030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Visie op leren en opleiden

Wij zien professionals in de public en occupational health als competente, geïnspireerde en creatief ingestelde medewerkers. Professionals waar je iets van mag verwachten, want:

  • zij weten veel van hun werkgebied (‘knowing’).
  • zij weten hoe ze die kennis in de praktijk kunnen gebruiken (‘knowing how’).
  • zij laten dat ook zien (‘showing’).
  • zij doen dat in de praktijk ook daadwerkelijk (‘doing’).

Waarom leiden wij op?

Deze professionals zijn meer dan welkom in werkvelden die zich hardmaken voor duurzame inzetbaarheid en volksgezondheid. Werkvelden die zodoende een belangrijke maatschappelijke impact hebben en die voortdurend met de ontwikkelingen in de maatschappij mee veranderen.
Voor die professionele ontwikkeling zetten wij ons graag in.

Leerroute NSPOH deelnemer
De leerroute van de deelnemer aan NSPOH onderwijs. Met dank aan Henriette Treurniet

Hoe leiden wij op?

Dat doen wij door onderwijs te bieden dat is gebouwd op vier pijlers:

Pijler 1: Praktijkgericht onderwijs

In onze opleidingen staat de praktijk van jouw dagelijks werk centraal. Dáár liggen immers de uitdagingen en de vragen die aanleiding vormen voor leeractiviteiten, reflectie en toetsing.

 

Pijler 3: Deelnemersgericht onderwijs

Ons onderwijs doet recht aan de verschillende manieren waarop mensen leren. Leren is een cyclisch proces. Daarbij wordt voortdurend voortgebouwd op al eerder verworven kennis en ervaring. Het startpunt is voor iedereen anders.
Naarmate je je verder ontwikkelt, zal de externe sturing door opleiders en wet- en regelgeving afnemen. Zelfsturing neemt toe. Zo ook bij onze opleidingen: gaandeweg de opleiding neem je steeds meer de regie in eigen handen.

Pijler 2: Actiegericht onderwijs

Je leert door iets (zelf) te doen. Dat gaat niet vanzelf. Soms is het gewoon (hard) werken. En samenwerken. Met andere deelnemers, met docenten en trainers, met praktijkopleiders. Actiegericht leren houdt in: informatie verwerken, onderzoeken en experimenteren, lezen en schrijven, er iets van vinden, keuzes maken en resultaten boeken. Dat bieden wij in onze opleidingen.

 

Pijler 4: Competentiegericht onderwijs

Het goed uitoefenen van een vak is meer dan een verzameling vaardigheden. Je hebt kennis. Je kunt (wetenschappelijk) onderbouwen en verantwoorden. En in praktische zin kun en doe je een hoop. Maar misschien nog wel belangrijker: je vindt er iets van en je voelt er iets bij. Een bevlogen werknemer is immers een inspirerende en productieve werknemer.
Daarom leren wij je hoe je kennis, vaardigheden en een duidelijke beroepshouding integreert in een concrete werksituatie. Dat doen wij door het aanreiken van informatie, het geven van leer- en loopbaanbegeleiding en het bieden van reflectie en toetsingsmogelijkheden. Met andere woorden: dat doen wij door het bieden van competentiegericht onderwijs.

Wat doen we dan precies?

Wij doen dat in verschillende vormen:

  • In onze medische vervolgopleidingen gaan wij een educatief partnership aan met jouw werkorganisatie. Op die manier stellen we de werkpraktijk daadwerkelijk centraal. Bovendien kun je zo werken aan cyclische leerprocessen en toenemende zelfsturing. Dat is voor deelnemers te merken aan individuele opleidingsplannen, tripartiete gesprekken en de beoordeling van kritische beroepsactiviteiten.

Dit geldt ook voor onze opleiding tot Praktijkondersteuner bedrijfsarts.

Bekijk onze medische vervolgopleidingen of lees meer over de opleiding Praktijkondersteuner bedrijfsarts.

  • In onze Master of public health wordt het competentiegericht opleiden vooral zichtbaar in de relatie tussen praktijk, beleid en wetenschap. Bij alle onderdelen wordt die relatie actueel gemaakt en vertaald naar concrete beroepsactiviteiten en ¬-producten.

Lees meer over onze Master Public Health

  • In onze verpleegkundigenopleidingen zijn de vier pijlers merkbaar in de grote betrokkenheid van de deelnemers bij de invulling en uitvoering van de leeractiviteiten. In vormen van ‘action learning’ en online faciliteiten wordt gewerkt aan specifieke competenties.

Bekijk onze opleidingen voor verpleegkundigen

  • In onze bij- en nascholing ligt het accent vooral op actualiteit en inspiratie. Op basis van een efficiënte combinatie van inspirerend docentschap, eigen (leer-)activiteit en online ondersteuning wordt in korte tijd gewerkt aan gerichte professionele ontwikkeling en het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.

Bekijk onze bij- en nascholing

  • In onze incompany activiteiten sluiten we aan bij actuele en specifieke (leer-)vragen van organisaties en hun professionals. Wij maken hierop maatwerkprogramma’s op basis van onze vier pijlers.

Lees meer over ons incompany onderwijs.