030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Werkenden goed begeleiden vergt maatwerk

Zorgprofessionals die werkzaam zijn in het domein Werk en gezondheid zien een breed scala aan persoonlijkheden langskomen op het spreekuur. Het goed begeleiden van werkenden vergt dan ook maatwerk. Dit maatwerk vertaalt zich dóór in het onderwijs van de NSPOH. Bij- en nascholingsmodules zoomen in op diverse aandoeningen, de psychologische aspecten ervan en het gesprek in de spreekkamer. Een voorbeeld hiervan is de module ‘Autisme bij vrouwen’. Ook is er steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.

Vrouwelijke werknemers met autisme

Steeds vaker komen vrouwen met autismevraagstukken op de spreekuren van verzekerings-, bedrijfs- en huisartsen. Ook arbodiensten worden vaker geconfronteerd met vastlopende re-integratietrajecten waarbij er sprake is van vrouwelijke werknemers met autisme. Daarom organiseert de NSPOH een module die geheel in het teken staat van ‘Autisme bij vrouwen’. Hoe manifesteert het zich bij vrouwen? Vrouwen weten autisme over het algemeen heel goed te camoufleren. En hoe communiceer je goed met vrouwelijke werknemers met autisme? Aan de hand van gesprekstechnieken oefen je hiermee. Een ervaringsdeskundige komt in haar eigen woorden vertellen hoe zij het leven voor en na de diagnose ervaart.

Awareness creëren voor iedereen die niet gemiddeld is

Daphne Metsemakers opleider arbeid en gezondheidspsycholoog NIP

Een andere module binnen het thema Werk en gezondheid is: ‘Effectief adviseren over sociale veiligheid en commitment’. Deze module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid, maar kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden. Opleider en psycholoog Daphne Metsemakers: “Mensen hebben van nature vooroordelen; zo werkt het brein nu eenmaal. Des te belangrijker is het om awareness en begrip te creëren voor iedereen die niet ‘gemiddeld’ is. Denk aan diversiteit in culturen, maar ook aan mensen met een ‘krasje’, een psychische kwetsbaarheid – wat niet altijd aan de buitenkant te zien is. Je kunnen verbinden met anderen maakt gelukkig. Geen verbinding voelen is niet goed voor de gezondheid en productiviteit van mensen. Psychologen zouden zich dan ook veel meer mogen mengen in een onderwerp als diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.” Binnen gezonde werkomgevingen schrijft men sámen het verhaal. Psychologen kunnen daarbij zowel op individueel niveau als op team- of organisatieniveau ondersteunen.

Meer informatie

Meer modules over Werk en gezondheid

Klik op alle bij- en nascholing op het gebied van Werk en gezondheid.