030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Uitvoering Sociale Zekerheid in de praktijk Print

In het kort

Ben jij als (bedrijfs)arts, arbeidsdeskundige of andere arboprofessional betrokken bij re-integratietrajecten? Dan heb je te maken met de complexe sociale wetgeving rond de beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Wil je jouw kennis daarover in korte tijd opfrissen? En voorkomen dat je in relatie tot het UWV voor verrassingen komt te staan? Doe dan deze geaccrediteerde, tweedaagse module.

Wat je leert

Leer ‘UWV-proof’ werken

Deze tweedaagse module is een (keuze-)onderdeel van de medische vervolgopleidingen Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij & gezondheid (M&G). Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing.
In de praktijk komt het herhaaldelijk voor dat het UWV arbeids-(on-)geschiktheidsbeoordelingen en re-integratie-inspanningen anders interpreteert dan door jou werd bedoeld. Dit leidt soms tot onwenselijke discussies of zelfs sancties. Om te voorkomen dat je voor ‘onverwachte verrassingen’ komt te staan, maak je in deze module gedegen kennis met de toetsingscriteria ‘Poortwachter’. Ook krijgt je achtergrondinformatie over het gebruik en de functie van instrumenten als het re-integratieverslag (RIV), het Inzetbaarheidsprofiel (IZP), het Centraal Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) en de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) bij re-integratieprocessen. Dit alles met het oog op wat informeel wel ‘UWV-proof werken’ wordt genoemd.
In deze tweedaagse module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Korte inleiding met historisch overzicht.
 • Ziektewet (met arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap en bevalling) en WULBZ.
 • Deskundigenoordeel.
 • Re-integratieverslag en loonsanctie.
 • IVA met verkorte wachttijd, het begrip duurzaamheid.
 • Arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in het kader van de WIA.
 • CBBS-functionele mogelijkhedenlijst.
 • Bezwaar- en beroepsprocedures.

Theoretische behandeling vindt plaats in de vorm van hoorcolleges met visuele ondersteuning. Vervolgens oefen je in kleine groepen met voorbeeld- en eigen casuïstiek. In plenaire discussies worden de beschreven beperkingen en mogelijkheden besproken, zodat je de verschillende valkuilen en voetangels kunt vermijden.

Na afloop van deze tweedaagse module:

 • kun je belastbaarheid formuleren (bijvoorbeeld aan de hand van het inzetbaarheidsprofiel) volgende de toetsingscriteria ‘Poortwachter’.
 • ben je bekend met de huidige sociale wetgeving rond arbeidsongeschiktheid.
 • is je kennis geactualiseerd van in te zetten instrumenten.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door drs. P. Cramer, verzekeringsarts en arts Bezwaar en Beroep, verbonden aan het UWV.

Voor wie

Bedrijfsartsen (in opleiding en geregistreerd), basisartsen, arbeidsdeskundigen, ervaren arboverpleegkundigen en andere (arbo-)professionals werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 9,3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.