030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding verpleegkundige algemene gezondheidszorg – Maatschappij en Gezondheid

Opleiding verpleegkundige algemene gezondheidszorg – Maatschappij en Gezondheid Print

In het kort

Als verpleegkundige werk je met hart en ziel voor en met je cliënten. Maar soms kom je in situaties die complex zijn of politiek gevoelig liggen. Bijvoorbeeld omdat belangen uit elkaar lopen. Dat is wel eens pittig. Wil jij meebewegen met de veranderingen in het vak? En wil je jouw positie als gesprekspartner verbeteren? Doe dan deze vervolgopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid, profiel algemene gezondheidszorg.

Wat je leert

Over public health, gezondheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling

Deze vervolgopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid kent twee profielen: het profiel Algemene gezondheidszorg (AGZ) en het profiel Jeugdverpleegkundige. Dit is de opleiding Algemene gezondheidszorg.

De deeltijd vervolgopleiding Verpleegkundige AGZ heeft een post-hbo niveau en duurt anderhalf jaar. Je besteedt ongeveer zes uur per week aan contactonderwijs en zes uur per week aan zelfstudie. Je kunt een aantal modules ook volgen als bij- of nascholing. Bij voldoende deelnemers is de opleiding incompany of in jouw regio uit te voeren. Naast cursorisch onderwijs en praktijkopdrachten volg je meeloopdagen en e-onderwijs.

Achtergrond

De ontwikkelingen in de algemene gezondheidszorg gaan snel. Uitbraken van bijvoorbeeld mazelen, ebola  en antibioticaresistentie stellen ons voor uitdagingen. Door globalisering duiken soms ineens onverwachte infecties op. Burgers worden assertiever, gaan op zoek naar informatie en nemen niet meer voetstoots het advies van de professional over. Door de politieke en economische veranderingen zal jouw werkgever met meer partijen samenwerken. Dat maakt de vraag vanuit de markt complexer. Daarom zijn verpleegkundigen nodig die exact weten hoe de hazen lopen. Zelfbewuste verpleegkundigen, die hun positie durven innemen en stevig in hun schoenen staan. Deze vervolgopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid bereidt je hierop voor.

De opleiding

Een groot deel van de opleiding volg je samen met deelnemers van de opleiding Jeugdverpleegkundige. Wij zien namelijk dat jullie in de praktijk veel met elkaar te maken hebben. Denk aan de discussie over het rijksvaccinatieprogramma. AGZ-verpleegkundigen zijn betrokken bij de organisatie, maar jeugdverpleegkundigen gaan de discussies met de ouders aan. Dan is het handig om van elkaars werk op de hoogte te zijn. Hetzelfde geldt voor infectie-uitbraken of incidenten, zoals met de kunstgraskorrels op sportvelden. Wij zien dat onze gezamenlijke aanpak verpleegkundigen uit beide specialismes meerwaarde biedt.

Tijdens de opleiding staat jouw werkpraktijk centraal. Je brengt cases in, waar je gezamenlijk aan werkt. Er is ruim aandacht voor strategisch opereren. Al tijdens de opleiding ligt de nadruk op samenwerking. Met optimale samenwerkingsvaardigheden sta je steviger in je schoenen En dat helpt je in je werk, waarbij de nadruk ook ligt op samenwerking.

De vervolgopleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid, profiel Algemene Gezondheidzorg ziet er als volgt uit:

 • De startbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met elkaar, de medewerkers en de opleiders. Tevens krijg je toelichting over de opbouw en de verschillende onderdelen van de opleiding.

Gedurende de hele opleiding is er veel aandacht voor professionele ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Je legt jouw persoonlijke doelstellingen vast en werkt aan jouw kwaliteiten, houding en vaardigheden.

We gaan multidisciplinair aan de slag met een aantal gezinnen uit de wijk Boschveld, die van alles meemaken in hun leven. Aan de hand van casussen zoek je in subgroepen uit met welke wetten zij te maken krijgen en op welke hulp zij recht hebben. Ook bekijken jullie hoe de wijk is opgebouwd, welke gezondheidsproblemen er voorkomen en hoe de wijk zich verhoudt tot de gemeente Struinen.

 • Tweedaagse module schrijfvaardigheid voor verpleegkundigen
 • Driedaagse module Evidence based practice voor verpleegkundigen

Je leert in deze module goede onderzoekbare vragen formuleren, (wetenschappelijke) literatuur vinden en beoordelen en richtlijnen gebruiken. Ook besteden we aandacht aan klinische besluitvorming.

