Maatschappij & Gezondheid (o.a. Infectieziektebestrijding, medische milieukunde, beleid en advies, tuberculose). Je verkent het vakgebied van de public health en leert belangrijke basisvaardigheden.

In deze module leer je, samen met deelnemers aan de profielopleidingen  Infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding, welke factoren risicoperceptie kunnen beïnvloeden. Je krijgt inzicht waarom het belangrijk is om je communicatiestijl en het communicatiedoel al naar gelang de situatie aan te passen.  En dit ga je oefenen. Ook gaan we in op de politiek-bestuurlijke processen die spelen tijdens een crisis en hoe je je hierin kunt positioneren als arts M&G.

Je leert samen met de deelnemers aan de profielopleidingen Infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding hoe het crisisteam is samengesteld en wat jouw rol daarin is. Ook leer je een kernboodschap formuleren en die in verschillende settings voor de camera communiceren.

 • Basisopleiding toxicologie

Tijdens deze module besteden we aandacht aan de toxicologische risico-evaluatie, onderzoeksstrategieën, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes.

 • Module arbeidstoxicologie

In tien dagen leer je toxicologische risico’s op de werkplek vaststellen, elimineren en reduceren. Bijvoorbeeld bij productie, verwerking en toepassing van chemicaliën.

 • Module Carcinogene stoffen

Je leert hoe je vast stelt of een stof kankerverwekkende eigenschappen heeft. Je leert tevens hoe je het risico van zo’n stof inschat.

 • Module AHLS

Deze module leert je welke gevaarlijke stoffen er zijn, op welke orgaansystemen zij inwerken en welke antidota er zijn. Je leert de verschillende niveaus van persoonlijke bescherming en welke voorzorgsmaatregelen je kunt nemen. Zowel op de plaats van het ongeval als bij de eerste opvang.

 • Module Risk assessment

Deze module leert je werken met de algemene procedures van een toxicologisch risico-assessment. Daarbij ligt de nadruk op risico-inschatting van chemicaliëngebruik voor mens en omgeving.

 • Basiscursus stralingsbescherming voor medisch specialisten

Deze basiscursus biedt inzicht in stralingshygiëne niveau 2 t/m 5.

 • Basiscursus milieurecht

Tijdens deze module maak je kennis met de hoofdlijnen van het milieurecht en de plaats daarvan binnen het omgevingsrecht. Je leert de rol van Wabo en Bor kennen en de rol van milieu in de nieuwe Omgevingswet.

 • Basiscursus luchtkwaliteit

Deze module brengt je op de hoogte van de relevante wetgeving, problematiek en verplichtingen rondom luchtkwaliteit, fijnstof en NOx.

 • Basiscursus geluid

In twee dagen leer je wet- en regelgeving en basisbegrippen van geluid. Tevens leer je de basiselementen en de aanpak van geluid beheersen.

 • Basiscursus antennevraagstukken

Je maakt kennis met het Nationaal Antennebeleid. We bespreken de gezondheidseffecten van antenne-installaties, hoe een netwerk van antennes in elkaar zit en hoe je elektromagnetische velden meet.

  • PIGOR
  • Biological agents
  • SOLK
  • CBRN
  • Inleiding MMK bij de GGD

 

 • Werken met chemiekaarten

Tijdens deze module leer je effectief en veilig werken met chemiekaarten.

Afhankelijk van jouw individueel opleidingsplan (IOP) kies je een aantal keuzemodules. Bijvoorbeeld:

 • Environmental and Occupational Epidemiology.
 • Ander aanbod, passend bij jouw persoonlijke leerdoelen. Leer bijvoorbeeld over time management of schrijfvaardigheid en argumentatie. Ook een persoonlijk coachingstraject behoort tot de mogelijkheden.

Voor wie

Artsen werkzaam in de medische milieukunde.
Behoor je tot een andere doelgroep? Neem dan contact met ons op. Onderdelen van de opleiding kunnen namelijk interessant voor je zijn in het kader van bij- en nascholing.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Ervaringen

Video

Bekijk hieronder de film ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel medische milieukunde’.

Praktische informatie

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Klik op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!