030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Sociaal medische advisering in het kader van de jeugdwet Print

In het kort

Wil jij je kennis van de Jeugdwet opfrissen? Wil je leren wat de impact van deze wet is op de indicatiestelling voor zorg en ondersteuning? En wil je leren wat de Jeugdwet betekent voor jouw rol als medisch adviseur of als stafarts Jeugdgezondheidszorg? Doe dan deze driedaagse module.

Wat je leert

De impact van de wet op indicaties voor zorg en ondersteuning

Deze module is georganiseerd in nauwe samenwerking met Trompetter & Partners. Het is een (keuze-)onderdeel van de profielopleidingen Sociaal medische indicatiestelling en advisering en Beleid en advies. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.
Wij bieden in totaal vier modules over de medische advisering in het sociale domein:

Sinds de invoering van de Jeugdwet is de ondersteuning van jongeren overgegaan naar de gemeenten. Het gaat dan om de ondersteuning die eerder onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten viel: de Awbz-functie begeleiding. Het blijkt voor gemeenten en de betrokken jeugdigen een complex en gevoelig dossier.

Tijdens deze module bespreken we de Jeugdwet vanuit medisch perspectief en vanuit jouw rol als arts of medisch adviseur. We bespreken de verschillende sectoren binnen de Jeugdwet en gaan in op multidisciplinaire samenwerking, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. Ook behandelen we de impact van de Jeugdwet op indicaties voor zorg en ondersteuning.

De module bestaat uit een mix van colleges en besprekingen van casuïstiek. Je kunt casussen uit eigen praktijk inbrengen. Daarmee verhoog je het rendement van de module.

Na afloop van deze driedaagse module:

 • ben je bekend met de wet- en regelgeving over de indicatiestelling van de Jeugdwet.
 • ben je bekend met de jurisprudentie van bezwaar en beroep.
 • ben je bekend met de impact van de wet op indicaties voor zorg en ondersteuning.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

 • Th. Trompetter, arts, modulecoördinator / opleider NSPOH, Trompetter & Partners
 • E. Brunsveld, docente jeugdhulpverlening
 • Drs. W. Peters, juridisch beleidsmedewerker, Stimulansz
 • C. van der Hoeven, jeugdarts, tevens vertrouwensarts, Gooi en Vechtstreek.

Voor wie

Voor artsen werkzaam in het sociaal domein, zoals:

 • medisch adviseurs werkzaam in het sociale domein,
 • professionals in de jeugdgezondheidszorg zoals jeugdartsen, al dan niet in opleiding;
 • stafartsen in instelling voor jeugdhulpverlening.
 • verzekeringsgeneeskundigen.
 • bedrijfsartsen.

Toelatingseis

Diploma basisarts.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.