 • Driedaagse module Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ

In deze module richt je je blik naar buiten. Je leert hoe je nog beter kunt samenwerken met anderen om een doel te bereiken. Wat is jouw rol en die van jouw organisatie in relatie tot ander partijen? Hoe werk je samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken?
De nu volgende modules volg je los van je JGZ-collega’s:

Je maakt kennis met de werkwijze van en de ontwikkelingen in de infectieziektebestrijding, tbc-bestrijding, seksuele gezondheid en soa-bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde en OGGZ. Er is een meeloopdag gedurende deze module.

 • Keuzemodules

Op basis van jouw werksituatie, ervaring en voorkeur volg je 4-5 dagen keuzeonderwijs.

Deze laatste module volg je weer samen met de JGZ-verpleegkundigen. Je leert hoe je aansluit bij de beleving van een cliënt, zodat je hem kunt stimuleren om gezonder te leven. Je maakt kennis met recente modellen en concepten van gedragsbeïnvloeding en leert die gebruiken in de wijk of in de spreekkamer.

 • De eindopdracht

Gedurende de opleiding werk je aan een eindopdracht, die je met je praktijkopleider kiest. Dit kan een inhoudelijk onderwerp zijn (zoals de preventie van Scabiës) of een positioneringsvraagstuk (bijvoorbeeld wat is de rol van de verpleegkundige bij forensisch onderzoek).

 • Praktijkopdrachten

In overleg met je praktijkbegeleidster maak je drie praktijkopdrachten.

Na afloop van deze anderhalf jaar durende opleiding verpleegkundige AGZ:

 • ben je gespecialiseerd in de public health.
 • heb je vaardigheden ontwikkeld op gebied van communicatie, voorlichting en advisering.
 • weet je hoe je je duidelijk positioneert als verpleegkundige in het complexe veld van de publieke gezondheid.
 • weet je hoe je samenwerkt met verschillende partijen.
 • kun je nieuwe wetenschappelijke inzichten vertalen naar beleid en advies.
 • ken je je rol in vernieuwing en onderbouwing van het beroep.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend, onder wie:

 • Dr. Fons van der Lucht, RIVM
 • drs. Evi Vermeer, Teamcoaching
 • Tigrelle Uijttewaal, Bureau Tekst in Stijl
 • Drs. Annelies van Goor, HS Leiden

Daarnaast word je begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH en je praktijkbegeleider uit je eigen organisatie.

Voor wie

Voor hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in de public health of daar graag willen werken en die  een vervolgopleiding verpleegkundige AGZ willen doen.

Toelatingseisen

Hbo verpleegkunde of werkzaam op vergelijkbaar niveau.

Ervaringen

Deelnemers aan de opleiding vertellen dat hun rol en positie naar cliënten, collega’s en andere organisaties door de opleiding sterk is veranderd. Hun zelfvertrouwen is toegenomen en dat is anderen ook opgevallen.

Uitspraken van deelnemers aan een eerdere uitvoering van deze module:

 • “[…] heeft de opleiding mij een helikopter-view gegeven over de (inter-)nationale publieke gezondheid. Daarnaast heb ik geleerd mezelf te profileren, samen te werken met ketenpartners met al hun eigen belangen en een literatuuronderzoek op te zetten.“
 • Het was een intensief jaar, waarin ik regelmatig uit mijn comfortzone ben gehaald, maar waarin ik ook ben uitgedaagd, de nodige bagage heb ontvangen en veel inspiratie heb opgedaan. Met trots kijk ik terug op een geslaagd studiejaar, met dank aan docenten en medestudenten.”

Deze uitspraken komen uit het boekje “Deelnemers aan het woord”, dat in 2015 verscheen.  Download dit boekje en lees meer ervaringen van deelnemers aan de Opleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid.

Praktijkgericht

Dat de opleiding goed toepasbaar is in de praktijk ondervindt ook Fleur Stams, sociaal verpleegkundige (AGZ) bij de GGD Rotterdam Rijnmond. De opleiding komt ook haar goed van pas. In de video zegt ze: “De opleiding helpt me inzicht te krijgen in mijn werk. Het leert me met een andere blik te kijken naar casuïstiek, bijvoorbeeld wanneer je meldingen krijgt van infectieziekten. Ik ben nu dynamischer in dit complexe werkveld. De publieke gezondheid is een bijzondere tak van sport. Ik heb met veel ketenpartners te maken en weet nu beter hoe ik daarmee kan omgaan. En vanuit een ander perspectief ernaar kan kijken.“

Artikel in het tijdschrift Infectieziekten Bulletin

Download het artikel “Sterke sociaal verpleegkundigen” in Infectieziektebulletin (RIVM), pag 39-41, 25 jaar Infectieziektebulletin, 2015.

