030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
"Wil je dat alle kinderen in Nederland dezelfde gezondheidskansen hebben?"  

Opleiding jeugdarts (1e fase M&G) Print

In het kort

Als jeugdarts werk je samen met ouders en jeugdigen. In die rol heb je een preventieve, signalerende, normaliserende én behandelende taak. Wil jij leren hoe je samen met andere professionals de zorg organiseert in het belang van ouders en jeugdigen? En wil je weten welke netwerken daarvoor nodig zijn? Doe dan deze tweejarige opleiding tot jeugdarts.

Wat is er veranderd sinds 2019?

Vanaf januari 2019 is bij deze opleiding een aantal zaken rond de aanstelling en financiering veranderd. De financiering verloopt via de SBOH. Ook de aanmelding en selectie geschiedt landelijk en niet meer via de opleidingsinstelling. Daarover kom je meer te weten op de website van de Stichting Sogeon: www.artsmg.nl. Via deze website kun je ook solliciteren naar een opleidingsplaats.
Lees meer over deze veranderingen of klik op veelgestelde vragen landelijk werkgeverschap.

Wat je leert

Gezondheid van jeugdigen bewaken en bevorderen

De profielopleiding Jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid (1e fase M&G). De opleiding duurt in principe twee jaar, maar het instituutsonderwijs wordt afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime aanstelling doe je er dus langer over.

Deze eerste fase rond je af met een KNMG-registratie in het profiel Jeugdgezondheidszorg. Na afronding kun je doorstromen naar de 2e fase van de opleiding. Op die manier verwerf je de registratie tot arts maatschappij en gezondheid.

De achtergrond

De JGZ ziet bijna alle jeugdigen in Nederland. Preventie, gezondheidsbevordering en vroegsignalering zijn belangrijk thema’s. Zo wil je als jeugdarts bijvoorbeeld voorkomen dat een kind overgewicht ontwikkelt. Ook wil je door vroegsignalering voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.

Normalisering is een andere belangrijke taak. Een jongen die in groep 1 niet stil zit, heeft niet zonder meer ADHD. En een dromerig meisje heeft niet direct ASS. De jeugdarts is de specialist van de ontwikkeling van het gezonde kind. Hierdoor is de jeugdarts goed in staat om zorgen rondom ontwikkeling of gedrag van een jeugdige te duiden. Door vervolgens goed advies te geven, kun je veel kinderen buiten het medische circuit houden.

Ten slotte behandel en begeleid je jeugdigen en hun ouders. Bijvoorbeeld bij taalproblemen, of bij psychiatrische problematiek. Je kunt te maken krijgen met problemen tijdens een ‘vechtscheiding’, of met een kind dat niet goed groeit. Hoe ga je daar mee om? En hoe werk je samen met ouders, school, voorschoolse voorzieningen, jeugdhulpverlening en huisartsen? Dit en meer leer je tijdens de opleiding tot jeugdarts.

arts Jeugdgezondheidszorg - NSPOH-klein

Na afloop van deze tweejarige opleiding tot jeugdarts:

 • kun je werken in de volle breedte van de jeugdgezondheidszorg.
 • heb je een heldere visie op public health en de plaats van de jeugdgezondheidszorg daarin.
 • weet je hoe je samen met andere professionals de zorg organiseert vanuit het belang van ouders en jeugdigen.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde docenten. Zij hebben hun sporen op het terrein van publieke zorg voor jeugd ruimschoots verdiend. Tijdens de opleiding word je begeleid door een praktijkopleider uit je eigen organisatie en instituutsopleider van de NSPOH.

De opleiding tot jeugdarts is als volgt opgebouwd, als duale opleiding

Je volgt, in wisselende volgorde, de volgende modules, naast de praktijkopleiding bij je eigen organisatie:

Dit is een introductie in het vakgebied en de eerste module van de opleiding, die vaak gevolgd wordt in het kader van een inwerkperiode, nog voordat de daadwerkelijke opleiding tot jeugdarts begonnen is. Startende jeugdverpleegkundigen doen soms ook mee aan deze module.

 • Driedaagse Startmodule

Tijdens deze module leer je het werkveld van de jeugdarts kennen. Je praktijkopleider is één dag aanwezig. Samen maak je dan het individueel opleidingsplan, met daarin jouw leerdoelen.

Deze modules volg je samen met de deelnemers van de andere eerste faseopleidingen Maatschappij & Gezondheid (o.a. Infectieziektebestrijding, medische milieukunde, beleid en advies, tuberculose). Je verkent het vakgebied van de public health en leert belangrijke basisvaardigheden.

 • Driedaagse module Begeleiding van ontwikkeling en opvoeding

In deze module leer je de grens tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en besteden we aandacht aan opvoedingsinterventies. Daarnaast leer je omgaan met beroepsgeheim.

