030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding arboverpleegkundige Print

In het kort

Treed effectief op als bedrijfsadviseur en vergroot je mogelijkheden bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Als arboverpleegkundige ben je actief op gebied van verzuimbegeleiding, preventie en advisering over verbeteringen in het arbo-, verzuim- en personeelsbeleid. Je voert zelfstandig bedrijfsgeneeskundige taken uit in taakdelegatie van de bedrijfsarts.

In deze arboverpleegkundige opleiding zit de Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) volledig geïntegreerd. Na afronding van de opleiding behaal je twee diploma’s, namelijk die van Praktijkondersteuner Bedrijfsarts en die van Arboverpleegkundige. Met deze leerroute kun je je als verpleegkundige specialiseren en ontwikkelen tot een effectief bedrijfsadviseur op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. Heb je de Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts al gedaan, dan hoef je alleen nog het laatste gedeelte van de Opleiding arboverpleegkundige te doen: 7 lesdagen en een adviesopdracht bij een klantbedrijf.

Wat je leert

Treed effectiever op als bedrijfsadviseur Arbeid en Gezondheid

De opleiding arboverpleegkundige is een praktijkgeoriënteerde opleiding op hbo-werk en denkniveau waarin je je in vijftien maanden tijd (verder) bekwaamt en ontwikkelt als bedrijfsadviseur op het gebied van arbeid en gezondheid.

De onderwerpen die aan bod komen in het onderwijs zijn:

 • Motiverende gespreksvoering
 • Verzuimbegeleiding volgens diverse NVAB-richtlijnen zoals rond psychische problemen, lage rugklachten en Klachten Arm, Nek en/of Schouder (KANS).
 • Consultvoering verzuim en re-integratie.
 • Schriftelijke (terug)rapportage en dossiervorming.
 • Wettelijk kader (taakdelegatie, Wet verbetering Poortwachter (WvP), Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Arbowet, privacywetgeving, conflicthantering).
 • Preventie en signalering (Preventief Medisch Onderzoek (PMO), beroepsziekten, arbospreekuur, werkplekbezoek).
 • Adviesvaardigheden met onder andere aandacht voor de positionering van de arboverpleegkundige in het krachtenveld en het functioneren als een ‘trusted advisor’.
 • Arbo- verzuimbeleid & organisatiekunde.
 • Intervisievaardigheden.
 • Management van veiligheidsrisico’s, gevaarlijke stoffen en andere  risico’s zoals licht, klimaat en geluid.
 • Ergonomie en fysieke belasting.
 • Psychosociale arbeidsbelasting, preventie(beleid) en duurzame inzetbaarheid volgens de capability-benadering.

De opleiding Arboverpleegkundige bestaat uit 27 lesdagen en een praktijk-gedeelte, verdeeld over 15 maanden (excl. vakantie perioden). De eerste 10-12 weken van de opleiding krijg je cursorisch onderwijs (één dag per week, inclusief openboektoets en masterclass gespreksvoering) waarin je de basiskennis en vaardigheden leert die je nodig hebt om als effectieve arboprofessional in de praktijk aan de slag te kunnen. Daarna volgt er een periode van ongeveer een jaar waarin praktijkleren centraal staat, waarbij er 1x per 2-3 weken een terugkomdag is. Tijdens deze periode voer je diverse ‘kleinere’ opdrachten uit in de praktijk, alsmede een integrale adviesopdracht voor een klantbedrijf. Daarnaast werk je minimaal één dag per week in de arbodienstverlening. Aan het einde van de opleiding presenteer je jouw advies. Bij de adviesopdracht word je bij voorkeur begeleid door een ervaren arboverpleegkundige of een bedrijfsarts.

Maatschappelijke context

De opleiding Arboverpleegkundige sluit aan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom preventie van arbeidsrisico’s, beperking van verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook past deze opleiding goed bij de recente wijzigingen in de Arbowet. Door het tekort aan bedrijfsartsen is er grote behoefte aan goed opgeleide professionals met de juiste expertise om de bedrijfsartsen te ondersteunen  in het verlenen van adequate bedrijfsgeneeskundige zorg. De opleiding biedt organisaties en bedrijfsartsen hiermee de mogelijkheid om in taakdelegatie samen te (gaan) werken met een BIG-geregistreerde arboprofessional die ook zelf tuchtrechtelijk aansprakelijk is.

