030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Vrije richting arts M+G, medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld  

Opleiding vertrouwensarts (eerste twee jaar) Print

Interview met vertrouwensarts

‘De afwisseling en de maatschappelijke betrokkenheid geven energie’

Elijah Sanches had één doel: plastisch chirurg worden.  Inmiddels is Elijah vertrouwensarts in opleiding bij Veilig Thuis in Leiden. ‘Alles wat ik doe, is in het belang van veiligheid voor kwetsbare mensen.’ Klik op de afbeelding hierboven en lees het interview met Elijah over zijn werk als vertrouwensarts (6 april 2022).

In het kort

Wil jij je medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld verdiepen en daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het stoppen daarvan? Volg dan deze nieuwe opleiding tot vertrouwensarts.

Vertrouwensartsen zijn werkzaam binnen Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Als vertrouwensarts geef je advies en ondersteuning, zowel intern aan de medewerkers van Veilig Thuis als extern aan (para) medische professionals en betrokkenen. Daarnaast onderzoekt en duidt de vertrouwensarts de sociaal medische problematiek en adviseert mede wat nodig is om kindermishandeling / huiselijk geweld te stoppen, veiligheid te borgen en eventueel opgelopen schade te herstellen. Hiertoe voert de vertrouwensarts ook zelf gesprekken met betrokkenen, zowel met cliënten als professionals.

De expertise van de vertrouwensarts wordt ook ingezet om bij te dragen aan (inhoudelijk) kwaliteitsbeleid zowel intern als extern (regionaal) met de ketenpartners.

Hoe kom je in opleiding?

Wil je solliciteren naar een opleidingsplaats? Er is een landelijke selectieprocedure die door de stichting SOGEON wordt gecoördineerd. Informatie over de selectieprocedure vind je op www.artsmg.nl. Aios komen in dienst bij de SBOH.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Opbouw opleiding

De opleiding medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld (vertrouwensarts) is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij + Gezondheid (vrije richting M+G). De eerste fase van de opleiding duurt in principe twee jaar, maar de praktijkopleiding wordt afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime aanstelling doe je er dus langer over.

Deze eerste fase rond je af met een VVAK-registratie als vertrouwensarts. Na afronding kun je doorstromen naar de 2e fase van de opleiding arts M+G. Op die manier verwerf je de registratie tot arts maatschappij + gezondheid.

Naar verwachting wordt binnen enkele jaren het nieuwe landelijk Opleidingsplan arts Maatschappij en Gezondheid van kracht. De tweejarige opleiding tot vertrouwensarts wordt dan opgenomen in de vernieuwde vierjarige opleiding tot arts maatschappij + gezondheid binnen het deskundigheidsgebied medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij afronding van deze vierjarige opleiding kun je je registreren als arts Maatschappij + Gezondheid in het BIG-register.

De opleiding tot vertrouwensarts is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling (Veilig Thuis). Gedurende de hele opleiding volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH.

Eerste fase

Start je met de opleiding tot vertrouwensarts, dan ziet het curriculum er als volgt uit:

  • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden. Je gaat dan aan de slag bij Veilig Thuis als arts in opleiding tot specialist (aios).
  • Daarna volg je twee stages buiten Veilig Thuis, van drie maanden per stage. Eén stage in een aanpalend klinisch specialisme, zoals psychiatrie of verslavingszorg en één stage M+G waarin je de verbreding zoekt binnen het M+G werkveld.
  • Vervolgens ga je door met een opleidingsperiode van zes maanden bij Veilig Thuis.
  • En daarna is er nog een stageperiode van 3 maanden (keuzestage).

De stages zijn gericht op verbreding en verdieping van je expertise en worden afgestemd op je individuele opleidingsplan.

Wat je leert

Je volgt onderwijs specifiek gericht op medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld, bijvoorbeeld over de diverse vormen van (kinder)mishandeling, seksueel misbruik en forensisch medische zaken, over de juridische grondslag van je werk en over adviesvaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor de professionele ontwikkeling en identiteit. Voor verdieping volg je keuzeonderwijs (op basis van je individuele opleidingsplan). Daarnaast volg je – samen met de deelnemers van de eerste faseopleidingen M+G – sociaalgeneeskundige onderwijsmodules bij de NSPOH.

Na afloop van deze tweejarige opleiding tot vertrouwensarts:

  • kun je werken als vertrouwensarts.
  • heb je een heldere visie op public health en de plaats van medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld daarin.
  • weet je hoe je samen met andere professionals de zorg organiseert vanuit het belang van betrokkenen bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

Tweede fase

De tweede fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid. Deze fase is profiel overstijgend en volg je na afronding van de eerste twee jaar. Je hoeft de tweede fase niet dírect na de eerste fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als vertrouwensarts. Afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van het nieuwe Landelijk Opleidingsplan arts M+G kun je instromen in de huidige 2e fase, of invoegen in de nieuwe vierjarige opleiding.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren specialisten en deskundigen. Tijdens de opleiding word je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH en door erkende praktijkopleiders van de opleidingsinstellingen waar je je praktijkopleiding volgt.

Voor wie

Deze opleiding staat open voor artsen die een bijdrage willen leveren aan het stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld, het borgen van veiligheid en het herstellen van opgelopen schade. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben, kunnen de opleiding volgen.

Competentiegericht

De opleiding is gericht op het verwerven van competenties conform de CanMeds-rollen. De praktijkopleiding waarbinnen je begeleid wordt door een praktijkopleider speelt hierin een centrale rol. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan.

Lia Jak over de opleiding vertrouwensarts

Lees het interview

Klik op De vertrouwensarts legt de verbinding tussen twee werelden

Praktische informatie

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking? Lees meer hierover op de pagina Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.