030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen groep 1 Print

In het kort

Deze module gaat in op het begrip Volksgezondheid en de vele perspectieven die er zijn om de problemen te doorgronden. We gaan niet inhoudelijk in op de grote gezondheidsproblemen (noem mentale gezondheid of sociaaleconomische gezondheidsverschillen) maar wel op de perspectieven op (on-)gezondheid, wat iets tot een gezondheidsprobleem maakt, hoe we de problemen in kaart brengen en hoe de kennis vervolgens gebruikt kan worden om (on-)gezondheid te agenderen.

Wat je leert

Het complexe veld van de Nederlandse volksgezondheid

De wisselwerking tussen de maatschappelijke ontwikkelingen en de gezondheid maakt het vak complex. Als professional in de volksgezondheid wil je de maatschappelijke ontwikkelingen kunnen herkennen, de invloed op de gezondheid kunnen doorgronden en kwantificeren en overheden kunnen voorzien van onderbouwde maatregelen of beleid.

Tijdens de lessen verdiep je je in de verschillende perspectieven op gezondheid: van wereldwijd tot wijk, van burger tot bestuurder. Je maakt kennis met verschillende soorten data en hoe je die kunt vertalen naar adviezen over prioriteiten. Bovendien krijg je inzicht in de onderlinge samenhang van factoren en welke afwegingen daarbij van belang zijn.

Deze basismodule is onderdeel van de Master Public Health. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.
De leerstof oefen je op situaties in je eigen praktijk en je sluit de module af met een literatuurstudie.

Na afloop van deze vijfdaagse module:

  • Kun je de problemen in de volksgezondheid herkennen en analyseren
  • Ken je een aantal kernbegrippen, perspectieven en analysemodellen van de publieke gezondheid en kun je hierop reflecteren;
  • Kun je traditionele onderzoeksmethoden in de publieke gezondheid verrijken met nieuwe en externe (big data) databronnen;
  • Kun je recente ontwikkelingen in de publieke gezondheid verklaren en hierop reflecteren en op basis daarvan uitspraken doen over toekomstige ontwikkelingen;
  • Heb je inzicht in de verschillende soorten sociaal-demografische determinanten en kun je ongelijkheden in gezondheid beschrijven en verklaren.

Docenten

Het onderwijs wordt o.a. verzorgd door prof dr. Karien Stronks (Amsterdam MC), dr. Niek Mouter (TU Delft) en dr. Hester Volten (RIVM).

Voor wie

Voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van volksgezondheid:  beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers en onderzoekers die werkzaam zijn bij GGD, gemeente, universiteit, ministerie, (koepel) van zorgverzekeraar(s), zorginstelling of een aanverwant instituut.

Toelatingseisen

Academisch werk- en denkniveau

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.