030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Arts voor de bouwnijverheid Print

In het kort

Introductie Bouw NSPOH -2Ben je als bedrijfsarts werkzaam in de bouwsector of wil je je als arts nader verdiepen in de bouwnijverheid? En wil je je bij Volandis laten erkennen als arts preventiezorg voor de bouwnijverheid? Volg dan eerst de module Introductie bouw, doe direct daarna deze driedaagse module Arts voor de bouwnijverheid, gelijktijdig met de driedaagse module Werkadviseur bouw. Leer samen met de werkadviseur de bouwpraktijk kennen met specifieke aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid. Je leert de tool-box van de bedrijfsarts gebruiken. Dit zijn instrumenten die specifiek zijn ontwikkeld voor de bedrijfsarts om gezondheidsrisico’s te beperken en beroepsziekten te voorkomen. Daarnaast krijg je inzicht in de functie en speciale instrumenten van de werkadviseur bouw, zodat je gerichter kunt verwijzen en samen kunt werken aan preventieve oplossingen in de bouwpraktijk.

Wat je leert

Leer het instrumentarium van Volandis gebruiken

Deze driedaagse module Arts voor de bouwnijverheid is een verdieping en vervolg op de Introductie bouw. Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing of vanuit het keuzeonderwijs.

De module geeft inzicht in beroepsziekten in de bouw, inclusief bijbehorende literatuurbronnen en registratierichtlijnen. Je verdiept je in het instrumentarium van Volandis, uit het CAO-pakket individugerichte preventiezorg. Daarbij komen bouwgerelateerde aspecten van arbeid en gezondheid aan de orde. Denk aan belasting en belastbaarheid, medische keuringen, PAGO, diagnostische regels, (persoonlijke) gezondheidsadviezen en gezondheidsbeleid. Je leert relevante beoordelingsrichtlijnen, de ao-indicator en begeleidingsrichtlijnen SMB gebruiken. Ook leer je werken met de informatie uit datasystemen voor de beoordeling van arbeids­ en gezondheidsrisico’s van bouwvakkers. Ten slotte oefen je in het toepassen van kennis en kunde in de eigen bouwpraktijk.

Preventie op het gebied van arbeid en gezondheidsrisico’s in de bouw is gebaat bij een optimale samenwerking tussen bedrijfsarts en werkadviseur. Daarom is gekozen voor een gezamenlijk programma van de modules Arts voor de bouwnijverheid en Werkadviseur bouw. Per discipline worden profielgerichte opdrachten uitgevoerd in de eigen bouwpraktijk. De laatste dag buigen deelnemers aan beide modules zich gezamenlijk over arbeidsbelasting van bouwvakkers en risicofactoren (veiligheid, chemisch, fysisch en fysiek) in de bouwsector. Daarbij kijk je naar mogelijke preventiegerichte oplossingen. Je leert in onderling overleg het instrumentarium toepassen. Deze aanpak biedt een effectieve en efficiënte leermethode om het belang van samenwerking tussen beide functies te benadrukken.

De leerstof wordt behandeld in de vorm van interactieve hoorcolleges, observatie opdrachten en praktische oefeningen. Die laatste zijn gebaseerd op casuïstiek uit de bouw.

De scholing vindt plaats in een bouwschool en op het Bouw- en Infrapark.

De module wordt afgesloten met een verplichte eindopdracht. Deze bestaat uit een volledig uitgewerkte casus met medische adviezen voor de bouwvakker en praktische, op preventie gerichte adviezen voor de werkgever. Bij succesvolle afronding van deze module, inclusief eindopdracht, kun je je laten erkennen bij Volandis als arts voor de bouwnijverheid.

Na afloop van deze driedaagse module:

  • ben je bekend met het gereedschap in de tool-box voor bedrijfsartsen in de bouw.
  • kun je het instrumentarium hanteren om belasting en belastbaarheid van de individuele bouwvakker medisch te beoordelen.
  • ken je het CAO-pakket individugerichte preventiezorg voor de bouwnijverheid, de toetsingscriteria voor medische keuringen en richtlijnen voor gezondheidsadviezen en multidisciplinaire begeleiding.
  • Ken je de taken en functie van de werkadviseur bouw en kun je samen preventiegerichte adviezen geven.

Docenten

Introductie Bouw NSPOH -2018Het onderwijs wordt verzorgd door docenten van Volandis en externe deskundigen, onder wie:

  • Fred Boots, bedrijfsarts, Volandis
  • Margo Caspers, ergonoom, docent Volandis
  • Bas Sorgdrager, bedrijfsarts, NCvB
  • Kitty Meulenbeld, bedrijfsarts, opleider/adviseur NSPOH

Voor wie

Voor geregistreerde bedrijfsartsen en artsen die zich willen kwalificeren voor de bouwnijverheid. Bedrijfsartsen en artsen in opleiding tot bedrijfsarts, of basisartsen die werkzaam zijn bij of voor arbodiensten in de bouwsector en een contract met Volandis hebben, of met speciale belangstelling voor de bouw.

Toelatingseisen

Artsen (bij voorkeur geregistreerd als bedrijfsarts of in de eindfase van de opleiding) die werkzaam (willen) zijn in/voor de bouwnijverheid.
Je kunt pas tot deze module worden toegelaten na afronding van de tweedaagse module Introductie bouw.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.