030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Gezondheidskundige beoordeling van luchtverontreiniging door fijnstof Print

In het kort

Fijnstof vormt een belangrijk risico voor de volksgezondheid, de bronnen zijn divers. Wat maakt dan dat fijnstof toch een belangrijk risico is voor de volksgezondheid en wat zijn opties voor preventie?

Wat je leert

Inhoud

Via de lucht worden we blootgesteld aan een groot scala aan stoffen. Grofweg kun je onderscheid maken in kortdurende piekblootstelling en langdurige grootschalige blootstelling. Het kan daarbij gaan om identificeerbare chemische stoffen, enkelvoudig of als mengsel of om (ultra)fijne stofdeeltjes waaraan organische of anorganische chemische stoffen gehecht zijn. In de klinische praktijk zal fijnstof zelden als ziekteoorzaak gesteld worden. Wat maakt dan dat fijnstof toch een belangrijk risico is voor de volksgezondheid?

In de ochtend zullen verschillende componenten, de bronnen, gezondheidseffecten en ziektelast, onderzoeksmethoden en mogelijke interventies van en voor luchtverontreiniging behandeld worden.

In de middag ga je oefenen met de systematiek van het beoordelen van luchtkwaliteit als risico voor de gezondheid van omwonenden. In dit onderdeel wordt ingegaan op het wettelijke kader, het schone lucht akkoord (SLA), de Omgevingswet, het GGD advies en maatregelen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de componenten (ultra)fijnstof, stikstofdioxide en roet, specifieke afkomstig van verkeer en veehouderij. Aan de hand van een aantal casussen voer je een risicobeoordeling uit. Verder kun je de impact van interventies beoordelen.

Soort scholing

Presentatie, casuĂŻstiekbespreking en oefeningen.

Na afloop van deze module

Na afloop ben je bekend met fijnstof en gezondheid in brede zin. Je kent veel voorkomende bronnen en verspreiding en gezondheidseffecten. Je bent bekend met de metingen van luchtkwaliteit en hebt kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoeksmethoden voor het kwantificeren van de relatie tussen fijnstof en gezondheid.
Ook kun je een risicobeoordeling uitvoeren voor niet-complexe situaties van luchtverontreiniging door (ultra)fijnstof, stikstofdioxide en roet. Je kent het onderscheid tussen wettelijke en gezondheidskundige advieswaarden en weet deze adequaat toe te passen. Ook heb je inzicht in mogelijkheden om blootstelling aan luchtverontreiniging te verlagen. Verder ken je de mogelijkheden om gemeenten op adequate manier te adviseren in hun luchtkwaliteitsbeleid en burgers te adviseren door wetenschappelijke kennis in de praktijk toe te passen.

Voor wie

Adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met het beoordelen van en adviseren over gezondheidsrisico’s voor omwonenden van blootstelling aan fijnstof.
Er wordt verwacht dat je enige ervaring hebt op dit gebied (1-2 jaar) en bekend met algemene principes van de epidemiologie. Dit onderwijs maakt deel uit van de opleiding tot arts medische milieukunde. Het aantal plaatsen voor externen is beperkt.

Docenten

Dhr. Dr. ir J. (Jeroen) de Hartog, adviseur milieu & gezondheid, GGD Utrecht

Toelatingseisen

Voorbereiding
Ter voorbereiding lees je de GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid van het RIVM, hoofdstuk 1 t/m 3 (tot en met pagina 58).

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.