Het gaat dan niet alleen meer om ondersteuning bij verzuimbegeleiding, maar steeds vaker ook om ondersteuning bij preventie, duurzame inzetbaarheid en betere verankering ervan in het arbo-, verzuim- en personeelsbeleid. Als arboverpleegkundige kun je een zelfstandige bijdrage leveren aan taken op het gebied van preventie en advisering over verbeteringen in het bedrijfsbeleid.

Na afloop van de opleiding kun je:

 • de bedrijfsarts (verdergaand dan een POB) ondersteunen en faciliteren op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid.
 • vanuit je eigen expertise een zelfstandige bijdrage leveren aan de advisering over een betere verankering en integratie van het arbo- en verzuimbeleid in het personeelsbeleid van een (klant)bedrijf.

Kwaliteitsregister

De opleiding Arboverpleegkundige is ontwikkeld in samenspraak met de Beroepsvereniging van Arboverpleegkundigen (V&VN Arbo). Na succesvolle afronding kun je je registreren in het Kwaliteitsregister voor arboverpleegkundigen. Aanmelden hiervoor kan via de website van V&VN.  Tevens is de Arboverpleegkundig opleiding geaccrediteerd voor 162 punten bij de V&VN. Na succesvolle afronding ligt de weg ook open naar registratie in het kwaliteitsregister voor POB. Aanmelden hiervoor kan via de website van de beroepsvereniging voor Praktijkondersteuners Bedrijfsarts (NVPOB).

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren docenten en specialisten uit het werkveld van de arbopraktijk.

Toelating

Voor toelating heb je:

 • Een verpleegkundige achtergrond en een registratie in het BIG-register. Heb je geen verpleegkundige achtergrond en/of geen BIG-registratie vraag dan naar de mogelijkheden.
 • Hbo-werk-en-denkniveau. Kun je het hbo-werk en denkniveau niet met een diploma aantonen? Dan kunnen wij besluiten om een assessment af te nemen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten.
 • Een relevante werkplek: voor de eerste 10 maanden – voor het POB-gedeelte van de opleiding – heb je een werkplek nodig onder begeleiding van een geregistreerde bedrijfsarts. Je dient hiervoor zelf een werkplek van minimaal 1 dag en bij voorkeur 2 dagen per week te organiseren. De bedrijfsarts dient bereid te zijn een dagdeel gratis bijscholing te volgen over coaching (2 accreditatiepunten ABSG), 1-2 uur per week vrij te maken voor casuïstiekbespreking en 6-7 coachingsgesprekken te voeren.

Voor de laatste 6 maanden (excl. vakantieperioden) heb je een werkplek nodig onder begeleiding van een geregistreerde bedrijfsarts en/of ervaren arboverpleegkundige. Zodat je kunt werken aan diverse praktijkopdrachten, waaronder een adviesopdracht voor een klantbedrijf. Je dient hiervoor zelf een werkplek en een klantbedrijf te organiseren. De arboverpleegkundige of bedrijfsarts dient bereid te zijn jou 1-2 uur per week te coachen bij de uitvoering van de verschillende opdrachten.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen met BIG-registratie professionals die als arboverpleegkundige willen gaan werken.

Informatie en aanmelding

Na je aanmelding vragen wij je om extra informatie op te sturen (cv en kopieën van diploma’s). Na ontvangst van de ingevulde documenten, ontvang je een bericht of een intakegesprek nodig is. Mocht je in aanmerking willen komen voor een vrijstelling, dan kun je dat aangeven op het inschrijfformulier. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak bij de NSPOH. Als vastgesteld is dat je aan de toelatingseisen voldoet ontvang je een plaatsingsbrief.

Praktische informatie

Het rooster omvat 27 bijeenkomsten, verdeeld over 15 maanden (excl. vakantie perioden), lestijden: 9.30 – 16.30 uur. De opleidingsdagen zijn afwisselend via afstandsonderwijs (online) en meetings bij de NSPOH in Utrecht.

Heb je al een POB-diploma behaald dan kun je in april 2024 beginnen met het laatste deel van de Opleiding arboverpleegkundige (7 lesdagen en adviesopdracht in 6 maanden).

Kosten

De prijs van de opleiding is € 9.995 (prijspeil 2024).

Heb je al een POB-diploma behaald dan is de prijs van het laatste deel van de Opleiding arboverpleegkundige € 2600 (prijspeil 2024).

Contact

Voor meer informatie over deze opleiding kun je op maandag tot en met woensdag contact opnemen met:

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.