030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
"Wil je dat alle kinderen in Nederland dezelfde gezondheidskansen hebben?"  

Opleiding jeugdarts (1e fase M+G) Print

Blog van jeugdarts

Klik op de afbeelding hierboven en lees het blog van Hajo Krol over zijn werk als jeugdarts (9 juni 2020).

In het kort

Als jeugdarts werk je samen met ouders en jeugdigen. In die rol heb je een preventieve, signalerende, normaliserende én behandelende taak. Wil jij leren hoe je samen met andere professionals de zorg organiseert in het belang van ouders en jeugdigen? En wil je weten welke netwerken daarvoor nodig zijn? Doe dan deze tweejarige opleiding tot jeugdarts.

Bekijk hieronder de video van beroepsvereniging AJN over de jeugdarts.

Hoe kom je in opleiding?

Wil je solliciteren naar een opleidingsplaats? Er is een landelijke selectieprocedure die door de stichting SOGEON wordt gecoördineerd. Informatie over de selectieprocedure vind je op www.artsmg.nl. Als aios in deze profielopleiding kom je in dienst van SBOH.

Wat je leert

Gezondheid van jeugdigen bewaken en bevorderen

De profielopleiding Jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij + Gezondheid (1e fase M+G). De opleiding duurt in principe twee jaar, maar de praktijkopleiding wordt afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime aanstelling doe je er dus langer over.

Deze eerste fase rond je af met een KNMG-registratie in het profiel Jeugdgezondheidszorg. Na afronding kun je doorstromen naar de 2e fase van de opleiding. Op die manier verwerf je de registratie tot arts maatschappij + gezondheid.

Opbouw van duale opleiding jeugdarts

Eerste fase

Start je met de eerste fase van de opleiding tot jeugdarts, dan ziet het curriculum er als volgt uit:

 • Er zijn 2 opleidingsperiodes JGZ en verspreid over de opleiding volg je 3 stages.
 • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden. Je gaat aan de slag binnen een opleidingsinstelling, zoals een GGD of een instelling voor de jeugdgezondheidszorg.
 • De tweede opleidingsperiode JGZ van zes maanden volgt later in de opleiding. Deze kan bij de opleidingsinstelling zijn waar je je eerste opleidingsperiode volgde of een andere opleidingsinstelling die door het opleidingsinstituut wordt toegewezen. Dit gebeurt in overleg.
 • De stages betreffen:
  • Een stage van 3 maanden waarbij je je richt op de samenwerking met een aanpalend klinisch specialisme, zoals kinderpsychiatrie, kindergeneeskunde of kinderrevalidatie.
  • Een stage van 3 maanden waarin je de verbreding in de M+G zoekt.
  • Een keuzestage van 3 maanden , op basis van je individuele opleidingsplan.
 • De keuzestage is aan het eind van je opleiding, de andere twee stages worden gepland in overleg.

Gedurende de hele eerste fase volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Je volgt onderwijs specifiek voor het profiel jeugdarts, bijvoorbeeld over verschillende aspecten van ontwikkeling en opvoeding, lichamelijke ontwikkeling en gezondheidsproblemen, maar ook over leefstijl en communiceren met pubers. Voor verdieping volg je keuzeonderwijs (op basis van je individuele opleidingsplan). Daarnaast volg je – samen met de deelnemers van de andere eerste faseopleidingen M+G – sociaalgeneeskundige onderwijsmodules bij de NSPOH.

De opleiding tot jeugdarts is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling.

Tweede fase

De tweede fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid. Deze fase is profieloverstijgend en volg je na afronding van de eerste fase. Je hoeft de tweede fase niet dírect na de eerste fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als profielarts.

De achtergrond

De JGZ ziet bijna alle jeugdigen in Nederland. Preventie, gezondheidsbevordering en vroegsignalering zijn belangrijk thema’s. Zo wil je als jeugdarts bijvoorbeeld voorkomen dat een kind overgewicht ontwikkelt. Ook wil je door vroegsignalering voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.

Normalisering is een andere belangrijke taak. Een jongen die in groep 1 niet stil zit, heeft niet zonder meer ADHD. En een dromerig meisje heeft niet direct ASS. De jeugdarts is de specialist van de ontwikkeling van het gezonde kind. Hierdoor is de jeugdarts goed in staat om zorgen rondom ontwikkeling of gedrag van een jeugdige te duiden. Door vervolgens goed advies te geven, kun je kinderen buiten het medische circuit houden.

Ten slotte behandel en begeleid je jeugdigen en hun ouders. Bijvoorbeeld bij taalproblemen, of bij psychiatrische problematiek. Je kunt te maken krijgen met problemen tijdens een ‘vechtscheiding’, of met een kind dat niet goed groeit. Hoe ga je daar mee om? En hoe werk je samen met ouders, school, voorschoolse voorzieningen, jeugdhulpverlening en huisartsen? Dit en meer leer je tijdens de opleiding tot jeugdarts.

Bekijk hieronder de video van de gemeente Utrecht over de jeugdarts.

Na afloop van deze tweejarige opleiding tot jeugdarts:

 • kun je werken in de volle breedte van de jeugdgezondheidszorg.
 • heb je een heldere visie op public health en de plaats van de jeugdgezondheidszorg daarin.
 • weet je hoe je samen met andere professionals de zorg organiseert vanuit het belang van ouders en jeugdigen.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren specialisten en deskundigen op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Tijdens de opleiding word je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH en door erkende praktijkopleiders van de opleidingsinstellingen waar je je praktijkopleiding volgt.

Voor wie

Artsen die een bijdrage willen leveren aan het bevorderen van de gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben, kunnen de opleiding volgen.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Wat heb je aan een jeugdarts?

TNO en NSPOH leiden jaarlijks zo’n 60 artsen op tot jeugdarts (1e fase) en 45 jeugdartsen op tot arts M+G (2e fase). Weet je wat dit voor jouw organisatie kan opleveren? Deze artsen beschikken na hun opleiding over adequate medische kennis en ze zijn in staat deze te vertalen naar het publiek-sociaal domein. Meer informatie? Bekijk de interactieve afbeelding.

Ervaringen

arts Jeugdgezondheidszorg - NSPOH-kleinJorien Kuijk, jeugdarts, GGD IJsselland

Voorheen deelnemer aan de opleiding jeugdarts

“Door de medische vervolgopleiding jeugdgezondheidszorg heb ik mij het vak van jeugdarts in de volle breedte eigen gemaakt. Ik ben nu niet alleen jeugdarts binnen de spreekkamer, maar ook zichtbaar en actief binnen de organisatie en in het grote (maatschappelijke) veld daaromheen. Ik heb me zowel persoonlijk als professioneel enorm kunnen ontwikkelen.”

Rianne Paalman, jeugdarts KNMG

Voorheen deelnemer aan de opleiding jeugdarts

“De opleiding van de NSPOH heeft mij nieuwe ideeën en energie gebracht. Ik werk als arts met kinderen van 4-18 jaar. Signalen die ik oppikte in de spreekkamer heb ik door opleiding meteen kunnen vertalen naar beleid en wetenschap. Door deze opleiding ben ik gegroeid als professional.”

Praktische informatie

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Lees meer hierover op de pagina Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!