030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

De jeugdarts als crisismanager

Van ondersteuner tot coördinator coronabestrijding. Of het nu gaat om bijspringen bij een crisis als de coronapandemie of het ondersteunen van ouders en scholen bij een zedendelict. De goed opgeleide jeugdarts kan dit!

Jeugdarts goed inzetbaar bij crisis

In het onderstaande interview vertelt Gonnie van Kranenburg – procesleider infectieziektebestrijding tijdens corona pandemie – over de kwaliteit van goedopgeleide jeugdartsen die in tijden van crisis werden ingezet. De jeugdarts kan gemakkelijk schakelen naar infectieziektebestrijding en kennis – waar nodig – doorgeven aan bijvoorbeeld verpleegkundigen. Ook zo fijn dat ze goed kunnen anticiperen en scenario-denken.

(tekst gaat verder onder video)

Productboek Calamiteiten

Michelle Haagmans, jeugdarts/arts M+G heeft tijdens haar opleiding een productboek gemaakt over rol van de JGZ tijdens calamiteiten. Bekijk (en download) hieronder het Productboek Calamiteiten; Aanbod JGZ bij calamiteiten en incidenten met risico op maatschappelijke onrust, GGD Gelderland-Midden.


Kansen voor een jeugdarts in opleiding tijdens de coronacrisis

In de kookpan van een crisis ontstaan kansen om bijvoorbeeld interdisciplinair samen te werken met als resultaat een nieuwe en efficiëntere werkwijze. In het onderstaande blog deelt Maarten Remmers, jeugdarts, ervaringen uit zijn opleiding. “Om de IZB-artsen te ontlasten en mijn stage meer diepgang te geven besloten we dat ik in de vorm van een pilot voorwacht voor de IZB-artsen zou draaien. […] Niet alleen kon ik […] deel uitmaken van het team IZB-artsen waardoor we elkaar als collega’s binnen de GGD beter leerden kennen, maar toen het weer wat rustiger werd kon samen met de IZB-artsen nieuw beleid ontwikkelen en hierover communiceren met ketenpartners.”

Het gehele blog lezen? Klik op Kansen voor aios M+G in coronacrisis van Maarten Remmers.

Terug naar “Wat heb je aan een jeugdarts?