030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Milieu-epidemiologie Print

In het kort

Milieu-epidemiologisch onderzoek geeft onderbouwing aan milieugezondheidkundige risico’s afkomstig van bijvoorbeeld verkeer, antennes, veehouderij en landbouw. In deze module maak je kennis met methoden en technieken om relaties tussen milieublootstellingen en gezondheid te schatten en te duiden.

Wat je leert

Dit onderwijs is een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase arts maatschappij+gezondheid). Je kunt dit onderwijs ook volgen als bij- of nascholing.

Je krijgt een theoretische inleiding over de studie-opzet, het schatten van blootstelling en gezondheidseffecten en de relatie tussen blootstelling en gezondheid. Met opdrachten wordt dit uitgewerkt vanuit verschillende milieu-epidemiologische onderzoeksprojecten. Daarnaast neem je deel aan sessies waarin wetenschappelijke artikelen worden beoordeeld en bediscussieerd.

Na afloop van deze module:

  • ken je verschillende onderzoeksopzetten voor milieu-epidemiologisch onderzoek.
  • ken je methoden voor het schatten van blootstelling.
  • ben je bekend met het bepalen van een aantal gezondheidseffecten voor milieu-epidemiologisch onderzoek.
  • ken je verschillende typen van de respons tussen blootstelling en respons en begrijp je hoe deze gekwantificeerd worden.
  • heb je kennis genomen van de invloed van misclassificatie van blootstelling en gezondheidseffect op de blootstellings-responsrelatie.
  • kun je milieu-epidemiologisch onderzoek beoordelen en de resultaten duiden voor de praktijk.

Het onderwijs bestaat uit zelfstudie, hoorcolleges, werkgroepen met opdrachten en discussies aan de hand van te lezen wetenschappelijke artikelen.

Voor wie

Adviseurs (hbo+)  en artsen die in hun werk te maken hebben met het beoordelen en duiden van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.

Toelatingseisen

Bsiskennis van de epidemiologie (niveau BSc) wat betreft de onderwerpen:

  • Studie-opzet: case-control, cohort, dwarsdoorsnede, longitudinaal onderzoek.
  • Maten van ziekte: prevalentie, incidentie, morbiditeit, mortaliteit.
  • De begrippen determinant, risicofactor en verstorende variabele (confounder).

Coördinerend docent

Dr. ir. H. (Gerard) Hoek, universitair hoofddocent, Institute for risk-assessment sciences, Universiteit Utrecht.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.