030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Toxicologie voor de medische milieukunde risk assessment Print

In het kort

Deze cursus geeft je handvatten om een toxicologische beoordeling te maken van stoffen binnen de setting van de medische milieukunde zoals bij een GGD.

Wat je leert

Deze module is gericht op normen voor blootstelling van omwonenden aan toxische stoffen. Om een veilige productie en toepassing van chemische stoffen te waarborgen worden normen afgeleid om blootstelling aan chemische stoffen te reguleren. Zo zijn er bijvoorbeeld normen voor de maximale luchtconcentratie van chemische stoffen op de werkplek en voor wat we dagelijks bijvoorbeeld via ons voedsel en drinkwater innemen. Je leert in hoeverre gezondheidskundige afwegingen een rol spelen bij de totstandkoming van normen. Daarnaast wordt middels opdrachten aandacht besteed aan het gebruik van normen in de praktijk om een risicobeoordeling uit te voeren. Welke conclusies kunnen wel getrokken worden als een norm is overschreden en welke niet? Wanneer is er sprake van een gezondheidsrisico?

Soort scholing

E-learning, hoorcolleges, werkcolleges met opdrachten aan de hand van casuïstiek.

Na afloop van deze module:

  • ken je de totstandkoming van de normen en onzekerheden van een risicobeoordeling;
  • weet je welke normen je kunt gebruiken voor het schatten van gezondheidsrisico’s en met welke onzekerheden je rekening moet houden;
  • heb je inzicht in de stappen hoe in de praktijk te komen tot een toxicologische risicobeoordeling;
  • weet je onderscheid te maken in je beoordeling voor kort- en langdurende blootstelling;
  • ken je informatiebronnen/databases die behulpzaam kunnen zijn bij de risicobeoordeling.

Voor wie

Adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met het schatten van gezondheidsrisico’s voor omwonenden van blootstelling aan toxische stoffen. Er wordt verwacht dat je voorkennis hebt van de basisprincipes van toxicologie.

Dit onderwijs maakt deel uit van de opleiding tot arts medische milieukunde. Het aantal plaatsen voor externen is beperkt en er is voor dit onderwijs een voorrangsregeling voor GAGS in opleiding.

Toelatingseisen

Niveau

Deze module heeft een intermediate niveau. Er wordt verwacht dat je de begrippen uit de module basisprincipes toxicologie beheerst: toxicokinetiek, toxicodynamiek, dosis-responscurves met en zonder drempelwaarde, opname en verdeling van een stof in het lichaam.

Voorbereiding

  • Voor opfrissen van de basiskennis: e-learning ToxTutor.
  • Lees global door voor de eerste onderwijsdag en gebruik als naslagwerk en onderlegger: Hoofdstuk 11 uit Laura Robinson: A practical guide to toxicology and human health risk assessment. Dit is eventueel te vervangen door een hoofdstuk over human risk assessment uit Klaassen & Watkins: Casarett & Doull’s Essentials of toxicology.

Docenten

  • Ir. PMJ (Peter) Bos, Senior risicobeoordelaar RIVM, Bilthoven
  • DHJ (Rik) van de Weerdt, arts M+G medische milieukunde | Toxicoloog (ERT) | gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.