030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 2 Print

In het kort

Of innovatie in de publieke gezondheidszorg een succes wordt, hangt af van veel factoren. Wil je leren hoe je vernieuwende programma’s, interventies, richtlijnen of werkwijzen succesvol initieert, regisseert, doorvoert en evalueert? Zodat de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg verbetert en je bijvoorbeeld antwoord krijgt op de vraag: Hoe stimuleren we een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving? Doe dan deze pittige en prikkelende module.

Wat je leert

Hoe je innovatie in de publieke gezondheid tot een succes maakt

Deze achtdaagse basismodule is een onderdeel van de Master Public Health en van de medische vervolgopleiding Maatschappij en gezondheid (M&G). Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.
Het is belangrijk dat je weet hoe een innovatie in de publieke gezondheid wordt ontwikkeld, onderzocht, effectief wordt bevonden en al dan niet geïmplementeerd in de praktijk. Alleen dan kun je inwoners, patiënten, cliënten en opdrachtgevers als gemeenten optimaal van dienst zijn. Onze maatschappij verandert voortdurend en innovatie van de praktijk van de publieke gezondheidszorg is daarom een continue proces.
In deze module ga je in op de basisbeginselen van kansrijk vernieuwen in de publieke gezondheid. Je maakt kennis met de succes- en faalfactoren bij het doorvoeren van vernieuwingen. Daarnaast leer je hoe je de principes van procesmanagement in de publieke gezondheid toepast bij het doorvoeren van complexe interventies. Je leert ook hoe je deze veranderprocessen monitort en borgt.

Na afloop van deze achtdaagse module Innovatie in de publieke gezondheid:

  • kun je een vernieuwingstraject inzetten en actoren en opdrachtgevers effectief betrekken.
  • ben je bekend met succes- en faalfactoren bij het doorvoeren van vernieuwingen.
  • ken je de instrumenten om een vernieuwingsproces te focussen, te sturen, te monitoren en te borgen.
  • ken je het belang van programmatische samenwerking en de principes van verandermanagement.

De leerstof oefen je op situaties uit je eigen praktijk. Je sluit de module af met het ontwerpen van een vernieuwingsplan. Dat doe je aan de hand van een casus uit je eigen werksituatie.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door onder meer:

  • prof.dr.ir. Maria Jansen, Universiteit Maastricht en GGD Zuid-Limburg
  • dr. Erik Ruland, arts M&G profiel B&A en IZB
  • dr. Margot Fleuren, wetenschappelijk onderzoeker en implementatie deskundige
  • drs. Jaap Walter, P2-managers
  • drs. Etske Kroon
  • drs. Myriam Gijsbers-van Pesch, organisatie adviesbureau ‘Reflaction’.

Voor wie

Deze bij- en nascholing is bedoeld voor professionals, beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers en onderzoekers in het brede veld van de volksgezondheid. Zij zijn werkzaam bij GGD, gemeente, universiteit, ministerie, (koepel) van zorgverzekeraar(s), zorginstelling of een ander soort instituut dat zich bezighoudt met volksgezondheid en beleid.

Toelatingseisen

Academisch werk- en denkniveau.

Accreditatie

Deze module is geaccrediteerd voor 40 punten. Dit is minder punten dan de daadwerkelijke contacturen, maar de accrediterende instellingen hebben bepaald dat een module niet meer dan 40 accreditatiepunten mag ontvangen.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2022 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Marleen Luning-Koster

arts Infectieziektenbestrijding

“Het is zeker mijn ambitie om in de toekomst vaker een innovatieplan te schrijven. Het proces om tot een verandering of nieuwe ontwikkeling te komen is de leukste en belangrijkste kant van mijn werk. Ik ben er immers niet om de publieke gezondheid te handhaven, maar juist om deze te verbeteren.” 

Maria Jansen - programma adviseur Innovatie in de publieke gezondheidszorg integraal vernieuwen NSPOHProf.dr.ir. Maria Jansen

programma adviseur van dit traject

“De publieke gezondheid opereert in een wisselend politiek-maatschappelijk krachtenveld. Professionals die de module Integraal Vernieuwen van de Master of Public Health hebben gevolgd, hebben geleerd de juiste beleidsadviezen en handelingsopties te formuleren op basis van onderzoek, kennis en ervaringen. Steeds stellen zij de vraag: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed. Hiermee dragen zij bij aan een effectieve en innovatieve aanpak van de complexe problemen in de publieke gezondheid.” 

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.