030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Toxicologie voor de medische milieukunde, basisprincipes Print

In het kort

In deze cursus leer je toxicologische begrippen. Die heb je nodig om verder te leren over de toxicologische risicobeoordeling van stoffen. De cursus maakt deel uit van het curriculum voor artsen medische milieukunde en heeft een beginnersniveau.

Wat je leert

Om een toxicologische risicobeoordeling te kunnen uitvoeren is het van belang dat je de basisprincipes van de toxicologie en de toxicologische risicobeoordeling leert toepassen. Begrippen die in de module aan de orde komen zijn toxiciteit (hazard/risk), blootstellingsbeoordeling, dosis–respons relatie met en zonder drempelwaarde, toxicokinetiek (opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding) en toxicodynamiek.

Soort scholing

E-learning, hoorcollege, werkcollege met opdrachten aan de hand van casuitiek.

Na afloop van deze module:

 • Ben je bekend met de begrippen toxicokinetiek en toxicodynamiek en hoe ze worden toegepast binnen de toxicologie.
 • Ken je de dosis-responstheorie en weet hoe die wordt gebruikt bij het bepalen van een veilige dosis.
 • Kun je de basisprincipes van de toxicologie onderbouwd toepassen in een eenvoudige toxicologische risicobeoordeling.

Voor wie

Adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met het schatten van gezondheidsrisico’s voor omwonenden van blootstelling aan toxische stoffen.

Toelatingseisen

Niveau

Deze cursus is voor beginners.

Voorbereiding

Er is voorafgaande aan de cursus geen voorbereiding nodig.

Er wordt gewerkt met de e-learning ToxTutor.
Daarnaast is het handboek Toxicologie geschikt om door te nemen en als naslagwerk: Laura Robinson: A practical guide to toxicology and human health risk assessment (H1 t/m H5)
Als alternatief kun je ook gebruiken Klaassen & Watkins: Casarett & Doull’s Essentials of toxicology (H2, H3, H5, H7)

Het is de bedoeling dat je dit boek zelf aanschaft of leent voor bestuderen.

Toetsing

Je kunt alleen aan de toets deelnemen als je aanwezig bent geweest bij alle onderwijsonderdelen.
De toetsstof bestaat uit de secties 1 t/m 4, 6 en 9 t/m 13 van de e-learning ToxTutor met de titels:

 •  Introduction to Toxicology
 •  Dose and Dose Response
 • Toxic Effects
 • Interactions
 • Risk Assessment
 • Introduction to Toxicokinetics
 • Absorption
 • Distribution
 • Biotransformation
 • Excretion

Docenten

 • Dr. RBT (Robbert) Verkooijen, arts M+G medische milieukunde, nucleair geneeskundige, stralingsdeskundige (SBD-CD) en toxicoloog (ERT)
 • H (Henk) Jans, arts M+G medische milieukunde, (bio)chemicus en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)
 • Dr. ir PTJ (Paul) Scheepers, universitair hoofddocent Risico-evaluatie en moleculaire epidemiologie, Radboud Universiteit Nijmegen, Toxicoloog (ERT) en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.