030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Visie op leren en opleiden

Waarom leiden wij op?

Wij leiden professionals op die zich bezig houden met public en occupational health. Deze professionals zijn welkom in werkvelden met een belangrijke maatschappelijke impact, die voortdurend met de ontwikkelingen in de maatschappij mee veranderen.
Voor die professionele ontwikkeling zetten wij ons graag in.

Hoe leiden wij op?

Dat doen wij door onderwijs te bieden dat is gebouwd op vier pijlers. En we verwachten hetzelfde van onszelf.

Pijler 1: Competent zijn

We beschouwen competent zijn als de basis van ons onderwijs en ook van ons eigen werk. Met de opleidingen en het onderwijs van de NSPOH dragen we eraan bij dat onze deelnemers niet alleen gediplomeerd maar ook met vertrouwen hun werk uitoefenen.

Pijler 3: Verbonden zijn

We vinden dat je het werk in de public en occupational health alleen kunt doen in relatie tot anderen. Of het nu gaat om patiënten, cliënten, collega’s, organisatie, ketenpartners: je hebt elkaar nodig om maatschappelijke impact te kunnen hebben.

Pijler 2: Leiderschap tonen

We vinden het belangrijk dat deelnemers maatschappelijke impact hebben. Dat vraagt om professionals die leiderschap tonen en die proactief durven zijn in hun werk.

 

Pijler 4: Onderzoekend zijn

We vinden het van groot belang dat onze deelnemers in staat zijn te reflecteren. Deze nieuwsgierigheid -naar jezelf, naar de ander en naar maatschappelijke ontwikkelingen- vormt de basis voor wetenschappelijk onderzoek en zelfinzicht.

 

Wij doen dat in verschillende vormen:

  • In onze medische vervolgopleidingen gaan wij een educatief partnership aan met jouw werkorganisatie. Op die manier stellen we de werkpraktijk daadwerkelijk centraal. Bovendien kun je zo werken aan cyclische leerprocessen en toenemende zelfsturing. Dat is voor deelnemers te merken aan individuele opleidingsplannen, tripartiete gesprekken en de beoordeling van kritische beroepsactiviteiten.

Dit geldt ook voor onze opleiding tot Praktijkondersteuner bedrijfsarts.

Bekijk onze medische vervolgopleidingen of lees meer over de opleiding Praktijkondersteuner bedrijfsarts.

  • In onze Master of public health wordt het competentiegericht opleiden vooral zichtbaar in de relatie tussen praktijk, beleid en wetenschap. Bij alle onderdelen wordt die relatie actueel gemaakt en vertaald naar concrete beroepsactiviteiten en ¬-producten.

Lees meer over onze Master Public Health

  • In onze verpleegkundigenopleidingen zijn de vier pijlers merkbaar in de grote betrokkenheid van de deelnemers bij de invulling en uitvoering van de leeractiviteiten. In vormen van ‘action learning’ en online faciliteiten wordt gewerkt aan specifieke competenties.

Bekijk onze opleidingen voor verpleegkundigen

  • In onze bij- en nascholing ligt het accent vooral op actualiteit en inspiratie. Op basis van een efficiënte combinatie van inspirerend docentschap, eigen (leer-)activiteit en online ondersteuning wordt in korte tijd gewerkt aan gerichte professionele ontwikkeling en het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.

Bekijk onze bij- en nascholing

  • In onze incompany activiteiten sluiten we aan bij actuele en specifieke (leer-)vragen van organisaties en hun professionals. Wij maken hierop maatwerkprogramma’s op basis van onze vier pijlers.

Lees meer over ons incompany onderwijs.