030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
"Durf je gezondheidsrisico’s te onderzoeken en in te grijpen bij een outbreak?"  

Opleiding arts Infectieziektebestrijding (1e fase M&G) Print

In het kort

Infectieziekten kennen een voortdurende en onvoorspelbare dynamiek, die artsen steeds voor nieuwe uitdagingen stelt. Wil jij leren hoe we ons kunnen wapenen tegen bedreigingen? En hoe kunnen we uitbraken voorkomen? Wil jij de schakel vormen tussen de medisch-inhoudelijke kant van de zaak en de maatschappelijke kant? Doe dan deze tweejarige opleiding tot arts infectieziektebestrijding.

Wat is er veranderd sinds 2019?

Vanaf januari 2019 is bij deze opleiding een aantal zaken rond de aanstelling en financiering veranderd. De financiering verloopt via de SBOH. Ook de aanmelding en selectie geschiedt landelijk en niet meer via de opleidingsinstelling. Daarover kom je meer te weten op de website van de Stichting Sogeon: www.artsmg.nl. Via deze website kun je ook solliciteren naar een opleidingsplaats.
Lees meer over deze veranderingen of klik op veelgestelde vragen landelijk werkgeverschap.

Wat je leert

Leer bewaken, beheersen en beschermen

De profielopleiding Infectieziektebestrijding is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid (1e fase M&G). Je kunt de volledige opleiding tot arts infectieziektebestrijding volgen, maar ook één of meerdere losse onderdelen. De opleiding duurt in principe twee jaar, maar het instituutsonderwijs wordt afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime aanstelling doe je er dus langer over.

Deze eerste fase rond je af met een KNMG-registratie in het profiel infectieziektebestrijding. Na afronding kun je doorstromen naar de 2e fase van de opleiding. Op die manier verwerf je de registratie tot arts maatschappij en gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor  Infectieziektebestrijding (NVIB) gaat ervan uit dat een volwaardige arts infectieziektebestrijding zowel de eerste als de tweede fase van de opleiding heeft afgerond.

De achtergrond

Uitbraken van infectieziekten kunnen grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Dat zorgt voor een ongekende dynamiek: mondiger burgers en nieuwe media zorgen sneller voor onrust dan ooit. Risicocommunicatie wordt belangrijker, evenals samenwerking in netwerken van bijvoorbeeld gemeenten, laboratoria, huisartsen en medisch specialisten. Globalisering zorgt voor (nieuwe) infectieziektebedreigingen, terwijl decentralisaties een risico vormen voor bestrijding daarvan.

Jouw belangrijkste competenties als arts infectieziektebestrijding zijn:

  • bewaken (surveillance)
  • beheersen (voorkom verspreiding)
  • beschermen (profylaxe, vaccinatie, hygiëne-advies)

Je maakt risico-inschattingen zowel voor de individu als de omgeving. Je bent eindverantwoordelijk voor bron- en contactonderzoek en je voert de regie bij het indiceren en uitvoeren van (grootschalige) interventies.

Deze facetten vereisen een doortastende professional, die stevig in zijn schoenen staat. De competentiegerichte opleiding tot arts infectieziektebestrijding bereidt je daar op voor.

arts Infectieziektebestrijding - NSPOH

Na afloop van de tweejarige opleiding tot arts infectieziektebestrijding:

  • heb je kennis van de eigenschappen van verschillende infectieziekten.
  • weet je hoe je de bron en de transmissieroute achterhaalt.
  • ben je bekend met diagnostiekbehandeling en interventie- en preventiemogelijkheden.
  • ben je bekend met jouw rol en verantwoordelijkheden in outbreak-onderzoek, -management en surveillance van infectieziekten.
  • ken je het belang van goede risicocommunicatie.
  • heb je je verdiept in beleidsmatige onderwerpen, zoals de organisatie van de infectieziektebestrijding op regionaal, Europees en mondiaal niveau, en de rol van de arts.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren specialisten en deskundigen op het gebied van de infectieziektebestrijding. Tijdens de opleiding word je begeleid door een erkende praktijkopleider uit je eigen organisatie en instituutsopleider van de NSPOH.

