030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid Print

In het kort

In het huidige werkklimaat is het cruciaal om een balans te vinden tussen wat de werknemer belangrijk vindt en de mogelijkheden die het bedrijf daarin biedt. Alleen dan blijven mensen duurzaam inzetbaar. Het capability-denken biedt een verfrissende kijk op dit vraagstuk. Wil jij leren hoe je activiteiten en interventies rond participatie, vitaliteit en inzetbaarheid integreert? Volg dan deze tweedaagse module.

Wat je leert

Deze module is een (keuze-)onderdeel van de medische vervolgopleidingen Bedrijfsgeneeskunde en Verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij & gezondheid (M&G), en van de Master of Public Health. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij zeer geschikt om incompany uit te voeren.

Veel mensen werken in dienstverlenende sectoren, zoals de gezondheidszorg, onderwijs, ICT of financiële dienstverlening. Het werk is vaak complex en dynamisch en vindt plaats in wisselende teams. Werknemers hebben grote verantwoordelijkheden. Dat maakt deze beroepen psychisch en emotioneel zwaar. Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd moeten mensen het werk ook langer volhouden.

Deze veranderende arbeidsomstandigheden vereisen een goede fit tussen werk en persoon en tussen werkeisen en persoonlijke capaciteiten. Het is cruciaal om een evenwichtige balans te vinden tussen wat de werknemer belangrijk vindt en de mogelijkheden die het bedrijf daarin biedt. Alleen dan is een duurzame inzetbaarheid van de moderne werknemer mogelijk.

Maar in de huidige (advies-)praktijk wordt vaak nog gewerkt met oudere modellen en instrumenten. Die passen vooral bij de werknemer van vroeger (FML, WAI, BRAVO), die vaak fysiek zware arbeid deed. Het capability-model biedt een inspirerend en vooral integrerend perspectief om anders tegen werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid aan te kijken. Dit model:

  • heeft oog voor psychische en emotionele belasting.
  • houdt rekening met de werknemersbelangen én met de rol van het bedrijf en de leidinggevende.
  • is ook interessant voor arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische ziekte of handicap.

Deze module over het capability-model is ontwikkeld door de NSPOH vanuit de Academische Werkplaats Arbeid & Gezondheid.

We werken met korte interactieve inleidingen, groepsdiscussies en gerichte (ervarings- en praktijkgerichte) opdrachten. Je ontwikkelt kennis over het theoretisch fundament van het capability-model. Daarnaast krijg je ook een bijpassend meetinstrumentarium aangereikt en handvatten voor een doelgerichte gesprekvoering over duurzame inzetbaarheid.

Na afloop van deze tweedaagse module:

  • heb je kennis van het ‘capability’-denken en de kracht van dit evidence based en inspirerende model.
  • weet je hoe deze benadering helpt om arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid te beschouwen vanuit een value based.
  • ben je vertrouwd met factoren die leiden tot ‘werken met plezier’, waarbij mensen productief en duurzaam aan de slag blijven.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door:

  • Emeritus hoogleraar dr. Jac van der Klink, hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid en
  • Frans Vlek, opleider/adviseur NSPOH.
  • Benedikte Schaapveld, bedrijfsarts en medisch adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Patricia van Casteren, registerpsycholoog Arbeid & Gezondheid Ascender.

Voor wie

Voor professionals en adviseurs die zich bezig houden met vraagstukken rond participatie en duurzame inzetbaarheid. Zij zijn daarnaast werkzaam bij instanties, variërend van arbeidsorganisaties en gemeenten tot allerlei vormen van sociale activering.

Voor arbeidsdeskundigen is deze module opgenomen in het overzicht met geaccrediteerde activiteiten van de NvvA die er 8 PE punten aan heeft toegekend. Wil je voor deze module graag accreditatiepunten ontvangen van de NVvA? Stuur dan uiterlijk 6 weken voor aanvang van de module een mail naar de contactpersoon van deze module.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.