030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Vrije richting arts M+G, medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld  

Opleiding vertrouwensarts Print

Interview met vertrouwensarts

“2e fase opleiding arts M+G: groeien in je rol en overstijgend denken”. Klik op de afbeelding hierboven en lees het hele interview met Herma Hepark over haar werk als vertrouwensarts (7 oktober 2021).

In het kort

Wil jij je medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld verdiepen? En wil je leren om advies te geven aan betrokkenen en (para) medisch professionals? Volgt dan deze nieuwe opleiding tot vertrouwensarts.

Als vertrouwensarts geef je advies en ondersteuning, zowel intern aan de medewerkers van Veilig Thuis als extern aan (para) medische professionals en betrokkenen. De vertrouwensarts verheldert en duidt de sociaal medische problematiek en adviseert mede wat nodig is om de kindermishandeling / huiselijk geweld te stoppen, de veiligheid te borgen en de eventueel opgelopen schade te herstellen.

Hoe kom je in opleiding?

Wil je solliciteren naar een opleidingsplaats? Er is een landelijke selectieprocedure die door de stichting SOGEON wordt gecoördineerd. Informatie over de selectieprocedure vind je op www.artsmg.nl. Aios komen in dienst bij de SBOH. Voor huidige vertrouwensartsen die in opleiding gaan, is er een salarisgarantieregeling.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Wat je leert

Adviseren over sociaal medische problematiek

De opleiding medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld (vertrouwensarts) is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij + Gezondheid (vrije richting M+G). De eerste fase van de opleiding duurt in principe twee jaar, maar de praktijkopleiding wordt afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime aanstelling doe je er dus langer over.

Deze eerste fase rond je af met een VVAK-registratie als vertrouwensarts. Na afronding kun je doorstromen naar de 2e fase van de opleiding arts M+G. Op die manier verwerf je de registratie tot arts maatschappij + gezondheid.

Naar verwachting wordt binnen enkele jaren het nieuwe Landelijk Opleidingsplan arts Maatschappij + Gezondheid van kracht. Het is de bedoeling dat de tweejarige opleiding tot vertrouwensarts wordt opgenomen in de vernieuwde vierjarige opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid. Bij afronding van deze vierjarige opleiding kun je je registreren als arts Maatschappij + Gezondheid, met als deskundigheidsgebied medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld in het BIG-register.

Opbouw van duale opleiding vertrouwensarts

Eerste fase

Start je in september 2021 met de opleiding tot vertrouwensarts, dan ziet het curriculum er als volgt uit:

  • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden. Je gaat dan aan de slag bij Veilig Thuis als arts in opleiding tot specialist (aios).
  • Daarna volg je twee stages buiten Veilig Thuis, van drie maanden per stage. De stages zijn gericht op verbreding en verdieping van je expertise en worden afgestemd op je individuele opleidingsplan.
  • Vervolgens ga je door met een opleidingsperiode van zes maanden bij Veilig Thuis.
  • Je sluit de opleiding af met een keuzestage op basis van je individuele opleidingsplan. Deze stage duurt drie maanden.

Gedurende de hele opleiding volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Je volgt onderwijs specifiek gericht op medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld, bijvoorbeeld over de diverse vormen van (kinder)mishandeling en seksueel misbruik en forensisch medische zaken, over de juridische grondslag van je werk en over adviesvaardigheden. Voor verdieping volg je keuzeonderwijs (op basis van je individuele opleidingsplan). Daarnaast volg je – samen met de deelnemers van de eerste faseopleidingen M+G – sociaalgeneeskundige onderwijsmodules bij de NSPOH.

De opleiding tot vertrouwensarts is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling (Veilig Thuis).

Tweede fase

De tweede fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid. Deze fase is profiel overstijgend en volg je na afronding van de eerste twee jaar. Je hoeft de tweede fase niet dírect na de eerste fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als vertrouwensarts. Afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van het nieuwe Landelijk Opleidingsplan arts M+G kun je instromen in de huidige 2e fase, of invoegen in de nieuwe vierjarige opleiding.

Na afloop van deze tweejarige opleiding tot vertrouwensarts:

  • kun je werken als vertrouwensarts.
  • heb je een heldere visie op public health en de plaats van medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld daarin.
  • weet je hoe je samen met andere professionals de zorg organiseert vanuit het belang van betrokkenen bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

De achtergrond

Vertrouwensartsen zijn werkzaam binnen Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De vertrouwensarts geeft advies en ondersteuning, zowel intern aan de medewerkers van Veilig Thuis als extern aan (para) medische professionals. De vertrouwensarts verheldert en duidt de sociaal medische problematiek en adviseert mede wat nodig is om de kindermishandeling/huiselijk geweld te stoppen, de veiligheid te borgen en de eventueel opgelopen schade te herstellen. Hiertoe voert de vertrouwensarts ook zelf gesprekken met betrokkenen, zowel cliënten als professionals.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren specialisten en deskundigen. Tijdens de opleiding word je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH en door erkende praktijkopleiders van de opleidingsinstellingen waar je je praktijkopleiding volgt.

Voor wie

Deze opleiding staat open voor artsen die een bijdrage willen leveren aan het stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld, aan het borgen van veiligheid en het herstellen van opgelopen schade. Dit kunnen zowel pas afgestudeerde basisartsen zijn als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben als vertrouwensarts of in een ander (sociaal geneeskundig) domein.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Praktische informatie

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Lees meer hierover op de pagina Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!