030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Bedrijfsarts Bouw Print

In het kort

Introductie Bouw NSPOH -2Ben je als bedrijfsarts werkzaam in de bouwsector of wil je je hierin verdiepen? En wil je je bij Volandis laten erkennen als bedrijfsarts bouw? Volg dan eerst de module Introductie Bouw, doe direct daarna deze driedaagse module Bedrijfsarts bouw en leer de bouw kennen met specifieke aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid. Je leert de tool-box van de Bedrijfsarts Bouw gebruiken. Dit zijn instrumenten die specifiek zijn ontwikkeld voor de bedrijfsarts om gezondheidsrisico’s te beperken en beroepsziekten te voorkomen.

Wat je leert

Leer het instrumentarium van Volandis gebruiken

Deze driedaagse module tot Bedrijfsarts Bouw is een verdieping en vervolg op de Introductie Bouw. Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.
De module geeft inzicht in beroepsziekten in de bouw, inclusief bijbehorende literatuurbronnen en registratierichtlijnen. Je verdiept je in het instrumentarium van Volandis, uit het CAO-pakket individugerichte preventiezorg. Daarbij komen bouwgerelateerde aspecten van arbeid en gezondheid aan de orde. Denk aan belasting en belastbaarheid, medische keuringen, PAGO, diagnostische regels, (persoonlijke) gezondheidsadviezen en gezondheidsbeleid. Je leert relevante beoordelingsrichtlijnen, de ao-indicator en begeleidingsrichtlijnen SMB gebruiken. Ook leer je werken met de informatie uit datasystemen voor de beoordeling van arbeids­ en gezondheidsrisico’s van bouwvakkers. Ten slotte oefen je in het toepassen van kennis en kunde in de eigen bouwpraktijk.
Preventie op het gebied van arbeid en gezondheidsrisico’s in de bouw is gebaat bij een optimale samenwerking tussen bedrijfsarts en werkadviseur. Daarom is gekozen voor een gezamenlijke start en afronding van de modules Bedrijfsarts bouw en Werkadviseur bouw. De laatste dag buigen deelnemers aan beide modules zich gezamenlijk over arbeidsbelasting van bouwvakkers en risicofactoren (veiligheid, chemisch, fysisch en fysiek) in de bouwsector. Daarbij kijk je tevens naar mogelijke preventiegerichte oplossingen. Je leert in onderling overleg het instrumentarium toepassen. Deze aanpak biedt een effectieve en efficiënte leermethode om het belang van samenwerking tussen beide functies te benadrukken.
De leerstof wordt behandeld in de vorm van interactieve hoorcolleges en praktische oefeningen. Die laatste zijn gebaseerd op casuïstiek uit je eigen praktijk. De scholing vindt plaats in een bouwschool op het Bouw- en Infrapark, of op een bouwlocatie.
De module wordt afgesloten met een verplichte eindopdracht. Deze bestaat uit een volledig uitgewerkte casus, inclusief medische adviezen voor de bouwvakker en praktische adviezen voor de werkgever. Bij succesvolle afronding van deze module kun je je laten erkennen bij Volandis als bedrijfsarts bouw.

Na afloop van deze driedaagse module:

  • ben je bekend met het gereedschap in de tool-box voor bedrijfsartsen in de bouw.
  • kun je het instrumentarium hanteren om belasting en belastbaarheid van de individuele bouwvakker medisch te beoordelen.
  • heb je kennis van het CAO-pakket individugerichte preventiezorg voor de bouwnijverheid en de daarin vastgestelde toetsingscriteria voor medische keuringen, diagnostische regels, gezondheidsadviezen en multidisciplinaire begeleiding.
  • kun je het geleerde toepassen in je eigen bouwpraktijk.

Docenten

Introductie Bouw NSPOH -2018Het onderwijs wordt verzorgd door docenten van Volandis en externe deskundigen, onder wie:

  • Fred Boots, bedrijfsarts, Volandis
  • Margo Caspers, ergonoom, docent Volandis
  • Bas Sorgdrager, bedrijfsarts, NCvB
  • Kitty Meulenbeld, bedrijfsarts, opleider/adviseur NSPOH

Voor wie

Voor geregistreerde bedrijfsartsen

Bedrijfsartsen en artsen in opleiding tot bedrijfsarts, werkzaam bij of voor arbodiensten in de bouwsector die een contract met Volandis hebben, of met speciale belangstelling voor de bouw.

Toelatingseisen

Geregistreerd als bedrijfsarts (of in de eindfase van de opleiding) en werkzaam zijn in/voor de bouwnijverheid.
Je kunt pas tot deze module worden toegelaten na afronding van de tweedaagse module Introductie Bouw.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.