030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Globalisering van de infectieziektebestrijding Print

In het kort

De 21e eeuw staat in het teken van outbreaksre-emerging diseases, toenemende antimicrobiële resistentie en de dreiging van bioterrorisme. Door het vele verkeer van personen en goederen kan een lokale epidemie al gauw een mondiale impact krijgen. Daarom is internationale samenwerking vereist bij de bestrijding van infectieziekten. Wil jij weten hoe de internationale infectieziektebestrijding in zijn werk gaat en wat het effect van de globalisering van infectieziektebestrijding is op het Nederlandse beleid? Doe dan deze tweedaagse module.

Wat je leert

ECDC, WHO en effect van de globalisering van infectiebestrijding

Deze module is een onderdeel in de profielopleiding Infectieziektebestrijding van de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid en keuze-onderdeel in de overige profielen. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Infectieziekten trekken zich niets aan van landsgrenzen. Om snel en gecoördineerd op gezondheidsbedreigingen te kunnen reageren is samenwerking binnen de Europese Unie en daarbuiten een vereiste. In deze module staat de internationale infectieziektebestrijding centraal.

Aan de hand van recente grensoverschrijdende casussen  gaan we dieper in op de rol en functie van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Op die manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe het ECDC de lidstaten ondersteunt bij de bestrijding van (dreigende) uitbraken van infectieziekten. Ook zien we hoe samengewerkt wordt met de WHO bijvoorbeeld bij het bestrijden van de toenemende antimicrobiële resistentie. Je krijgt zo een beeld van de wisselwerking tussen de nationale en internationale infectieziektebestrijding en de betekenis hiervan voor de dagelijkse praktijk. Hoe beoordeelt het Nederlandse signaleringsoverleg bijvoorbeeld alerts vanuit ECDC en WHO? Van belang hierbij zijn begrip van de reikwijdte van:

  • nationale en internationale wet- en regelgeving, zoals de International Health Regulations van de WHO.
  • nationale en internationale surveillancesystemen.

Ten slotte staan we stil bij armoede als determinant voor gezondheid en in het verlengde daarvan leer je over de sustainable development goals van de verenigde naties.

De leerstof wordt behandeld in de vorm voordrachten, casuïstiekbesprekingen en oefeningen. Interactiviteit staat hierbij voorop: jouw actieve inbreng verhoogt het succes van de module.

Na afloop van deze tweedaagse module:

  • weet je hoe globalisering van de infectiebestrijding van invloed is op het Nederlandse beleid, en vice versa.
  • heb je inzicht in de structuur en organisatie van de infectieziektebestrijding binnen en buiten Europa.
  • ken je de internationale regelgeving op het gebied van infectieziektebestrijding.
  • ben je bekend met de rol van het ECDC en de WHO in de mondiale bestrijding van infectieziekten.
  • kun je de relevantie van internationale surveillancesystemen voor de Nederlandse praktijk beoordelen.
  • ben je bekend met de relatie tussen armoede en gezondheid.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts op het gebied van (internationale) infectieziektebestrijding.

Voor wie

Professionals werkzaam in infectieziektebestrijding zoals artsen Maatschappij & Gezondheid, jeugdartsen, bedrijfsartsen, huisartsen, medisch microbiologen en sociaal verpleegkundigen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.