030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Voorkomen en bestrijden van infectieziekten

‘We willen toch niet dat mazelen straks weer de belangrijkste doodsoorzaak bij kindersterfte wordt? ‘

De jeugdarts heeft goed zicht op wat er speelt binnen de populatie jeugd en op passende maatregelen. Dat geldt niet alleen voor uitbraken, maar ook voor het signaleren van een dalende vaccinatiegraad.

Prijswinnend artikel over vaccinatietwijfelaars

In 2018 publiceerde Eveline Vlaanderen, jeugdarts / arts M+G, haar kwalitatieve onderzoek met de titel: “Onderzoek naar motivaties van vaccinatie weigerende ouders in Volendam” in het Tijdschrift JGZ (uitgave 3-4/2019). Dit onderzoek heeft zij uitgevoerd tijdens haar opleiding. Daarvoor ontving zij  de Marie-Louise Essink-Bot prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door de KAMG. Klik op onderstaande afbeelding om het artikel en de samenvatting te lezen.

Innovatieplan voor verbetering vaccinatiebereidheid en bereik van maternale kinkhoestvaccinatie

Maternale kinkhoestvaccinatie beschermt jonge zuigelingen in de eerste maanden na hun geboorte tegen kinkhoest. Het bereik van zwangere vrouwen in het werkgebied van JGZ Zuid-Holland West kon beter en daardoor liepen nog teveel jonge zuigelingen onnodige gezondheidsrisico’s. Ellen van der Linden, jeugdarts KNMG, schreef voor haar opleiding het document hieronder waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar een vernieuwing om het bereik te verbeteren.

Bekijk (en download) hieronder het plan: Maternale kinkhoestvaccinatie bij JGZ Zuid-Holland West; Op weg naar een optimaal bereik van de doelgroep (juni 2020).

Terug naar “Wat heb je aan een jeugdarts?”