030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Onderwijs op het gebied van het opsporen van oogafwijkingen (voorheen visus en Vroegtijdige Opsporing Visuele Stoornissen (VOV))

Het screenen op oogafwijkingen is een belangrijke taak voor de JGZ-professional. Door systematisch onderzoek worden vroegtijdig afwijkingen aan het oog en het gezichtsvermogen gesignaleerd. Sinds juni 2019 vervangt de NCJ-richtlijn Opsporen oogafwijkingen de richtlijn Opsporing Visuele stoornissen 0 – 19 jaar uit 2010. De NSPOH verzorgt onderwijsactiviteiten op dit gebied. Inhoudelijk ondersteunt en adviseert het NCJ (Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid) de NSPOH bij het samenstellen van het onderwijsprogramma.

Hoe ziet de opzet van het onderwijs eruit?

Volgens de NCJ-richtlijn Opsporen van oogafwijkingen (2019) dient elke JGZ-organisatie ten minste 1 gecertificeerde visusinstructeur beschikbaar te hebben, zelf of in samenwerking met andere JGZ-organisaties op lokaal of regionaal niveau. De visusinstructeur leidt binnen de eigen organisatie of regio JGZ-professionals op in het opsporen van oogafwijkingen en het uitvoeren van het oogonderzoek bij jonge kinderen. Om gecertificeerd visusinstructeur te kunnen worden volgt de kandidaat de Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs. Voor deelname dient de kandidaat bekwaam te zijn in het gestandaardiseerd uitvoeren van het oogonderzoek. Een opgeleide VI wordt bijgeschreven in het NCJ Register Gecertificeerde Visusinstructeurs bij het NCJ en moet zich eens per vijf jaar herregistreren om de registratie te behouden. De NSPOH houdt dit register bij.

Trainingen en toetsingsmomenten op het gebied van het visus- en oogonderzoek

Het onderwijs voor JGZ-professionals op het gebied van het uitvoeren van het oogonderzoek en het bepalen van de visus bestaat uit verschillende scholingen en toetsingsmomenten en kan op verschillende niveaus worden ingezet.

Voor startende JGZ-artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen:

Voor artsen in de profielopleiding tot jeugdarts (1e fase M+G):

 • Tot en met cohort september 2018: 0,5 dagdeel visus en VOV in de profielopleiding tot jeugdarts.
 • Binnen de praktijkopleiding worden 2 KPB visus- en oogonderzoek afgenomen door de praktijkopleider of de eigen visusinstructeur.
 • Vanaf cohort maart 2019: twee dagdelen visus- en oogonderzoek in de profielopleiding tot jeugdarts;
 • Binnen de praktijkopleiding worden 2 KPB visus- en oogonderzoek afgenomen door de praktijkopleider of de eigen visusinstructeur.

De volgende trainingen voor artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen beschikbaar:

Voor artsen en verpleegkundig specialisten die visusinstructeur willen worden of zijn:

Wie kunnen VisusInstructeur worden?

Artsen en verpleegkundig specialisten met meer dan 3 jaar ervaring in de JGZ en affiniteit met het oogonderzoek en lesgeven kunnen visusinstructeur worden na het volgen van de tweedaagse train-de-trainerworkshop bij de NSPOH. Absolute voorwaarde voor deelname aan de workshop is dat je bekwaam bent in het gestandaardiseerd uitvoeren van het VOV- en visusoogonderzoek volgens de richtlijn Opsporing visuele stoornissen uit 2010.

Tijdens de workshop besteden we aandacht aan het op de juiste manier uitvoeren van het visus- en oogonderzoek. Omdat met de invoering van de nieuwe richtlijn e.a. veranderd is, besteden we uitgebreid aandacht aan de vernieuwde uitvoering van het oogonderzoek bij kinderen tot de leeftijd van 3 jaar en bij kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar (voorheen VOV) en het bepalen van de visus met behulp van logMAR kaarten. Daarnaast leer je op een goede manier feedback geven en oefen je in het afnemen van een KPB visus.

Afhankelijk van je vooropleiding en ervaring volg je een van de volgende routes naar de train-de-trainer workshop. Daarnaast dien je ook te voldoen aan de hieronder genoemde algemene toelatingseisen.

Algemene toelatingseisen:

 • Je bent als arts of verpleegkundig specialist minimaal 3 jaar werkzaam in de JGZ.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit voor het onderwerp en met het trainen van collega’s.
 • Je gaat de functie van visusinstructeur binnen jouw organisatie vervullen.
 • Je hebt voldoende theoretische kennis over het gestandaardiseerde oogonderzoek.
 • Je bent bekwaam in het uitvoeren van het oogonderzoek volgens de JGZ richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0 – 19 jaar uit 2010 of de JGZ richtlijn Opsporen oogafwijkingen uit 2019.

Twijfel je over je bekwaamheid in het op de juiste manier uitvoeren van het visus- en oogonderzoek? Dan raden we je aan om voorafgaand aan de workshop een training on the job te volgen. Is je theoretische kennis niet op peil volg dan eerst de module Visusonderzoek en screening op visuele stoornissen bij jonge kinderen.

Neem bij vragen contact op met Tamara van Keulen.

Herregistratie-eisen NCJ Register Gecertificeerde Visusinstructeurs

Registratie in het NCJ Register Gecertificeerde Visusinstructeurs is vijf jaar geldig. Aan de opname in dit Register zijn geen kosten verbonden.

Ben je een VI en wil je in aanmerking komen voor herregistratie? Dan heb je in de vijfjarige registratieperiode minimaal:

 • Dertig KPB’s afgenomen en
 • twee groepstrainingen gegeven en
 • drie van de vijf jaarlijkse NSPOH terugkomdagen voor VI gevolgd.

Tijdens de terugkomdagen wordt onder meer gewerkt met videofragmenten, kennistoets en praktisch oefenen. Opgeleide VI’s ontvangen hiervoor een uitnodiging.