 • Zesdaagse Leerwerkgroep: De spreekkamer

Tijdens deze module behandelen we veel voorkomende thema’s die je tegenkomt in de spreekkamer van de JGZ. Bijvoorbeeld taalproblemen en kindermishandeling. Er wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden. We werken met vragen en praktijksituaties die je zelf inbrengt.

 • Vierdaagse Leerwerkgroep: het JGZ-team

Welke professionals zitten bij jou in het team? Welke teamrollen zijn er zoal te onderscheiden? En welke rol vervul jij? Dit en meer leer je tijdens deze module.

 • Driedaagse module Rapportage en verantwoording in de JGZ

In deze module leer je hoe je werkt met de basis dataset. Je leert hoe je moet registreren in het DDJGZ, zodat je er epidemiologische gegevens uit kunt halen.

 • Zesdaagse Leerwerkgroep: Het zorgenkind

Soms vertonen jeugdigen gedragsafwijkingen. Of zijn er vermoedens van ADHD, ASS, dyslexie of psychiatrische problematiek. In deze module leer je hoe je dat signaleert, wat behandelmogelijkheden zijn en hoe je gebruik maakt van de eigen kracht van ouders.

 • Tweedaagse training Adviesvaardigheden in de JGZ

Tijdens deze dagen leer je adviseren, ook in relatie met culturele verschillen. Je oefent hoe je daar in jouw gespreksvoering rekening mee kunt houden.

• Tweedaagse module De keten versterken in de JGZ
Als jeugdarts werk je met veel andere partijen. Hoe werkt die samenwerking? En hoe ga je om met privacy en het delen van gegevens? Je leert het tijdens deze module.

 • Vijfdaagse Leerwerkgroep: Het zorgteam

Wat is passend onderwijs, verzuimbegeleiding, armoede, hoe ga je om met getraumatiseerde kinderen, wat is integrale vroeghulp? Dat en meer leer je tijdens deze module.

 • Eendaagse training Jezelf presenteren als jeugdarts

In deze module leer je wat jouw professionele identiteit is, wat voor soort jeugdarts wil je zijn, hoe ga je mee met ontwikkelingen, hoe ga je daarmee om in je organisatie?

 • Driedaagse module JGZ op de toekomst voorbereid?

We besteden aandacht aan actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Bijvoorbeeld maatschappelijke onrust waar de pers op duikt. Met wie werk je samen? Wat is jouw rol?

 • Tweedaagse slotmodule Groei en ontwikkeling van de JGZ

In deze laatste module werk je naar de eindopdracht. Je beschrijft een actueel onderwerp in een notitie en presenteert je bevindingen op de laatste dag.

Afhankelijk van jouw individueel opleidingsplan (IOP) kies je een aantal keuzemodules. Bijvoorbeeld:

Voor wie

Artsen die werkzaam zijn in de Jeugdgezondheidszorg, met een aanstelling van minimaal 18 uur per week.
Behoor je tot een andere doelgroep? Neem dan contact met ons op.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Ervaringen

arts Jeugdgezondheidszorg - NSPOH-kleinJorien Kuijk, jeugdarts, GGD IJsselland

Voorheen deelnemer aan de opleiding jeugdarts

“Door de medische vervolgopleiding jeugdgezondheidszorg heb ik mij het vak van jeugdarts in de volle breedte eigen gemaakt. Ik ben nu niet alleen jeugdarts binnen de spreekkamer, maar ook zichtbaar en actief binnen de organisatie en in het grote (maatschappelijke) veld daaromheen. Ik heb me zowel persoonlijk als professioneel enorm kunnen ontwikkelen.”

 

Rianne Paalman, jeugdarts KNMG

Voorheen deelnemer aan de opleiding jeugdarts

“De opleiding van de NSPOH heeft mij nieuwe ideeën en energie gebracht. Ik werk als arts met kinderen van 4-18 jaar. Signalen die ik oppikte in de spreekkamer heb ik via de opleidingsmodules meteen kunnen vertalen naar beleid en wetenschap. Door deze opleiding ben ik gegroeid als professional.”

 

Corien Scheenstra, tot juni 2018 instituutsopleider NSPOH

Interview

In JA! Magazine van november 2018 (9 2018 #44 pag 8-9) verscheen een interview met Corien Scheenstra. Sinds juni 2018 is ze met pensioen, maar nog altijd spoort Corien jeugdartsen aan om ook buiten de spreekkamer actief te zijn. Klik op de titel en lees: “Vanuit de spreekkamer kun je niet de wereld verbeteren”. De link naar het artikel is met toestemming van de uitgever.
(Illustratie: Rosanne van der Lugt.)

Video

Bekijk hieronder de film ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg, middenin de samenleving’.

 

Praktische informatie

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Lees meer hierover op de pagina Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!