030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Werkadviseur bouw Print

In het kort

Introductie Bouw NSPOH -2

De preventiegerichte arbozorg in de bouw steunt op meerdere pijlers. Naast de bedrijfsarts is er de werkadviseur bouw: een generalist die praktisch, oplossingsgericht én motiverend adviseert. Een professional die weet wanneer welke hulpmiddelen en werkaanpassingen het meeste soelaas bieden voor de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Wil jij als werkadviseur bouw aan de slag? Volg dan eerst de module Introductie bouw en doe direct daarna, gelijktijdig en samen met de (bedrijfs)arts voor de bouwnijverheid, deze driedaagse module.

Wat je leert

Leer het instrumentarium van Volandis toepassen

Deze driedaagse module tot Werkadviseur bouw is een verdieping en vervolg op de Introductie bouw. Je kunt beide modules volgen als bij- of nascholing.

Tijdens deze module leer je over de inhoud en toepassing van alle voor de werkadviseur en bedrijfsarts relevante bouw-instrumenten. Zo kun je als arboprofessional probleemoplossende en concrete adviezen geven aan individuele werknemers en deels ook aan organisaties in de bouw. Bijvoorbeeld over directe, praktische werkaanpassingen, preventieve (bron)maatregelen en het gebruik van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Je oefent via eigen en voorbeeldmateriaal in het beoordelen, analyseren en aanpakken van gezondheids­ en veiligheidsrisico’s op de bouwplek. Je krijgt een aantal observatie opdrachten mee en een speciale opdracht ‘motiverend adviseren’. Die sluit aan op de basiskennis uit de startmodule Introductie Bouw, en omvat basistechnieken voor oplossingsgericht werken en motiverend adviseren. Aan de hand van deze oefening, die je uitvoert op eigen bouwlocatie en waarvan je de resultaten presenteert op de laatste dag, leer je de opgedane kennis toepassen in je eigen bouworganisatie.

Preventie op het gebied van arbeid en gezondheidsrisico’s in de bouw is gebaat bij een optimale samenwerking tussen bedrijfsarts en werkadviseur. Daarom is gekozen voor een gezamenlijk programma van de modules Werkadviseur bouw en Arts voor de bouwnijverheid. op dezelfde data. Samen met de bedrijfsarts die werkzaam is voor de bouw, krijg je inzicht en verdieping in het beoordelen van de arbeidsbelasting van diverse bouwberoepen. Ook ontwikkel je inzicht in de specifieke risicofactoren (veiligheid, chemisch, fysisch en fysiek) en het voorkomen van beroepsziekten in de bouwsector. Je oefent gezamenlijk met de instrumenten die voor beide functiegroepen relevant zijn.

Het onderwijs bestaat uit interactieve colleges, afgewisseld met korte praktijkopdrachten. Je leert van elkaar en van ervaren docenten via feedback, tips en het uitwisselen van informatie. Als oefening in ‘motivational interviewing’, houd je binnen jouw eigen bouworganisatie een interview. Ook voer je een eindopdracht uit, waarin je een case uit de eigen bouwpraktijk uitwerkt en presenteert. In een peer-­to-­peer review-opzet bespreken alle deelnemers hun cases met elkaar.

Na afloop van deze driedaagse module:

  • kun je het voor de werkadviseur relevante instrumentarium toepassen.
  • kun je individuele bouwvakkers motiverend adviseren in  gedragsverandering, zodat zij hun werkwijze aanpassen en beter gebruik maken van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • weet je hoe je met jouw arboteam en bedrijfsarts praktische adviezen kunt geven aan organisaties in de bouw over (bron)maatregelen of duurzame, preventieve oplossingen voor een veilige en gezonde arbeidssituatie.

Om erkend te kunnen worden bij Volandis als werkadviseur bouw is het vereist om de specifieke opdrachten voor deze functiegroep in deze module met positief resultaat af te ronden.

Docenten

Introductie Bouw NSPOH -2018

Het onderwijs wordt verzorgd door:

  • Margo Caspers, docent Volandis
  • Fred Boots, docent Volandis
  • Frans Vlek, opleider/adviseur NSPOH
  • Kitty Meulenbeld, bedrijfsarts/opleider NSPOH

Voor wie

Voor diverse arboprofessionals die werkzaam zijn bij of voor arbodiensten in de bouwsector die een contract met Volandis hebben. De module is ook geschikt voor professionals met speciale belangstelling voor de bouwsector. Om erkend te worden bij Volandis als werkadviseur bouw is het vereist om de opdrachten van deze module met positief resultaat af te ronden.

Toelatingseisen

Hbo werk- en denkniveau en werkzaam zijn in/voor de bouwnijverheid.
Je kunt pas tot deze module worden toegelaten na afronding van de tweedaagse module Introductie bouw.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2019 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.