030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Individualisering van de opleidingsduur – opleiding bedrijfsarts

Iedereen stroomt bij NSPOH in als reguliere aios wat leidt tot een registratie als sociaal-geneeskundig specialist én een Europese erkenning. Aios met een medisch specialisme kunnen in aanmerking komen voor een verkort traject.

De verkorting van de opleidingsduur is alleen mogelijk als er sprake is van eerder verworven competenties, die in het kader van een specialistenopleiding in een erkende opleidingsinstelling onder supervisie van een erkende opleider zijn opgedaan. De opleiding dient minimaal aan de eisen opgenomen in Richtlijn 2005/36/EG te voldoen, qua duur en qua erkende opleidingssetting.

De in de Richtlijn opgenomen duur van de opleiding bedrijfsgeneeskunde is 4 jaar en kan alleen, als sprake is van de hiervoor genoemde eerder verworven competenties tot onder die duur worden verkort, met ten hoogste 50% bij een voltijds dienstverband.

De eigenlijke beoordeling van de ervaring en reeds verworven competenties vindt plaats gedurende de opleiding. In een individueel opleidingsschema (IOS) wordt aangegeven hoe aandacht wordt besteed aan de voortgang van de ontwikkeling en de toetsing van de veronderstelde competenties. Daarbij wordt rekening gehouden met de toetsinstrumenten in het opleidingsplan. Het eigenlijke beoordelingsmoment van de mogelijkheid tot verkorting is in elk geval meer dan zes maanden na start van de opleiding gelegen.

Geïnteresseerd? Meld je aan bij de opleiding bedrijfsarts.