030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Visie op leren en opleiden

Waarom leiden wij op?

De NSPOH levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden tot vakbekwame en inspirerende medewerkers voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. Ondernemende professionals die een toegevoegde waarde hebben voor de professionele onderneming waar zij werken.

Hoe leiden wij op?

Dat doen wij door onderwijs te bieden dat is gebouwd op vier pijlers.  De pijlers vormen uiteraard ook een leidraad voor onszelf.

Pijler 1: Competent zijn

We beschouwen competent zijn als de basis van ons onderwijs en ook van ons eigen werk. Met de opleidingen en het onderwijs van de NSPOH dragen we eraan bij dat onze deelnemers niet alleen gediplomeerd, maar ook met vertrouwen hun werk uitoefenen.

Pijler 3: Verbonden zijn

We vinden dat je het werk in de public en occupational health alleen kunt doen in relatie tot anderen. Of het nu gaat om patiënten, cliënten, collega’s, organisatie, ketenpartners: je hebt elkaar nodig om maatschappelijke impact te kunnen hebben.

Pijler 2: Leiderschap tonen

We vinden het belangrijk dat deelnemers maatschappelijke impact hebben. Dat vraagt om professionals die leiderschap tonen en die proactief durven zijn in hun werk.

Pijler 4: Onderzoekend zijn

We vinden het van groot belang dat onze deelnemers in staat zijn te reflecteren. Deze nieuwsgierigheid – naar jezelf, naar de ander en naar maatschappelijke ontwikkelingen – vormt de basis voor wetenschappelijk onderzoek en zelfinzicht.

Wij doen dat in verschillende vormen:

  • In onze medische vervolgopleidingen gaan wij een educatief partnership aan met de werkorganisatie van de aios. Op die manier stellen we de werkpraktijk daadwerkelijk centraal. Bovendien kan de aios zo werken aan cyclische leerprocessen en toenemende zelfsturing. Dat is voor deelnemers te merken aan individuele opleidingsplannen, tripartiete gesprekken en de beoordeling van kritische beroepsactiviteiten.

Bekijk onze medische vervolgopleidingen.

  • In onze Master of public health wordt het competentiegericht opleiden vooral zichtbaar in de relatie tussen praktijk, beleid en wetenschap. Bij alle onderdelen wordt die relatie actueel gemaakt en vertaald naar concrete beroepsactiviteiten en -producten.

Lees meer over onze Master Public Health

  • Naast onze opleiding Bedrijfsgeneeskunde bieden we ook andere opleidingen aan op het terrein van Arbeid & Gezondheid. De werkpraktijk staat centraal bij al deze opleidingen.

Lees meer over de Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) en de Opleiding arboverpleegkundige (AVK).

  • In onze verpleegkundigenopleidingen zijn de vier pijlers merkbaar in de grote betrokkenheid van de deelnemers bij de invulling en uitvoering van de leeractiviteiten. In vormen van ‘action learning’ en online faciliteiten wordt gewerkt aan specifieke competenties.

Bekijk onze opleidingen voor verpleegkundigen

  • In onze bij- en nascholing ligt het accent vooral op actualiteit en inspiratie. Op basis van een efficiënte combinatie van inspirerend docentschap, eigen (leer-)activiteit en online ondersteuning wordt in korte tijd gewerkt aan gerichte professionele ontwikkeling en het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.

Bekijk onze bij- en nascholing

  • In onze incompany activiteiten sluiten we aan bij actuele en specifieke (leer-)vragen van organisaties en hun professionals. Wij maken hierop maatwerkprogramma’s op basis van onze vier pijlers.

Lees meer over ons incompany onderwijs.