030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Zoönosen Print

In het kort

Sommige ziekteverwekkers kunnen van dier op mens overgaan. Dat verschijnsel heet zoönose. Uitbraken van bijvoorbeeld vogelpest, Q-koorts en campylobacter houden veelal verband met de veterinaire sector. Echter ook op het gebied van recreatie en het houden van gezelschapsdieren liggen de nodige gevaren. Wil jij meer leren over de epidemiologie, transmissie en preventie van zoönosen? Wil je leren wie je samenwerkingspartners zijn, hoe je kunt ingrijpen om uitbraken mogelijk te voorkomen? Doe dan deze module.

Wat je leert

Risico, preventie, interventie en samenwerking

Deze module is een verplicht onderdeel in de Profielopleiding infectieziektebestrijding van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid (M&G). Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.
In deze module passeert een aantal zoönosen de revue, zoönosen die vanuit het volksgezondheidsperspectief van belang zijn. Belangrijke aspecten vanuit dit perspectief zijn: epidemiologie, kliniek, transmissie en preventie. Daarnaast besteden we aandacht aan de zoönosen in de veterinaire sector. Je leert over de werkwijze van de NVWA en de wet- en regelgeving die daarmee samenhangt. Ook leer je wanneer en hoe je kunt samenwerken met de NVWA. Als onderdeel van het programma zijn we de 1e moduledag te gast bij de Faculteit dierengeneeskunde te Utrecht en de 2e dag bij de varkensslachterij van de VION te Boxtel. Diverse rondleidingen maken dan ook onderdeel uit van het programma. Hierdoor krijg je een reëel beeld van de veterinaire werkwijze. Dit is nodig om mogelijke risico’s goed te kunnen duiden. Qua opzet gaat de module dus uit van een zogenaamde One Health benadering.
We behandelen de leerstof in de vorm van interactieve colleges over de theorie, afgewisseld met oefeningen in de praktijk.

Na afloop van deze eendaagse module:

  • ben je bekend met het wat en hoe van zoönosen.
  • heb je inzicht in de risico’s die ze (kunnen) vormen voor de volksgezondheid.
  • weet je hoe en welke interventies nodig zijn om een uitbraak te voorkomen.
  • weet je wat te doen bij een uitbraak?
  • weet je gestalte te geven aan een goede samenwerking met de NVWA.
  • ben je bekend met het werk en de daarmee samenhangende regelgeving van de veterinaire sector.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

  • Jaap Wagenaar en Rof Nijse, Faculteit dierengeneeskunde.
  • Derk Oorburg, VION.
  • Ife Fits-James, NVWA.

Voor wie

Voor artsen in de infectieziektebestrijding en artsen (bijvoorbeeld bedrijfsartsen of veterinaire artsen) die geïnteresseerd zijn in dit domein.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2018 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,2.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.