030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
 "Ik heb geleerd mezelf te profileren, samen te werken met ketenpartners met al hun eigen belangen."  

Opleiding verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid – algemene gezondheidszorg Print

In het kort

Als verpleegkundige werk je met hart en ziel voor en met je cliënten. Soms kom je ook in situaties waarbij je moet samenwerken met partijen met uiteenlopende belangen. Bijvoorbeeld omdat belangen uit elkaar lopen. Dat is wel eens pittig. Wil jij meebewegen met de veranderingen in het vak? En wil je jouw positie als gesprekspartner verbeteren? Doe dan deze deeltijdopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid, profiel algemene gezondheidszorg.

Wat je leert

Over public health, gezondheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling

Deze vervolgopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid kent twee profielen: het profiel Algemene gezondheidszorg (AGZ) en het profiel Jeugdverpleegkundige. Dit is de opleiding Algemene gezondheidszorg.

De deeltijd vervolgopleiding Verpleegkundige AGZ heeft een post-hbo niveau en duurt anderhalf jaar. Je besteedt ongeveer zes uur per week aan contactonderwijs en zes uur per week aan zelfstudie. Je kunt een aantal modules ook volgen als bij- of nascholing. Bij voldoende deelnemers is de opleiding incompany of in jouw regio uit te voeren. Naast cursorisch onderwijs en praktijkopdrachten volg je meeloopdagen en e-onderwijs.

Achtergrond

Denk hierbij aan de te verwachten tekorten aan professionals, taakherschikking, zorgen over de betaalbaarheid van zorg. maar ook aan uitbraken van COVID-19, mazelen, ebola, westnijlvirus of aan antibioticaresistentie. De maatschappij verandert: burgers zijn assertiever en gaan op zoek naar informatie. Dat betekent dat zij kritisch zijn over het advies van de overheid of kennisinstituten als het RIVM als het gaat om bijvoorbeeld de vaccinaties.

Door de politieke en economische veranderingen zal jouw werkgever met meer partijen samenwerken. Dat maakt de vraag vanuit de markt complexer. Daarom zijn verpleegkundigen nodig die exact weten hoe de hazen lopen. Zelfbewuste verpleegkundigen, die hun positie durven innemen en stevig in hun schoenen staan. Deze vervolgopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid bereidt je hierop voor.

De opleiding

Een groot deel van de opleiding volg je samen met deelnemers van de opleiding Jeugdverpleegkundige. Wij zien namelijk dat jullie in de praktijk veel met elkaar te maken hebben. Denk aan de discussie over het rijksvaccinatieprogramma. AGZ-verpleegkundigen zijn betrokken bij de organisatie, maar jeugdverpleegkundigen gaan de discussies met de ouders aan. Dan is het handig om van elkaars werk op de hoogte te zijn. Hetzelfde geldt voor infectie-uitbraken of incidenten, zoals met de kunstgraskorrels op sportvelden. Deels moet je ook hetzelfde weten en kennen: hoe het is om voor – en met – gemeenten te werken, hoe je nog beter kunt samenwerken met netwerkpartners of hoe je mensen kunt stimuleren gezonder te leven. Wij zien dat onze gezamenlijke aanpak verpleegkundigen uit beide specialismes meerwaarde biedt.

Tijdens de opleiding staat jouw werkpraktijk centraal. Je brengt cases in, waar je gezamenlijk aan werkt. Er is aandacht voor samenwerken in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg en dit zorgt dat je steviger in je schoenen komt te staan. Dat helpt je in je werk, waarbij de nadruk ook ligt op samenwerking.

De vervolgopleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid, profiel Algemene Gezondheidszorg ziet er als volgt uit:

 • De startbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met elkaar, de medewerkers en de opleiders. Tevens krijg je toelichting over de opbouw en de verschillende onderdelen van de opleiding.

 • Persoonlijk leiderschap

Hoe behaal je je doelstellingen? Je krijgt meer inzicht in persoonlijke kwaliteiten als professional, je houding en vaardigheden. Je leert hoe je kwaliteiten verder ontwikkelt en integreert in je rol als professional.

 • Cliënt, casus en context

We gaan aan de slag met een aantal gezinnen uit de wijk Boschveld, die van alles meemaken in hun leven. Je leert breed te kijken over de grenzen van je eigen vakgebied. Aan de hand van casussen zoek je in subgroepen uit met welke wetten zij te maken krijgen en op welke hulp zij recht hebben. Ook bekijken jullie hoe de wijk is opgebouwd, welke gezondheidsproblemen er voorkomen en hoe de wijk zich verhoudt tot de gemeente Struinen.

 • Doel(groep)gerichte adviezen schrijven

Als je impact wil hebben in je werk, is het belangrijk dat je je boodschap kort en krachtig en taalkundig juist kunt formuleren. In deze module leer je hoe je dat doet. Je schrijft een webtekst, een beleidsadvies of voorlichtingstekst.

In deze module leer je hoe je cliënten, collega’s en samenwerkingspartners wil overtuigen en in de eerste 10 seconden kan meetrekken in jouw verhaal.

