030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G) Print

Blog van arts medische milieukunde

Klik op de afbeelding hierboven en lees het blog van Yvonne Vendrig-de Punder over haar werk als arts Maatschappij en Gezondheid, profiel medische milieukunde (6 februari 2020).

In het kort

Als arts medische milieukunde (MMK) werk je met even alledaagse als belangrijke onderwerpen: lucht- en bodemverontreiniging, geluidsoverlast en een gezond binnenmilieu. Wil jij risico’s beoordelen, bewoners adviseren en gemeentelijke beleidsadviezen geven? Vind je teamwork belangrijk en ben je goed bestand tegen stress? Doe dan deze tweejarige opleiding.

Hoe kom je in opleiding?

Wil je solliciteren naar een opleidingsplaats? Er is een landelijke selectieprocedure die door de stichting SOGEON wordt gecoördineerd. Informatie over de selectieprocedure vind je op www.artsmg.nl. Als aios in deze profielopleiding kom je in dienst van SBOH.

Wat je leert

De relatie tussen milieufactoren en de gezondheid

Deze profielopleiding is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij + Gezondheid (1e fase M+G). De opleiding duurt in principe twee jaar, maar het instituutsonderwijs en de praktijkopleiding worden afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime aanstelling doe je er dus langer over.

Deze eerste fase rond je af met een KNMG-registratie in het profiel medische milieukunde. Na afronding kun je doorstromen naar de 2e fase van de opleiding. Op die manier verwerf je de registratie tot arts maatschappij + gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) gaat ervan uit dat een volwaardige MMK-arts zowel de eerste als de tweede fase van de opleiding heeft afgerond.

Opbouw van duale opleiding arts medische milieukunde

Eerste fase

Start je in 2022 met de eerste fase van de opleiding arts medische milieukunde, dan ziet het curriculum er als volgt uit. Het zwaartepunt van de opleiding is de praktijk en heeft een duaal karakter. Dat betekent dat je voor de helft van je praktijktijd meewerkt in een team en voor de andere helft van de tijd hebt voor de praktijkopleiding. Deze praktijkopleiding bestaat uit de volgende elementen:

  • Twee praktijkperiodes van respectievelijk 9 en 6 maanden bij een GGD of het RIVM. Je start altijd met de praktijkperiode van 9 maanden.
  • Drie stages van elk drie maanden waarbij bij een stageverbreding voorop staat (stage M+G), bij een stage verdieping (keuzestage) en bij een stage de klinische aspecten van het vak (aanpalende stage). Bij de eerste twee stages zoek je zelf een plek. De aanpalende stage ligt vast en is voor iedereen hetzelfde.

Gedurende de hele eerste fase volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij NSPOH. Je  volgt profielonderwijs, bijvoorbeeld over risico- en crisiscommunicatie, toxicologie, luchtkwaliteit en milieu-epidemiologie. Voor verdieping volg je keuzeonderwijs (op basis van je individuele opleidingsplan). Daarnaast volg je – samen met de deelnemers van de andere eerste faseopleidingen M+G – sociaalgeneeskundige onderwijsmodules bij NSPOH.

De opleiding tot arts medische milieukunde is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling.

Tweede fase

De tweede fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid. Deze fase is profieloverstijgend en volg je na afronding van de eerste fase. Je hoeft de tweede fase niet dírect na de eerste fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als profielarts.

De achtergrond

Als arts MMK beoordeel je risico’s, adviseert bewoners en geeft beleidsadviezen aan gemeenten. Dat doe je op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, of naar aanleiding van eigen onderzoek.

Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan het fijnstof dat vrijkomt op snelwegen. Of aan het geluidsniveau. Denk aan bodemverontreiniging, kunstgraskorrels of asbest. Maar ook aan het binnenmilieu: bijvoorbeeld blootstelling aan schimmels of hoge CO2-concentraties. Wat voor gevolgen hebben die voor de gezondheid van mensen?

Communicatie over risico’s is een belangrijk onderdeel van het werk. Het gaat hierbij niet alleen om de risico’s van langdurige blootstelling, maar ook om ongerustheid hierover. Je bent ook een belangrijke adviseur voor de burgemeester.

Na afloop van deze tweejarige opleiding:

  • ben je opgeleid tot arts medische milieukunde – zowel op regionaal als bovenregionaal niveau.
  • daartoe heb je kennis van essentiële zaken zoals (milieu)epidemiologie, toxicologie, stralingshygiëne, risicobeoordeling, milieurecht en risico- en crisiscommunicatie.
  • weet je binnen welk kader jouw werk als arts medische milieukunde valt en welke netwerken nodig zijn.
  • weet je hoe je samen met anderen succesvol beleid ontwikkelt en uitvoert.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren specialisten en deskundigen op het gebied van de medische milieukunde. Tijdens de opleiding wordt je begeleid door een instituutsopleider van NSPOH en door erkende praktijkopleiders van de opleidingsinstellingen waar je je praktijkopleiding volgt.’

Voor wie

Artsen die een gezond leefmilieu bewaken en bevorderen door het tegengaan van ongewenste blootstelling aan onder meer giftige stoffen, straling of de uitstoot van CO2. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben, kunnen de opleiding volgen.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Praktische informatie

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Klik op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!