030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts Print

In het kort

Of het nu gaat om een vaarbewijs, machinist-diploma of rijbewijs: als keuringsarts dien je de basisprincipes van het keuren te kennen. Werk je als arts en wil je leren hoe je tot een weloverwogen en verantwoorde keuring komt? Doe dan deze basistraining van 3 middagen/avonden. .

Wat je leert

Leer tot een weloverwogen keuringsuitslag te komen

Je kunt de module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren. Deze module is ook een (keuze-)onderdeel van de medische vervolgopleiding  Bedrijfsgeneeskunde.

Er bestaat in Nederland geen training waarmee je een medische keuring voor een rijbewijs of ander vervoersdocument leert uitvoeren. Vrijgevestigde (basis-)artsen, huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen blijken hier echter wel behoefte aan te hebben. Deze module geeft u inzichten in keuringen, maar met het volgen van deze scholing krijgt u geen erkend diploma of certificaat waarmee u bevoegd bent om keuringen uit te voeren. 

De module is opgedeeld in drie blokken van vijf uur (16:00 – 21:00 uur). We wisselen interactieve colleges en praktische oefeningen met elkaar af.

Tijdens de eerste bijeenkomst introduceren we een model over risico-denken en komen de basisprincipes van het keuringsvak aan de orde. In de tweede bijeenkomst ligt de focus op de bijzondere vereisten, veiligheidsrisico’s en het keuringsproces voor wegvervoer. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt ingegaan op de modaliteiten spoor en water en stellen we de orgaansystemen en zintuigen centraal. Je leert de voornaamste risicovolle aandoeningen en ‘rode vlaggen’ signaleren. Ook krijg je instructie over welke tests nodig zijn, hoe je die verantwoord uitvoert en wanneer doorverwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

Na afloop van deze driedaagse module:

 • ken je de kerncompetenties van de keuringsarts, waarin veiligheid en wet- en regelgeving centraal staan.
 • heb je inzicht in de kenmerken en vereisten per transportmodaliteit (weg, water, spoor).
 • kun je omgaan met dilemma’s in de keuringspraktijk.
 • weet je hoe je op verantwoorde wijze afwegingen maakt.
 • daarbij kun je rekening houden met (publieke) veiligheidsrisico’s en persoonlijke belangen van de auto-, trein-, boot- of vrachtwagenbestuurder.
 • weet je welke tests of gegevens nodig zijn om risico’s en ‘rode vlaggen’ te herkennen.
 • ben je bekend met de voornaamste ziektebeelden in de vervoersector.

Deze module leidt tot een kwalificatie als geregistreerd keuringsarts in de transportsector.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten (onder voorbehoud):

 • Martin Verkuil, vakgroepleider keuringen
 • Ger Kaldenberg, bedrijfsarts, opleider/adviseur NSPOH
 • Jaap van Dijk, IKA Ned
 • Diana Verdel, senior medisch adviseur CBR

Voor wie

Artsen (geregistreerd of in opleiding) die zich in een eigen praktijk willen onderscheiden als keuringsarts in de transportsector: bijvoorbeeld huisartsen, sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs.

Toelatingseisen

Diploma basisarts BIG geregistreerd.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2022 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.