030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Bedrijfsarts2022 oplossing voor groeiend tekort aan bedrijfsartsen

Datum: 12 apr '17

Opleidingsplekken voor aankomende bedrijfsartsen zijn schaars. Om het tekort aan goede dokters op te lossen, zoekt een nieuwe, onafhankelijke stichting opleidingsplekken voor aankomende bedrijfsartsen en bemiddelt deze stichting bij plaatsing van de aios. De Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP) wil het tekort aan goede dokters tegengaan. Daarom is de SPAP gestart met een kweekvijver onder de naam: Bedrijfsarts2022. En het blijkt een succes. Meer dan 10 artsen hebben al belangstelling voor de opleiding bij een zelfstandige bedrijfsarts of in een kleine arbodienst. Deze artsen, vaak zij-instromers uit andere disciplines, zoeken een leuke plek om hun opleiding te doen. Wil je ook een arts opleiden in het kader van Bedrijfsarts2022? Klik op Bedrijfsarts2022 en meld  je aan.

Voor kleinere arbodiensten of zelfstandige bedrijfsartsen is het vaak lastig om erkend te worden als opleidingspraktijk en bedrijfsartsen op te leiden. Met “Bedrijfsarts2022” is het voor basisartsen mogelijk om toch ook bij deze kleine praktijken in opleiding te gaan tot geregistreerd bedrijfsarts. Voor basisartsen zijn dit interessante opleidingsplekken omdat er veel contact is met bedrijven, het werkpakket vaak breed is en zij kennis maken met zelfstandig werken als bedrijfsarts. Gezien de belangstelling van praktijken en artsen voor dit initiatief kan de eerste groep artsen begin 2018 starten met de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde. Hiermee draagt dit initiatief ook bij aan het bestrijden van het groeiend tekort aan bedrijfsartsen.

Bedrijfsarts2022De NSPOH en Yellow Factory BV hebben een innovatieve oplossing ontwikkeld. Met de oprichting van de Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP) kunnen basisartsen in een kleinere praktijk bedrijfsarts te worden. De SPAP vraagt de erkenning aan als opleidingsinstelling. De daadwerkelijke opleiding vindt plaats bij de aangesloten praktijken die dan moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die door de SPAP, en uiteindelijk door de KNMG, worden gesteld. De basisartsen kunnen kiezen: of in dienst bij de SPAP of aan de slag als zelfstandige.

Jong talent

Met “Bedrijfsarts2022” kunnen zelfstandige bedrijfsartsen en maatschappen jonge collega’s opleiden. Dat betekent een forse uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden, want er zijn 600 zelfstandige bedrijfsartsen die nu geen collega kunnen opleiden. Het voordeel voor de zelfstandig werkende bedrijfsarts die meewerkt aan het initiatief Bedrijfsarts2022 is dat hij via jonge aios een frisse blik op het vakgebied en actuele kennis in huis haalt. Hij heeft rechtstreeks contact met talenten die mogelijk kunnen toetreden tot de maatschap. Én hij draagt bij aan het oplossen van het tekort aan bedrijfsartsen in Nederland!

Opleiding

Wie als basisarts begin 2018 via bedrijfsarts2022 in opleiding gaat, doet bij meerdere kleine arbodiensten ervaring op en is in 2022 een diploma en een interessante baan rijker. De NSPOH verzorgt het cursorisch onderwijs. De opleiding past binnen de eisen zoals gesteld aan het nieuwe landelijk opleidingsplan en is een volwaardige opleiding tot bedrijfsarts.

Oplossing voor tekort

Per jaar zouden er minstens 120 artsen moeten instromen in de opleiding tot bedrijfsarts, maar in werkelijkheid zijn het er veel minder, in 2016 zo’n 40 en in 2017 iets meer dan 60 artsen. Dat is al jaren aan de gang en het tekort wordt steeds nijpender. Een knelpunt is de opleiding in de praktijk. Het traject om als arbodienst erkend te zijn om bedrijfsartsen op te leiden is ingewikkeld. Daarom vragen alleen de grotere arbodiensten die meer, of vaker, artsen opleiden, deze erkenning aan. Voor kleinere arbodiensten of zelfstandige bedrijfsartsen is het teveel moeite.