030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
 "Ik heb geleerd mezelf te profileren, samen te werken met ketenpartners met al hun eigen belangen."  

Opleiding verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid – algemene gezondheidszorg Print

In het kort

Als verpleegkundige werk je met hart en ziel voor en met je cliënten. Soms kom je ook in situaties waarbij je moet samenwerken met partijen met uiteenlopende belangen. Bijvoorbeeld omdat belangen uit elkaar lopen. Dat is wel eens pittig. Wil jij meebewegen met de veranderingen in het vak? En wil je jouw positie als gesprekspartner verbeteren? Doe dan deze deeltijdopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid, profiel algemene gezondheidszorg.

Opleiding wordt herzien

Door de coronapandemie hebben we geleerd hoe we als maatschappelijke gezondheidszorg goed voorbereid moeten zijn op een dergelijke impact. Daarom is er – vanuit de overheid – besloten dat artsen en verpleegkundigen in de public health specifiek geschoold moeten gaan worden over pandemieën. In dit kader worden onze bestaande opleidingen in samenwerking met GGD-GHOR NL herzien met extra expertise op dit gebied en met ruimte voor extra deelnemers.

Wat je leert

Over public health, gezondheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling

Deze vervolgopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid kent twee profielen: het profiel Algemene gezondheidszorg (AGZ) en het profiel Jeugdverpleegkundige. Dit is de opleiding Algemene gezondheidszorg.

De deeltijd vervolgopleiding Verpleegkundige AGZ heeft een post-hbo niveau en duurt ruim anderhalf jaar. Je besteedt ongeveer zes uur per week aan contactonderwijs en zes uur per week aan zelfstudie. Je kunt een aantal modules ook volgen als bij- of nascholing. Bij voldoende deelnemers is de opleiding incompany of in jouw regio uit te voeren. Naast cursorisch onderwijs en praktijkopdrachten volg je een meeloopdag en e-onderwijs.

Achtergrond

Denk hierbij aan de te verwachten tekorten aan professionals, taakherschikking, zorgen over de betaalbaarheid van zorg. Maar ook aan uitbraken van COVID-19, mazelen, ebola, westnijlvirus, monkeypox of aan antibioticaresistentie. De maatschappij verandert: burgers zijn assertiever en gaan op zoek naar informatie. Dat betekent dat zij kritisch zijn over het advies van de overheid of kennisinstituten als het RIVM als het gaat om bijvoorbeeld de vaccinaties.

Door de politieke en economische veranderingen zal jouw werkgever met meer partijen samenwerken. Dat maakt de vraag vanuit de markt complexer. Daarom zijn verpleegkundigen nodig die exact weten hoe de hazen lopen. Zelfbewuste verpleegkundigen, die hun positie durven innemen en stevig in hun schoenen staan. Deze vervolgopleiding Verpleegkundige maatschappij en gezondheid bereidt je hierop voor.

De opleiding

Een groot deel van de opleiding volg je samen met deelnemers van de opleiding Jeugdverpleegkundige. Wij zien namelijk dat jullie in de praktijk veel met elkaar te maken hebben. Denk aan de discussie over het rijksvaccinatieprogramma. AGZ-verpleegkundigen zijn betrokken bij de organisatie, maar jeugdverpleegkundigen gaan de discussies met de ouders aan. Dan is het handig om van elkaars werk op de hoogte te zijn. Hetzelfde geldt voor infectie-uitbraken of incidenten, zoals met de kunstgraskorrels op sportvelden. Deels moet je ook hetzelfde weten en kennen: hoe het is om voor – en met – gemeenten te werken, hoe je nog beter kunt samenwerken met netwerkpartners of hoe je mensen kunt stimuleren gezonder te leven. Wij zien dat onze gezamenlijke aanpak verpleegkundigen uit beide specialismes meerwaarde biedt.

Tijdens de opleiding staat jouw werkpraktijk centraal. Je brengt cases in, waar je gezamenlijk aan werkt. Er is aandacht voor samenwerken in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg en dit zorgt dat je steviger in je schoenen komt te staan. Dat helpt je in je werk, waarbij de nadruk ook ligt op samenwerking.

De vervolgopleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid, profiel Algemene Gezondheidszorg ziet er als volgt uit:

 • De startbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met elkaar, de medewerkers en de opleiders. Tevens krijg je toelichting over de opbouw en de verschillende onderdelen van de opleiding.

 • Persoonlijk leiderschap

Hoe behaal je je doelstellingen? Je krijgt meer inzicht in persoonlijke kwaliteiten als professional, je houding en vaardigheden. Je leert hoe je kwaliteiten verder ontwikkelt en integreert in je rol als professional. Daarnaast leer je in deze module hoe je je cliënten, collega’s en samenwerkingspartners wil overtuigen en in de eerste 10 seconden kunt meetrekken in jouw verhaal.

 • Evidence based practice voor verpleegkundigen

Deze module helpt je om zelf kleinschalig onderzoek te doen en onderzoek van anderen op waarde te kunnen schatten. Je leert in deze module goede onderzoekbare vragen formuleren, (wetenschappelijke) literatuur vinden en beoordelen en richtlijnen gebruiken. Ook besteden we aandacht aan klinische besluitvorming.

 • Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ

In deze module richt je je blik naar buiten. Je leert hoe je nog beter kunt samenwerken met anderen om een doel te bereiken. Wat is jouw rol en die van jouw organisatie in relatie tot ander partijen? Hoe werk je samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken?
De nu volgende modules volg je los van je JGZ-collega’s:

Je maakt kennis met de werkwijze van en de ontwikkelingen in de infectieziektebestrijding, tbc-bestrijding, seksuele gezondheid en soa-bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde en OGGZ. Er is een meeloopdag gedurende deze module.

