030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Vacature examencommissie medische vervolgopleidingen (per direct)

Gezocht: arts forensische geneeskunde met affiniteit voor opleiden en de ambitie om voorzitter te worden

De NSPOH is erkend als opleidingsinstituut voor vier medische vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde –  bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde, maatschappij en gezondheid en forensische geneeskunde.

De examencommissie MVO van de NSPOH houdt toezicht op naleving van het kwaliteitssysteem rond de toetsing en geschiktheidsbeoordeling in deze opleidingen. Het toezicht betreft controle op procedures: worden de instructies, voorschriften en regels juist nageleefd? Het uitgangspunt is daarbij of dezelfde soort beoordeling in vergelijkbare gevallen eenzelfde resultaat oplevert. De examencommissie beoordeelt niet inhoudelijk of de individuele deelnemer de eindtermen behaald heeft, maar wel of het portfolio van de deelnemer volledig is. Dit doet zij door steekproefsgewijs te controleren of aan alle onderdelen van het individueel opleidingsschema (IOS) is voldaan, of toetsen conform het toetsbeleid NSPOH (Handboek Toetsing NSPOH) ontwikkeld, uitgevoerd en beoordeeld worden, of vrijstellingen conform het vrijstellingenbeleid worden uitgevoerd, of de uitvoering van een geïntensiveerd begeleidingstraject conform het kaderbesluit College Geneeskundige Specialismen (CGS) wordt toegepast en door jaarlijks een kwaliteitsonderzoek uit te voeren op een door de examencommissie bepaald specifiek onderwerp.

Daarnaast bemiddelt de examencommissie in geschillen tussen aios (arts in opleiding tot specialist), opleider en opleidingsinstituut.

De leden van de examencommissie zijn ingeschreven in het specialistenregister van de RGS. Elk specialisme van de hierboven genoemde specialismen is hiermee vertegenwoordigd.

De examencommissie wordt ondersteund door een secretaris en een managementassistent van de NSPOH.

Voor de examencommissie zijn wij per direct op zoek naar lid met een registratie als forensisch arts. Je neemt bij voorkeur al in juni 2023 deel aan de vergadering van de examencommissie in verband met het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek dat in de zomer zal plaatsvinden. In verband met het terugtreden van onze voorzitter dit voorjaar, bestaat ook de mogelijkheid om per direct voorzitter te worden van de examencommissie.

Bij aanmelding vindt een gesprek plaats met de voorzitter van de examencommissie. Leden van de examencommissie worden benoemd door de directie van de NSPOH op voordracht van de examencommissie.

Welke taken heeft een lid van de examencommissie MVO?

  1. deelname aan drie reguliere vergaderingen van elk 1,5 uur per jaar
  2. uitvoeren van het jaarlijkse portfolio- en kwaliteitsonderzoek. Dit onderzoek vindt elke zomer plaats. Uitvoering van het onderzoek en verslaglegging van de resultaten neemt ca. 6 uur per jaar in beslag.
  3. deelname aan ad hoc commissies voor het bemiddelen in geschillen. Bij een geschil vindt er een portfolio-onderzoek en een hoorzitting plaats. Dit komt gemiddeld 1 – 3 keer per jaar voor.

Heb je de ambitie om voorzitter te worden? Klik dan hier voor meer informatie over de aanvullende taken van de voorzitter van de examencommissie MVO.

Wat bieden wij?

Uitbreiding van jouw netwerk en betrokken worden bij de medische vervolgopleidingen van de NSPOH. Bij het jaarlijkse onderzoek zul je je met name richten op de MVO forensische geneeskunde. Voor deelname aan de vergaderingen, het portfolio- en kwaliteitsonderzoek en de deelname aan ad hoc commissie bij geschillen ontvang je een vergoeding.

Wat verwachten we van jou?

  • Je bent als arts M+G, profiel forensische geneeskunde ingeschreven in het specialistenregister van de RGS of als profielarts ingeschreven in het profielregister KNMG.
  • Je bent geen lid of plaatsvervangend lid van de RGS of de visitatiecommissie van de RGS.
  • Je hebt affiniteit met opleiden.
  • Je hebt ruime praktijkervaring. Ervaring als praktijkopleider is een pre.
  • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Meer weten of direct solliciteren?

Spreekt de vacature je aan en past deze binnen jouw ambities en talenten? Neem voor meer informatie contact op met de secretaris van de Examencommissie MVO: Tamara van Keulen: t.vankeulen@nspoh.nl of 06-20618327.