030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
"Durf je gezondheidsrisico’s te onderzoeken en in te grijpen bij een outbreak?"  

Opleiding arts Infectieziektebestrijding (1e fase M+G) Print

Blog van arts infectieziektebestrijding

Klik op de afbeelding hierboven en lees het blog van Kirsten Wevers over haar werk als arts infectieziektebestrijding (9 augustus 2020).

In het kort

Infectieziekten kennen een voortdurende en onvoorspelbare dynamiek, die artsen steeds voor nieuwe uitdagingen stelt. Wil jij leren hoe we ons kunnen wapenen tegen bedreigingen? En hoe kunnen we uitbraken voorkomen? Wil jij de schakel vormen tussen de medisch-inhoudelijke kant van de zaak en de maatschappelijke kant? Doe dan deze tweejarige opleiding tot arts infectieziektebestrijding.

Hoe kom je in opleiding?

Wil je solliciteren naar een opleidingsplaats? Er is een landelijke selectieprocedure die door de stichting SOGEON wordt gecoördineerd. Informatie over de selectieprocedure vind je op www.artsmg.nl. Als aios in deze profielopleiding kom je in dienst van SBOH.

Wat je leert

Leer bewaken, beheersen en beschermen

De profielopleiding Infectieziektebestrijding is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij + Gezondheid (1e fase M+G). De opleiding duurt in principe twee jaar, maar het instituutsonderwijs en de praktijkopleiding worden afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime aanstelling doe je er dus langer over.

Deze eerste fase rond je af met een KNMG-registratie in het profiel infectieziektebestrijding. Na afronding kun je doorstromen naar de 2e fase van de opleiding. Op die manier verwerf je de registratie tot arts maatschappij +  gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor  Infectieziektebestrijding (NVIB) gaat ervan uit dat een volwaardige arts infectieziektebestrijding zowel de eerste als de tweede fase van de opleiding heeft afgerond.

Opbouw van duale opleiding arts infectieziektebestrijding

Eerste fase

Start je in 2020 met de eerste fase van de opleiding tot arts infectieziektebestrijding, dan ziet het curriculum er als volgt uit:

 • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden, waarbij je aan de slag gaat binnen een opleidingsinstelling, zoals een GGD of het RIVM.
 • Daarna volg je gedurende drie maanden een stage in een aanpalend specialisme buiten de publieke gezondheidszorg. Te denken valt aan medische microbiologie, infectiologie/interne geneeskunde of een stage bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM.
 • Dan volgt er een stage M+G van drie maanden, waarin je de verbreding zoekt. Hierbij kun je denken aan een stage binnen de jeugdgezondheidszorg of een M+G-brede stage bij het RIVM.
 • Vervolgens ga je door met een opleidingsperiode van zes maanden bij een opleidingsinstelling.
 • Je sluit de eerste fase af met een keuzestage op basis van je individuele opleidingsplan. Deze stage duurt drie maanden.

Gedurende de hele eerste fase volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Je krijgt specifiek profielonderwijs, bijvoorbeeld over risicocommunicatie, antibioticaresistentie, outbreak­onderzoek, reizigersadvisering, en SOA-­bestrijding. Voor verdieping volg je keuzeonderwijs (op basis van je individuele opleidingsplan). Daarnaast volg je – samen met de deelnemers van de andere eerste faseopleidingen M+G – sociaalgeneeskundige onderwijsmodules bij de NSPOH.

De opleiding tot arts infectieziektebestrijding is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling.

Tweede fase

De tweede fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid. Deze fase is profieloverstijgend en volg je na afronding van de eerste fase. Je hoeft de tweede fase niet dírect na de eerste fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als profielarts.

De achtergrond

Uitbraken van infectieziekten kunnen grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Dat zorgt voor een ongekende dynamiek: mondiger burgers en nieuwe media zorgen sneller voor onrust dan ooit. Risicocommunicatie wordt belangrijker, evenals samenwerking in netwerken van bijvoorbeeld gemeenten, laboratoria, huisartsen en medisch specialisten. Globalisering zorgt voor (nieuwe) infectieziektebedreigingen, terwijl decentralisaties een risico vormen voor bestrijding daarvan.

Jouw belangrijkste competenties als arts infectieziektebestrijding zijn:

 • bewaken (surveillance)
 • beheersen (voorkom verspreiding)
 • beschermen (profylaxe, vaccinatie, hygiëne-advies)

Je maakt risico-inschattingen zowel voor de individu als de omgeving. Je bent eindverantwoordelijk voor bron- en contactonderzoek en je voert de regie bij het indiceren en uitvoeren van (grootschalige) interventies.

Deze facetten vereisen een doortastende professional, die stevig in zijn schoenen staat. De competentiegerichte opleiding tot arts infectieziektebestrijding bereidt je daar op voor.

arts Infectieziektebestrijding - NSPOH

Na afloop van de tweejarige opleiding tot arts infectieziektebestrijding:

 • heb je kennis van de eigenschappen van verschillende infectieziekten.
 • weet je hoe je de bron en de transmissieroute achterhaalt.
 • ben je bekend met diagnostiekbehandeling en interventie- en preventiemogelijkheden.
 • ben je bekend met jouw rol en verantwoordelijkheden in outbreak-onderzoek, -management en surveillance van infectieziekten.
 • ken je het belang van goede risicocommunicatie.
 • heb je je verdiept in beleidsmatige onderwerpen, zoals de organisatie van de infectieziektebestrijding op regionaal, Europees en mondiaal niveau, en de rol van de arts.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren specialisten en deskundigen op het gebied van de infectieziektebestrijding. Tijdens de opleiding wordt je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH en door erkende praktijkopleiders van de opleidingsinstellingen waar je je praktijkopleiding volgt.’

Voor wie

Artsen die zich willen richten op het voorkomen van infectieziekten en de bestrijding van uitbraken van besmettelijke ziekten. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben, kunnen de opleiding volgen.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Ervaringen

Download het artikel “De arts infectieziektebestrijding; professionalisering door de jaren heen“, Jeannette de Boer (e.a.) in Infectieziektebulletin (RIVM), pag 36-38. 25 jaar Infectieziektebulletin 2015.

Praktische informatie

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Klik op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!