Deze module volg je weer samen met de JGZ-verpleegkundigen. Je leert hoe je aansluit bij de beleving van een cliënt, zodat je hem kunt stimuleren om gezonder te leven. Je maakt kennis met recente modellen en concepten van gedragsbeïnvloeding en leert die gebruiken in de wijk of in de spreekkamer.

Bij het onder controle krijgen van een uitbraak van een infectieziekte zijn verschillende disciplines en organisaties betrokken. Meerdere actoren in het veld spelen bovendien een (grote) rol. Daardoor is een gestructureerde aanpak noodzakelijk, evenals oog voor de juiste maatregelen op de juiste tijd en plaats. Deze module biedt de handvatten en bereid je voor op goed management bij een outbreak.

 • Cel tot melding

Als AGZ-verpleegkundige werk je aan het voorkómen, bestrijden en de curatie van infectieziekten: soa, tbc of andere infectieziekten. Hierbij is kennis nodig over het ontstaan, de diagnose en de monitoring van infectieziekten. In vier dagen leer je meer over de celbiologie en microbiologie, de transmissieketen en de systematiek van infectieziektebestrijding en meldingsplicht, de bron- en contactopsporing tot en met de surveillance en de immunologie.

 • De eindopdracht

Gedurende de opleiding werk je aan een eindopdracht. In de eindopdracht werk je in een groepje van ca. 4 deelnemers aan een actueel probleem/onderwerp uit de werkpraktijk en maak je daarvoor een implementatieplan. Het onderwerp kan inhoudelijk zijn (zoals de preventie van scabiës) of een positioneringsvraagstuk (bijvoorbeeld wat is de rol van de verpleegkundige bij forensisch onderzoek).

 • Praktijkopdrachten

In overleg met je praktijkbegeleider ga je aan de slag met verschillende praktijkopdrachten.

Na afloop van deze ruim anderhalf jaar durende opleiding verpleegkundige AGZ:

 • ben je gespecialiseerd in de public health.
 • heb je vaardigheden ontwikkeld op gebied van communicatie, voorlichting en advisering.
 • weet je hoe je je duidelijk positioneert als verpleegkundige in het complexe veld van de publieke gezondheid.
 • weet je hoe je samenwerkt met verschillende partijen.
 • kun je nieuwe wetenschappelijke inzichten vertalen naar beleid en advies.
 • ken je je rol in vernieuwing en onderbouwing van het beroep.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend. Daarnaast word je begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH en je praktijkbegeleider uit je eigen organisatie.

Voor wie

Voor hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in de public health of daar graag willen werken en die  een vervolgopleiding verpleegkundige AGZ willen doen.

Toelatingseisen

Hbo verpleegkunde of werkzaam op vergelijkbaar niveau.

Praktische informatie

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen.

Omvang:

 • 24-25 dagen inclusief (eventuele) meeloopstage en e-onderwijs.
 • gemiddeld 10 uur per week studiebelasting..

Wil je je aanmelden voor deze opleiding?

 1. Meld je dan aan via de aanmeldknop op deze pagina.
 2. Wil je deelnemen vanuit het plan Versterking Infectieziektebestrijding Pandemische paraatheid GGD’en (VIP)? Geef je aanmelding dan ook door aan GGD GHOR Nederland.

Het aantal beschikbare plaatsen wordt over de GGD’en verdeeld.

Accreditatie / Erkenning

Geaccrediteerd voor (her)registratie door het Accreditatie Kwaliteitsregister V&V.

CanMeds

 • Organisatie: 20%
 • Maatschappelijk handelen en preventie: 40%
 • Professionaliteit en kwaliteit: 40%.

Ervaringen

Deelnemers aan de opleiding vertellen dat hun rol en positie naar cliënten, collega’s en andere organisaties door de opleiding sterk is veranderd. Hun zelfvertrouwen is toegenomen en dat is anderen ook opgevallen.

Rian Wijnhorst,

Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid, Team Infectieziektebestrijding, GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht

“De module ‘Persoonlijke Effectiviteit’ vond ik ontzettend leuk. Met name de live bijeenkomsten met de hele groep waarbij er heel veel ruimte was voor ieders ideeën en ervaringen. Er was vanuit de docent – los van de opdrachten – veel flexibiliteit om in te gaan op datgene wat er speelde individueel of in de groep. Daar heb ik veel aan gehad en kijk ik met veel plezier op terug! De module ‘Infectieziekten: van cel tot melding’, vond ik vakinhoudelijk heel leerzaam en ontzettend leuk om te volgen. Veel docenten uit de praktijk met de nodige knowhow en een leuke groep met vakgenoten om ervaringen mee uit te wisselen!”

Opleiding Jeugdverpleegkundige NSPOHBetty Bakker-Camu MSc, RN

docent Hogeschool Utrecht en directeur Adviezorg

Toekomstgericht

“Als verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid beweeg je als zelfstandig en autonoom professional mee met veranderingen in de samenleving. Je werkt multidisciplinair en vaak in een netwerkstructuur. De post-hbo-opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH bereidt je voor op je rol als sociaal verpleegkundige en jeugdverpleegkundige in de verschillende expertisegebieden. Volg de hele opleiding of kies voor losse modules en ontmoet collega’s en deelnemers uit andere disciplines en van andere organisaties.”

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.