 • Evidence based practice voor verpleegkundigen

Deze module helpt je om zelf kleinschalig onderzoek te doen en onderzoek van anderen op waarde te kunnen schatten. Je leert in deze module goede onderzoekbare vragen formuleren, (wetenschappelijke) literatuur vinden en beoordelen en richtlijnen gebruiken. Ook besteden we aandacht aan klinische besluitvorming.

 • Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ

In deze module richt je je blik naar buiten. Je leert hoe je nog beter kunt samenwerken met anderen om een doel te bereiken. Wat is jouw rol en die van jouw organisatie in relatie tot ander partijen? Hoe werk je samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken?
De nu volgende modules volg je los van je JGZ-collega’s:

Je maakt kennis met de werkwijze van en de ontwikkelingen in de infectieziektebestrijding, tbc-bestrijding, seksuele gezondheid en soa-bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde en OGGZ. Er is een meeloopdag gedurende deze module.

 • Keuzemodules

Op basis van jouw werksituatie, ervaring en voorkeur volg je 3 dagen keuzeonderwijs.

Deze module volg je weer samen met de JGZ-verpleegkundigen. Je leert hoe je aansluit bij de beleving van een cliënt, zodat je hem kunt stimuleren om gezonder te leven. Je maakt kennis met recente modellen en concepten van gedragsbeïnvloeding en leert die gebruiken in de wijk of in de spreekkamer.

 • De eindopdracht

Gedurende de opleiding werk je aan een eindopdracht. In de eindopdracht werk je in een groepje van 4-6 deelnemers aan een actueel probleem/onderwerp uit de werkpraktijk en maak je daarvoor een implementatieplan. Het onderwerp kan inhoudelijk zijn (zoals de preventie van scabiës) of een positioneringsvraagstuk (bijvoorbeeld wat is de rol van de verpleegkundige bij forensisch onderzoek).

 • Praktijkopdrachten

In overleg met je praktijkbegeleidster maak je drie praktijkopdrachten.

Na afloop van deze anderhalf jaar durende opleiding verpleegkundige AGZ:

 • ben je gespecialiseerd in de public health.
 • heb je vaardigheden ontwikkeld op gebied van communicatie, voorlichting en advisering.
 • weet je hoe je je duidelijk positioneert als verpleegkundige in het complexe veld van de publieke gezondheid.
 • weet je hoe je samenwerkt met verschillende partijen.
 • kun je nieuwe wetenschappelijke inzichten vertalen naar beleid en advies.
 • ken je je rol in vernieuwing en onderbouwing van het beroep.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend. Daarnaast word je begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH en je praktijkbegeleider uit je eigen organisatie.

Voor wie

Voor hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in de public health of daar graag willen werken en die  een vervolgopleiding verpleegkundige AGZ willen doen.

Toelatingseisen

Hbo verpleegkunde of werkzaam op vergelijkbaar niveau.

Ervaringen

Deelnemers aan de opleiding vertellen dat hun rol en positie naar cliënten, collega’s en andere organisaties door de opleiding sterk is veranderd. Hun zelfvertrouwen is toegenomen en dat is anderen ook opgevallen.

Karien Wannée- de Smalen

Verpleegkundige M&G  i.o., GGD Hart voor Brabant, Team Infectieziekten

“Enkele maanden na de start van mijn opleiding werd bij ‘mijn GGD’ de eerste COVID-19 patiënt bevestigd. Door de outbreak verschoof mijn rol als verpleegkundige infectieziekten meer naar implementatie van beleid en coördinatie van teams. Buiten de opleiding om vonden wij als deelnemers elkaar om elkaar te helpen. Mijn verpleegkundige bijdrage in het proces rondom de teststraat voor (zorg)medewerkers kon ik gebruiken als praktijkopdracht. Zo kon ik ondanks de crisistijd, toch verder met mijn opleiding!”

Lees Kariens complete blog: Praktijkopdracht in coronatijd.

Opleiding Jeugdverpleegkundige NSPOHBetty Bakker-Camu MSc, RN

docent Hogeschool Utrecht en directeur Adviezorg

Toekomstgericht

“Als verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid beweeg je als zelfstandig en autonoom professional mee met veranderingen in de samenleving. Je werkt multidisciplinair en vaak in een netwerkstructuur. De post-hbo-opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH bereidt je voor op je rol als sociaal verpleegkundige en jeugdverpleegkundige in de verschillende expertisegebieden. Volg de hele opleiding of kies voor losse modules en ontmoet collega’s en deelnemers uit andere disciplines en van andere organisaties.”

Praktische informatie

Aanmelden:

Schrijf je vóór 1 juni 2022 in. De NSPOH hanteert een maximum van 18 deelnemers.

Omvang:

 • 25 dagen inclusief (eventuele) meeloopstage en e-onderwijs.
 • gemiddeld 10 uur per week studiebelasting

Accreditatie / Erkenning

Geaccrediteerd  voor (her)registratie door het Accreditatie Kwaliteitsregister V&V.

CanMeds

 • Organisatie: 20%
 • Maatschappelijk handelen en preventie: 40%
 • Professionaliteit en kwaliteit: 40%

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.