Opleiding Jeugdverpleegkundige NSPOH

Betty Bakker-Camu

Toekomstgericht

“Als verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid beweeg je als zelfstandig en autonoom professional mee met veranderingen in de samenleving. Je werkt multidisciplinair en vaak in een netwerkstructuur. De post-hbo-opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH bereid je voor op 2020 zoals beschreven in de expertisegebieden sociaal verpleegkundige en jeugdverpleegkundige. Volg de hele opleiding of kies voor losse modules en ontmoet collega’s en deelnemers uit andere disciplines en van andere organisaties.
Betty Bakker-Camu MSc, RN, beleidsmedewerker GGD regio Utrecht en directeur Adviezorg

Gedicht van een deelnemer

Meta Bakker, deelnemer opleiding sociaal verpleegkundige M&G - profiel AGZ NSPOH

Meta Bakker, deelnemer opleiding sociaal verpleegkundige M&G – profiel AGZ

In januari 2016, bij de afsluiting van de vervolgopleiding Verpleegkundige algemene gezondheidszorg, droeg deelneemster Meta Bakker het volgende gedicht voor:

“Het asielbeleid is niet alleen een probleem van de politiek,
buurtbewoners, scholen, huisartsen en GGD-en raakten in paniek.
Want wat voor ziektes komen er met die asielzoekers mee?
Krentenbaard, Norovirus of misschien wel HIV??
Dit is een mooie ingang, dachten Jolande en ik 1,5 jaar geleden,
om in onze hoofdopdracht aandacht aan te besteden.
“Schurft’ werd het onderwerp, want hoe klein het beestje ook mag zijn,
als je het eenmaal hebt kom je er moeilijk van af, en dat is niet fijn.
We haalden uit de statistieken bovendien,
dat 40% van de instromende asielzoekers met scabiës werd gezien.
Het gezondheidscentrum voor asielzoekers stond voor een grote klus,
screenen, smeren, wassen, daar ging veel tijd in zitten dus.
De druk werd ook steeds groter op de GGD,
dus dachten wij; hier moeten we wat mee.
We gaan verbeterpunten verzinnen,
om die uitbraken van schurft binnen de asielzoekerscentra te overwinnen.
Voortvarend aan de slag in de modules, een krachtenveldanalyse (nooit van gehoord) en een literatuurstudie EPB,
Volgens Ans gingen we het allemaal begrijpen, maar dat viel nog niet mee!
Die schurftmijt moest eens weten,
hoe wij op de materie hebben zitten zweten.
Gelukkig bleken Jolande en ik een goed team samen,
en het lukte ons om verbeterpunten te beramen.
Behandeling met tabletten bleek beter dan met crème,
en aan de samenwerking met het COA en GCA moeten we werken.
Ook de voorlichting naar de asielzoekers toe was niet adequaat,
en mijn beheersing van de Somalische, Tegrinia, Arabische en Syrische taal, is helaas onder de maat.
Een folder met pictogrammen leek ons ideaal,
zo kan iedereen de informatie lezen, en begrijpen in zijn eigen taal.
“We zijn goed bezig!” moedigde we onszelf steeds aan,
maar de instroom van asielzoekers bleef ondertussen maar gaan.
En zodoende werden we ingehaald door de praktijk,
maar wat later bleek; we kregen gelijk!
Want al onze adviezen waren terug te vinden,
in de landelijke ketenafspraken die in juni afgelopen jaar van kracht gingen.
De conclusie is, en heus ik blijf bescheiden;
het Beste idee van Nederland, komt van óns beiden!
Dus Jolande, bedankt voor de goeie en inspirerende samenwerking,

Mieke en Maaike, mijn familie, bedankt voor de morele ondersteuning.
Yelco, mijn lieve man, zonder jou had ik hier niet gestaan,
en Anita, fijne collega en praktijkbegeleidster, heel erg bedankt, het is prettig gegaan.”

Meta Bakker, deelnemer opleiding sociaal verpleegkundige M&G – profiel AGZ
Sociaal verpleegkundige Infectieziekten | GGD Hollands Noorden

Praktische informatie

Omvang:

 • 25 dagen / 54 dagdelen incl. opdrachten, meeloopstage, e-onderwijs
 • 398 uur zelfstudie

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding?  Lees meer op de pagina over opleidings- en moduleprijzen.

Accreditatie / Erkenning

Geaccrediteerd voor 162 uur voor (her)registratie door het Accreditatie Kwaliteitsregister V&V.

CanMeds

 • Organisatie: 20%
 • Maatschappelijk handelen en preventie: 40%
 • Professionaliteit en kwaliteit: 40%

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.