030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Hoe wij voeling houden met het werkveld

De NSPOH levert een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public- en occupational health. In het onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod. Om dit te realiseren werkt de NSPOH samen met alle universiteiten en kenniscentra op ons werkgebied én vele bijbehorende  praktijkorganisaties. Hierdoor houden we voeling met het veld en sluiten we het onderwijs aan op actuele ontwikkelingen.

Hieronder geven wij een (onvolledig) overzicht van de partijen waarmee wij samenwerken.

Academische werkplaats Arbeid & Gezondheid Tilburg

Samen met HumanTotalCare, Ascender en Transvorm maakt de NSPOH een tweede termijn mogelijk van de bijzondere leerstoel: ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid  in arbeid‘ aan de Tilburg University. De leerstoel is verbonden aan de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De leerstoel wordt sinds 1 oktober 2020 vervuld door prof. dr. Evelien P. M. Brouwers. Zij volgde daarmee prof.dr.Jac van der Klink op, die met emeritaat is gegaan.

Lees meer over de Academische werkplaats Arbeid en Gezondheid

Andere samenwerkingspartners

Daarnaast werken wij samen met veel andere partijen, waaronder:

 • Faculteiten sociale geneeskunde van AUMC, EUR, UMCG, KUN, UM, UU
 • Diverse arbodiensten en OVAL
 • Diverse beroepsverenigingen zoals NVAB, NVVG, KAMG, …
 • GGD GHOR Nederland
 • RIVM
 • Hogeschool Utrecht
 • Breederode Hogeschool
 • Kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde (KCVG)
 • SBOH
 • TNO
 • UWV
 • Yellow Factory en Stichting Praktijkopleiding Arbo Professional (SPAP)
 • Actiz
 • Blik op werk
 • PHAROS