030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 Print

In het kort

Wil jij je kennis van de Wmo updaten? Wil je leren wat de effecten daarvan zijn op de ondersteuning van mensen met een beperking of psychosociaal probleem? En wil je leren wat de Wmo betekent voor jouw rol als medisch adviseur? Doe dan deze vijfdaagse module.

Wat je leert

Inhoud, effecten en ervaringen

Deze module is georganiseerd in nauwe samenwerking met Trompetter & Partners. Het is een (keuze-)onderdeel van de profielopleidingen Sociaal medische indicatiestelling en advisering en Beleid en advies. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Wij bieden in totaal vier modules over de medische advisering in het sociale domein:

• Deze module sociaal medische advisering in het kader van de Wmo
• Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz
Participatiewet
• Sociaal medische advisering in het kader van de Jeugdwet

Binnen deze modules neemt de Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo een centrale positie in, zoals de wet dat doet voor het gemeentelijk beleid. Daarom bespreken we in deze module het primair proces van de sociaal medische advisering het meest in detail.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld hoe gemeenten mensen met een beperking of psychosociale problematiek ondersteunen. In 2015 is deze wet grondig herzien. De compensatieplicht staat niet langer centraal; het gaat nu om de eigen verantwoordelijkheid van mensen om oplossingen te vinden – al dan niet gebruik makend van het sociale netwerk. Pas daarna wordt gezocht naar individuele maatwerkvoorzieningen. Daarbij blijft het medische advies onverminderd van belang.

Daarnaast zijn taken onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gekomen, die voorheen onder de Awbz vielen. In deze module bespreken we de ervaringen met en effecten van de wet.

De leerstof wordt behandeld door middel van presentaties, discussies, oefeningen en opdrachten. Je kunt casussen uit eigen praktijk inbrengen. Daarmee verhoog je het rendement van de module.

Na afloop van deze vijfdaagse module:

  • ben je bekend met relevante aspecten van de Wmo-2015.
  • heb je inzicht in de doelgroepen, de aard van de voorzieningen en de betekenis van de gemeentelijke beleidsvrijheid.
  • ben je bekend met het proces van medische oordeelsvorming en advisering in deze beleidsomgeving.
  • ben je bekend met de overige sociaal medische advisering aan gemeenten, zoals gehandicaptenparkeerkaarten en medische urgenties huisvesting.
  • ben je bekend met de juridische aspecten van bezwaar en beroep.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door diverse experts uit het veld.

Voor wie

Voor artsen die in hun werk te maken hebben met sociaal medische advisering aan gemeenten: sociaal geneeskundigen en verzekeringsartsen.

Toelatingseis

Diploma basisarts BIG geregistreerd.

Praktische informatie

Mocht je accrediterende instelling er niet tussen staan en wil je wel graag punten voor jouw specialisme, neem dan minstens 6 weken voor de startdatum contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2022 waardeerden deelnemers deze module met een 9,5.

Vera Piscaer - NSPOHVera Piscaer

arts beleid en advies, CIZ

“Sinds ik werk als medisch adviseur merk ik hoe moeilijk het is om bruggen te bouwen tussen de verschillende domeinen in het sociale kader. De module Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo heeft mij veel handvatten gegeven om hier een verbeterslag in te maken.”

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.