De opleiding tot arts infectieziektebestrijding is als volgt opgebouwd, als duale opleiding

Je volgt, in wisselende volgorde, de volgende modules, naast de praktijkopleiding bij je eigen organisatie:

Deze modules volg je samen met de deelnemers van de andere eerste faseopleidingen Maatschappij & Gezondheid (o.a. Infectieziektebestrijding, medische milieukunde, beleid en advies, tuberculose). Je verkent het vakgebied van de public health en leert belangrijke basisvaardigheden.

Tijdens deze module verdiep je je in de achtergronden van de epidemiologie van antibioticaresistentie. Je leert werken volgens de richtlijnen en ontwikkelt adviesvaardigheden. Ook bepaal je je positie in dit complexe veld.

Tijdens deze startmodule leer je een goede risico-inschatting maken en mogelijkheden voor interventies bepalen. Je leert werken volgens de LCI-richtlijnen en maakt kennis met de wet Publieke Gezondheid, de samenwerkingspartners en de organisatie van infectieziektebestrijding.

Tijdens deze module maak je kennis met zoönosen en de risico’s die ze kunnen vormen voor de volksgezondheid. Bezoek aan de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en een varkensslachterij behoren tot het programma.

  • Vijfdaagse module Diagnostiek in de infectieziektebestrijding

We bespreken in deze module de diagnostische principes bij veel voorkomende infectieziekten. Ook is er aandacht voor moleculaire diagnostiek. We sluiten de module af met een ‘skills-lab’.

In deze module leer je, samen met deelnemers aan de profielopleidingen Medische Milieukunde en Tuberculosebestrijding, welke factoren risicoperceptie kunnen beïnvloeden. Je krijgt inzicht waarom het belangrijk is om je communicatiestijl en het communicatiedoel al naar gelang de situatie aan te passen.  En dit ga je oefenen. Ook gaan we in op de politiek-bestuurlijke processen die spelen tijdens een crisis en hoe je je hierin kunt positioneren als arts M&G.

Je leert op basis van de epidemiologie van gezondheidsrisico’s voor reizigers een inschatting maken welke risico’s de individuele reiziger loopt bij zijn reis. Conform de LCR protocollen leer je een advies op maat opstellen.
Het certificaat van deze module geeft toegang tot LCR registratie als reizigersgeneeskundige. Deze registratie is voorwaarde om als eindverantwoordelijk arts te kunnen optreden voor het reizigersspreekuur.

Deze module leert je de achtergronden van bijwerkingen en contra-indicaties van vaccins kennen. Je krijgt inzicht in vaccinontwikkeling en vaccinatiestrategieën. Hoe komt de gezondheidsraad tot zijn advies en welke ethisch aspecten spelen een rol? Het communicatieaspect ontbreekt natuurlijk niet.

Je leert samen met de deelnemers aan de profielopleidingen Medische milieukunde en Tuberculosebestrijding hoe het crisisteam is samengesteld en wat jouw rol daarin is. Ook leer je een kernboodschap formuleren en die in verschillende settings voor de camera communiceren.

Wat is de invloed van globalisering van infectiebestrijding op het Nederlandse beleid, en vice versa? Hoe werkt de internationale regelgeving en wat is de rol van het ECDC en de WHO? Dit en meer leer je tijdens deze module.

In drie dagen leer je hoe de ASG in Nederland is georganiseerd. Je ontwikkelt inzicht in de samenhang tussen soa- en seksualiteitshulpverlening. Ook leer je methoden en voorwaarden voor partnerwaarschuwing.

In deze module leer je een epidemiologisch onderzoek van een outbreak opzetten. Wat komt er kijken bij epidemiologisch onderzoek? Wat zijn de beperkingen tijdens een uitbraak en hoe ga je hiermee om?

Afhankelijk van jouw individueel opleidingsplan (IOP) kies je een aantal keuzemodules. Bijvoorbeeld:

Voor wie

Artsen die werkzaam zijn binnen de bestrijding en preventie van infectieziekten. Bijvoorbeeld bij een GGD, het RIVM, een NGO of een ministerie.
Behoor je tot een andere doelgroep? Neem dan contact met ons op. Onderdelen van de opleiding kunnen namelijk interessant voor je zijn in het kader van bij- en nascholing.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Ervaringen

Download het artikel “De arts infectieziektebestrijding; professionalisering door de jaren heen“, Jeannette de Boer (e.a.) in Infectieziektebulletin (RIVM), pag 36-38. 25 jaar Infectieziektebulletin 2015.

Video

Bekijk hieronder de film ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding, middenin de samenleving’.

Praktische informatie

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Klik op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!