030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
"Durf je met wet- en regelgeving in de hand adviezen te geven?"  

Opleiding arts medische indicatiestelling en advisering (1e fase (M+G)) Print

In het kort

In Nederland hebben we een vangnet voor mensen met gezondheidsproblemen. Zij kunnen aanspraak maken op collectieve zorgvoorzieningen. Bijvoorbeeld een traplift of een gehandicaptenparkeerkaart. Maar de middelen zijn beperkt. Wil jij leren hoe je ze onafhankelijk en toetsbaar verdeelt? Binnen medische, juridische en financiële kaders? Doe dan deze opleiding tot arts medische indicatiestelling en advisering.

Wat je leert

Leer adviseren binnen medische, juridische en financiële kaders

De profielopleiding Medische indicatiestelling en advisering is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij + Gezondheid (1e fase M+G). Je kunt de volledige opleiding tot arts medische indicatiestelling en advisering volgen, maar ook één of meerdere losse onderdelen. De opleiding duurt in principe twee jaar, maar het instituutsonderwijs en de praktijkopleiding worden afgestemd op de omvang van jouw dienstverband. Bij een parttime instelling doe je er dus langer over.

Deze eerste fase rond je af met een KNMG-registratie in het profiel sociaal medische indicatiestelling en advisering. Na afronding kun je doorstromen naar fase twee van de opleiding. Op die manier verwerf je je registratie tot arts maatschappij + gezondheid.

De achtergrond

Als arts indicatiestelling en advisering toets je of iemand aanspraak kan maken op een collectieve (zorg-)voorziening. Bijvoorbeeld een traplift, een vervoersvoorziening of een gehandicaptenparkeerkaart. Ook indiceer je voor persoonlijke verzorging of opname in een verpleeghuis. Je beoordeelt dit vanuit wettelijke kaders en regelgeving, zoals de Wlz of de Wmo. Ook kijk je naar iemands persoonlijke situatie. In welke mate is iemand zelfredzaam? Kan hij of zij terugvallen op mantelzorg? In deze rol vervul je een belangrijke taak in onze samenleving, zeker gezien de vergrijzing. De opleiding tot arts medische indicatiestelling en advisering bereidt hierop voor.

Na afloop van deze tweejarige opleiding tot arts medische indicatiestelling en advisering:

  • ben je bekend met de relevante wet- en regelgeving en de relevante netwerken.
  • ken je de veranderingen in het zorgstelsel, die gericht zijn op meer zelfredzaamheid.
  • weet je welke rol je hebt als medisch adviseur in dit veranderende zorgstelsel.
  • kun je een zorgvraag analyseren en daarover adviseren.
  • kun je je advies onderbouwen en toelichten.
  • kun je beleid ontwikkelen binnen het medisch, juridisch en financieel kader.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde docenten. Zij hebben hun sporen op het terrein van maatschappij + gezondheid (en daarbuiten) ruimschoots verdiend. Tijdens de opleiding wordt je begeleid door een instituutsopleider van de NSPOH.

De opleiding tot arts medische indicatiestelling en advisering is als volgt opgebouwd:

Je volgt, in wisselende volgorde, de volgende modules:

Deze modules volg je samen met de deelnemers van de andere eerste faseopleidingen Maatschappij + Gezondheid (o.a. Infectieziektebestrijding, medische milieukunde, beleid en advies, tuberculose). Je verkent het vakgebied van de public health en leert belangrijke basisvaardigheden.

Tijdens deze module krijg je inzicht in de doelgroepen, de voorzieningen en de betekenis van gemeentelijke beleidsvrijheid. We behandelen het proces van medische oordeelsvorming en advisering, en van overige sociaal-medische advisering.

Kennis van de actuele wetgeving en de relevante jurisprudentie is cruciaal voor een juist sociaal-medisch advies. In drie dagen spijker je je kennis bij over de Wlz, de Wmo en de ZVW.

Met deze module brengen we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de regelgeving en de consequenties daarvan voor jouw adviezen aan cliënten.

Tijdens deze module ontwikkel je inzicht in culturele verschillen. Met die kennis kun beter rekening houden met de culturele en etnische achtergrond van je cliënt.

Je ontwikkelt in deze module je eigen moraal perspectief. Daarmee kun je de morele juistheid inschatten van keuzes in je eigen praktijk.

In deze module leer je hoe je zonder plankenkoorts jouw boodschap kernachtig en boeiend over brengt en hoe je adequaat reageert op lastige vragen.

Tijdens deze module krijg je kennis van de spelers in het werkveld. Wie zijn er? Vanuit welk belang acteren zij? En met wie moet je rekening houden?

In drie dagen leer je je eigen adviesstijl ontwikkelen. Daarnaast leer je het proces van adviseren doorgronden, zodat je overtuigender wordt.

  • Eendaagse module Public Health in de Europese Unie

Dit is een dag uit de module Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen. We behandelen de publieke gezondheidszorg in de Europese Unie. Zo kun je onze positie in internationaal perspectief beoordelen.

Leer hoe je een gestructureerde en onderbouwde tekst schrijft. En hoe je de kernboodschap van jouw tekst mondeling formuleert, zodat die duidelijk over de bühne komt.

Tijdens deze module leer je processen managen. Daarbij ga je uit van de kracht van een goede samenwerking. Je leert hoe je hecht partnernetwerk tot stand brengt en onderhoudt.

Deze module leert je hoe je weerstand signaleert en herkent. Hoe kun je blokkades en impasses doorbreken? En met welke interventietechnieken kun je weerstand omzetten in positieve energie?

Aan de hand van jouw individueel opleidingsplan (IOP) kies je een aantal keuzemodules, bijvoorbeeld:

  • Juridische aspecten van medische advisering
  • Ander aanbod, passend bij jouw persoonlijke leerdoelen. Leer bijvoorbeeld over time management of leidinggeven.

Voor wie

Artsen die werkzaam zijn op het gebied van sociaal-medische indicatiestelling en advies en zich verder willen specialiseren op dit vakgebied. Je werkt bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar, een GGD, een indicatieorgaan of bij de inspectie Gezondheidszorg.

Competentiegericht

Tijdens onze medische vervolgopleidingen staat de praktijk centraal. Het instituutsonderwijs sluit daarop aan. Onze opleiders en docenten zijn enthousiaste professionals uit wetenschap en praktijk. Ze creëren een gastvrije sfeer. Daarbinnen werk je samen, vaak multidisciplinair met andere deelnemers en met je opleider, aan de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast volg je keuzeonderwijs, dat je selecteert op basis van je individueel opleidingsplan.

Praktische informatie

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs?  Lees meer op de pagina over opleidings- en moduleprijzen.

Wil je meer weten over flexibele scholing, intake en leerroute, toelatingseisen, toetsing en kwaliteitsbewaking en financiering? Klik op Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!