030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Gezocht: stageplaatsen voor artsen in opleiding (aios)

Datum: 27 jun '19

Welke organisatie(s) wil(len) drie maanden een werkplek bieden aan artsen maatschappij en gezondheid (M&G)? Het gaat om plekken die leerzaam zijn voor jeugdartsen, forensisch artsen, artsen infectieziektebestrijding, artsen tuberculosebestrijding, artsen medische milieukunde. Met deze stage maakt de aios vanuit een ander perspectief dan zijn eigen opleidingsprofiel kennis met het werkveld Maatschappij & Gezondheid. De stage is gericht op verbreding.

Als organisatie kun je verwachten dat er na 3 maanden een product ligt. Denk hierbij aan een advies, een factsheet, ideeën voor betere samenwerking of een onderzoeksproduct, vaccinatievraagstukken, SOA bestrijding, integrale GGD projecten, zaken rondom de omgevingswet, een voorlichtingsproject bij een GGD… . Denk breed!

verrekijker MG 2e sollicitatieronde februari 2019

Wist je dat?

 • Vanaf 2019 stages onderdeel uitmaken van de profielopleidingen arts maatschappij & gezondheid?
 • er jaarlijks ca. 60 basisartsen starten met de profielopleiding tot jeugdarts,  forensisch arts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding en arts medische milieukunde?
 • Er drie verschillende type stages zijn: klinische stage, keuzestage en M&G stage?
 • de opleidingsinstituten NSPOH en TNO verantwoordelijk zijn om die stages te regelen?
 • een aantal wetenschappelijke verenigingen heel erg enthousiast zijn over de klinische stages?
 • aios meedenken over deze nieuwe stages en dat zij met hele interessante ideeën komen?
 • deze acties langzaam resulteren in stageplekken?
 • én dat nog meer stageplekken nodig zijn?

Waarom zou je als organisatie een plek beschikbaar stellen?

 • Om een bijdrage te leveren aan het vullen van de “rugzak” van een aios.
 • Om een onderzoek of project dat al even is blijven liggen een boost te geven.
 • Omdat je als organisatie over een periode van drie maanden extra capaciteit beschikbaar hebt voor een nieuw project en of het uitzoeken van een specifieke vraag.

Kenmerken van de stage

Soort stage De stage is bedoeld om de aios vanuit een ander perspectief kennis te laten maken met het werkveld Maatschappij & Gezondheid. Als organisatie kun je ook van de aios verwachten dat er na 3 maanden een product ligt. Denk hierbij aan een advies, een factsheet, ideeën voor betere samenwerking of een onderzoeksproduct.
Duur 3 maanden, 4 dagen per week (bij fulltime dienstverband, naar rato langer voor deeltijd-aios)
Aantal plekken Wat kan:

 • Je kunt een eenmalige plek beschikbaar, bijvoorbeeld als een project een bepaalde einddatum heeft of een opdracht een eenmalige karakter heeft.
 • Je kunt 1 of meerdere plekken beschikbaar stellen zonder begin en einddatum.
Start Een kleine groep start per 1 september en 1 december 2019, het merendeel per 1 maart 2020. Jaarlijks start er een nieuwe groep van ca. 60 aios. Startdata zijn afhankelijk van de startdatum van het onderwijs en de factor dienstverband van een aios. Bij voorkeur graag plekken die gedurende een langere periode beschikbaar zijn.
Invulling stage De leerdoelen worden geformuleerd op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan. De inhoud van de stage komt vanzelfsprekend tot stand in overleg met de stagebegeleider. Een aios maakt een stageplan en heeft dit voor de start van de stage gereed. Bij aanvang van de stage hebben alle aios reeds 9 maanden praktijkervaring opgedaan.
Begeleiding Het is niet nodig dat de stagebegeleider een erkend opleider is. Wel is uiteraard van belang dat de begeleider in staat is goede begeleiding te bieden, inclusief feedback- en beoordelingsgesprekken. Gemiddeld kan uitgegaan worden van 1 tot 2 uur begeleiding per week.
Verantwoordelijkheden De aios zijn in dienst bij de SBOH (de landelijke werkgever), de opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituten NSPOH en TNO. De aios ontvangt geen stagevergoeding. Ook ontvangt de organisatie geen financiële vergoeding voor de stage.
Afspraken Bij matching van een stageplek met de aios wordt een stageovereenkomst ondertekend. Uiteraard vindt matching alleen plaats na kennismaking tussen aios en beoogd begeleider, en na instemming van beide partijen en het opleidingsinstituut.

Een plek beschikbaar, en nu?

 • Wil je één van onze aios (mogelijk) een stageplek bieden. Stuur een e-mail naar PlanningMG@nspoh.nl.
 • Mocht je een stageplek willen bieden, maar lukt dat niet dit jaar of niet in de aangeven periode, laat het dan ook weten via e-mail naar PlanningMG@nspoh.nl.
 • Mocht je kunnen helpen door binnen je eigen netwerk meerdere stageplekken te verkrijgen dan staat het je vrij om dit bericht te delen.
 • Uiteraard lichten één van onze opleiders het één en ander ook (telefonisch) toe.

Alvast bedankt voor het in overweging nemen van dit verzoek. Het zou fantastisch zijn om dit samen voor elkaar te krijgen!